Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
TJA1040
IC CAN TRANSCEIVER HS 8-SOIC, NXP
25,000 đ/Cái
Còn: 88 Cái
1 Ohm 0402 5%
RES 1 OHM (Code 1R0) 1/16W 5% 0402 SMD
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 94 Gói(100pcs)
10 Ohm 0402 5%
SMD resistor 10 Ohm (Code R100), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 89 Gói(100pcs)
18 Ohm 0402 5%
SMD resistor 18 Ohm (Code R180), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 99 Gói(100pcs)
20 Ohm 0402 5%
SMD resistor 20 Ohm (Code R200), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 194 Gói(100pcs)
33 Ohm 0402 5%
SMD resistor 33 Ohm (Code R330), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 99 Gói(100pcs)
47 Ohm 0402 5%
SMD resistor 47 Ohm (Code R470), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 65 Gói(100pcs)
68 Ohm 0402 5%
SMD resistor 68 Ohm (Code R680), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 98 Gói(100pcs)
150 Ohm 0402 5%
SMD resistor 150 Ohm (Code 151), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 88 Gói(100pcs)
330 Ohm 0402 5%
SMD resistor 330 Ohm (Code 331), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 53 Gói(100pcs)
470 Ohm 0402 5%
SMD resistor 470 Ohm (Code 471), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 80 Gói(100pcs)
560 Ohm 0402 5%
SMD resistor 560 Ohm (Code 561), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 95 Gói(100pcs)
680 Ohm 0402 5%
SMD resistor 680 Ohm (Code 681), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 97 Gói(100pcs)
1.2K Ohm 0402 5%
SMD resistor 1.2K Ohm (Code 122), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 91 Gói(100pcs)
1.5K Ohm 0402 5%
SMD resistor 1.5K Ohm (Code 152), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 88 Gói(100pcs)
1.8K Ohm 0402 5%
SMD resistor 1.8K Ohm (Code 182), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 92 Gói(100pcs)
2K Ohm 0402 5%
SMD resistor 2K Ohm (Code 202), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 92 Gói(100pcs)
2.2K Ohm 0402 5%
SMD resistor 2.2K Ohm (Code 222), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 83 Gói(100pcs)
3.3K Ohm 0402 5%
SMD resistor 3.3K Ohm (Code 332), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 82 Gói(100pcs)
5.6K Ohm 0402 5%
SMD resistor 5.6K Ohm (Code 562), 1/16W 5% 0402
3,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 73 Gói(100pcs)
Thegioiic live support