Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
BL-0805-LED
Xanh dương, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC
5,000 đ/Gói(10pcs)
Còn: 1693 Gói(10pcs)
YL-0603-LED
Vàng, size 0603, water-clear LED
3,500 đ/Gói(10pcs)
Còn: 1325 Gói(10pcs)
WH-0805-LED
Trắng, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC
6,000 đ/Gói(10pcs)
Còn: 1581 Gói(10pcs)
RE-0805-LED
Đỏ, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC
4,500 đ/Gói(10pcs)
Còn: 925 Gói(10pcs)
YG-0805-LED
Vàng xanh, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC
5,000 đ/Gói(10pcs)
Còn: 261 Gói(10pcs)
GR-0805-LED
Xanh lá, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC
5,000 đ/Gói(10pcs)
Còn: 1735 Gói(10pcs)
OR-0805-LED
Cam, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC
5,000 đ/Gói (10con)
Còn: 278 Gói (10con)
PI-0805-LED
Hồng, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC
7,000 đ/Gói(10pcs)
Còn: 8969 Gói(10pcs)
PU-0805-LED
Tím, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC
1,500 đ/Cái
YL-0805-LED
Vàng, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC
6,000 đ/Gói(10pcs)
Còn: 1390 Gói(10pcs)
RE-3MM-LED
Red 3MM Waterclear LED
2,700 đ/Gói(10con)
Còn: 9695 Gói(10con)
GR-3MM-LED
Green 3MM Waterclear LED
3,000 đ/Gói(10con)
Còn: 8832 Gói(10con)
GR-5MM-D-LED
LED xanh lá đục 5mm
3,000 đ/Gói(10con)
Còn: 832 Gói(10con)
RG-CC-3MM-LED
3MM Round Red-Green LED, Common Cathode
500 đ/Cái
Còn: 3605 Cái
RE-5MM-D-LED
LED đỏ đục 5mm
2,700 đ/Gói(10con)
Còn: 616 Gói(10con)
YL-5MM-D-LED
LED vàng đục 5mm
2,700 đ/Gói(10con)
Còn: 958 Gói(10con)
RE-5MM-LED
LED 5mm đỏ trong
3,000 đ/Gói (10con)
Còn: 684 Gói (10con)
GR-5MM-LED
LED 5mm xanh lá trong
3,500 đ/Gói(10con)
Còn: 521 Gói(10con)
RE-5050-LED
Đỏ 0.5W với 3 chip led, 1.9 - 3.6 VDC
1,000 đ/Gói(2pcs)
Còn: 1000 Gói(2pcs)
GR-5050-LED
Xanh lá 0.5W với 3 chip led, 1.9 - 3.6 VDC
1,000 đ/Gói(2pcs)
Còn: 500 Gói(2pcs)
Thegioiic live support