Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

ZH1.25 Connectors (18)

List_product List_gallery

8P-ZH1.25-S-15CM

Dây bus 8Pins, 1 đầu cái, Pitch 1.25mm, dài 15CM

Giá: 9,000 đ/Dây

Còn: 300 Dây

8P-ZH1.25-S-15CM

6P-ZH1.25-S-15CM

Dây bus 6Pins, 1 đầu cái, Pitch 1.25mm, dài 15CM

Giá: 5,000 đ/Dây

Còn: 296 Dây

6P-ZH1.25-S-15CM

5P-ZH1.25-S-15CM

Dây bus 5Pins, 1 đầu cái, Pitch 1.25mm, dài 15CM

Giá: 4,000 đ/Dây

Còn: 300 Dây

5P-ZH1.25-S-15CM

4P-ZH1.25-S-15CM

Dây bus 4Pins, 1 đầu cái, dài 15CM

Giá: 3,000 đ/Dây

Còn: 280 Dây

4P-ZH1.25-S-15CM

3P-ZH1.25-S-15CM

Dây bus 3Pins, 1 đầu cái, dài 15CM

Giá: 2,200 đ/Dây

Còn: 300 Dây

3P-ZH1.25-S-15CM

2P-ZH1.25-S-15CM

Dây bus 2Pins, 1 đầu cái, dài 15CM

Giá: 1,500 đ/Dây

Còn: 300 Dây

2P-ZH1.25-S-15CM

8P-ZH1.25MM-RA

8Pins right angle, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

8P-ZH1.25MM-RA

6P-ZH1.25MM-RA

6Pins right angle, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 1,300 đ/Cái

Còn: 990 Cái

6P-ZH1.25MM-RA

5P-ZH1.25MM-RA

5Pins right angle, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 1,100 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

5P-ZH1.25MM-RA

4P-ZH1.25MM-RA

4Pins right angle, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

4P-ZH1.25MM-RA

3P-ZH1.25MM-RA

3Pins right angle, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

3P-ZH1.25MM-RA

2P-ZH1.25MM-RA

2Pins right angle, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 500 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

2P-ZH1.25MM-RA

8P-ZH1.25MM-D

8Pins, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

8P-ZH1.25MM-D

6P-ZH1.25MM-D

6Pins, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 1,300 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

6P-ZH1.25MM-D

5P-ZH1.25MM-D

5Pins, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 1,100 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

5P-ZH1.25MM-D

3P-ZH1.25MM-D

3Pins, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

3P-ZH1.25MM-D

4P-ZH1.25MM-D

4Pins, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

4P-ZH1.25MM-D

2P-ZH1.25MM-D

2Pins, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 500 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

2P-ZH1.25MM-D
Thegioiic-live-support