Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
0 Ohm 0805 5%
SMD resistor 0 Ohm (Code R0), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 25 Gói(100pcs)
39 Ohm 0805 5%
SMD resistor 39 Ohm (Code 390), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 88 Gói(100pcs)
49.9 Ohm 0805 5%
SMD resistor 49.9 Ohm (Code 49R9), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 4994 Gói(100pcs)
100 Ohm 0805 5%
SMD resistor 100 Ohm (Code 101), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 1022 Gói(100pcs)
220 Ohm 0805 5%
SMD resistor 220 Ohm (Code 221), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 1027 Gói(100pcs)
1K Ohm 0805 5%
SMD resistor 1K Ohm (Code 102), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 46 Gói(100pcs)
4.7K Ohm 0805 5%
SMD resistor 4.7K Ohm (Code 472), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 90 Gói(100pcs)
10K Ohm 0805 5%
SMD resistor 10K Ohm (Code 103), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 837 Gói(100pcs)
15K Ohm 0805 5%
SMD resistor 15K Ohm (Code 153), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 37 Gói(100pcs)
22K Ohm 0805 5%
SMD resistor 22K Ohm (Code 223), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 1003 Gói(100pcs)
100K Ohm 0805 5%
SMD resistor 100K Ohm (Code 104), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 21 Gói(100pcs)
330K Ohm 0805 5%
SMD resistor 330K Ohm (Code 334), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 46 Gói(100pcs)
470K Ohm 0805 5%
SMD resistor 470K Ohm (Code 474), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 47 Gói(100pcs)
680K Ohm 0805 5%
SMD resistor 680K Ohm (Code 684), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn : 48 Gói(100pcs)
15pF 50V 0805 Cap
15PF 50V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD
2,000 đ/Gói(10pcs)
Còn : 412 Gói(10pcs)
22pF 50V 0805 Cap
CAP 22PF 50V CERM CHIP 0805 SMD
2,000 đ/Gói(10pcs)
Còn : 3586 Gói(10pcs)
47pF 50V 0805 Cap
47PF 50V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD
2,000 đ/Gói(10pcs)
Còn : 337 Gói(10pcs)
68pF 16V 0805 Cap
68PF 16V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD
2,000 đ/Gói(10pcs)
Còn : 400 Gói(10pcs)
1nF 50V 0805 Cap
1nF 50V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD
2,000 đ/Gói(10pcs)
Còn : 240 Gói(10pcs)
22nF 50V 0805 Cap
22nF 50V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD
2,000 đ/Gói(10pcs)
Còn : 7 Gói(10pcs)
Thegioiic-live-support