Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
0 Ohm 0603 5%
RES 0 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 26 Gói(100pcs)
1 Ohm 0603 5%
RES 1 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 48 Gói(100pcs)
39 Ohm 0603 5%
RES 39 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 37 Gói(100pcs)
49.9 Ohm 0603 5%
RES 49.9 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
220 Ohm 0603 5%
RES 220 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 58 Gói(100pcs)
1K Ohm 0603 5%
RES 1000 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 170 Gói(100pcs)
6.8K Ohm 0603 5%
RES 6800 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 70 Gói(100pcs)
4.7K Ohm 0603 5%
RES 4700 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 71 Gói(100pcs)
10K Ohm 0603 5%
RES 10K OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 31 Gói(100pcs)
22K Ohm 0603 5%
RES 22K OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 38 Gói(100pcs)
47K Ohm 0603 5%
RES 47K OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 105 Gói(100pcs)
68K Ohm 0603 5%
RES 68K OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 32 Gói(100pcs)
100K Ohm 0603 5%
RES 100K OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 11 Gói(100pcs)
120K Ohm 0603 5%
RES 120K OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 28 Gói(100pcs)
330K Ohm 0603 5%
RES 330K OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 245 Gói(100pcs)
470K Ohm 0603 5%
RES 470K OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 19 Gói(100pcs)
100 Ohm 0603 5%
RES 100 OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 77 Gói(100pcs)
15K Ohm 0603 5%
RES 15K OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 52 Gói(100pcs)
1 Ohm 0603 1%
RES 1 OHM 1/10W 1% 0603 SMD
5,000 đ/Gói(100 pcs)
Còn: 34 Gói(100 pcs)
1.5pF 50V 0603 Cap
1.5PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
2,000 đ/Gói(10pcs)
Còn: 366 Gói(10pcs)
Thegioiic live support