Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

ZH1.5 Connectors (11)

List_product List_gallery

10P-ZH1.5MM-S

10Pin, 1.5mm pitch connector, SMD type

Giá: 5,500 đ/Cái

Còn: 60 Cái

10P-ZH1.5MM-S

8P-ZH1.5MM-S

8Pin, pitch 1.5mm, SMD type connector

Giá: 5,500 đ/Cái

Còn: 199 Cái

8P-ZH1.5MM-S

6P-ZH1.5MM-S

6Pin, pitch 1.5mm, SMD type connector

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 67 Cái

6P-ZH1.5MM-S

4P-ZH1.5MM-S

4Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

4P-ZH1.5MM-S

2P-ZH1.5MM-S

2Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

Giá: 2,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

2P-ZH1.5MM-S

8P-ZH1.5MM-D

8Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 970 Cái

8P-ZH1.5MM-D

5P-ZH1.5MM-D

5Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector

Giá: 1,600 đ/Cái

Còn: 206 Cái

5P-ZH1.5MM-D

4P-ZH1.5MM-D

4Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector

Giá: 1,400 đ/Cái

Còn: 932 Cái

4P-ZH1.5MM-D

3P-ZH1.5MM-D

3Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 988 Cái

3P-ZH1.5MM-D

6P-ZH1.5MM-D

6Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 393 Cái

6P-ZH1.5MM-D

2P-ZH1.5MM-D

2Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 370 Cái

2P-ZH1.5MM-D
Thegioiic-live-support