Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
6P-ZH1.5-Female-15cm
Dây bus 6-Pin 1 đầu Female, pitch 1.5mm, dài 15cm
0 đ/Cái
KCD3-BIAN Công Tắc
3 Chân DPST Công Tắc Rocker 15A/20A 250V/125VAC
10,000 đ/Cái
DS-228 Nút Nhấn Giữ
Nút Nhấn Giữ, 2 chân, 12mm, 3A/125VAC 1.5A/250VAC
4,000 đ/Cái
PBS-110 Nút Nhấn Nhả
Nút Nhấn Nhả, 7mm, 2 chân, 250VAC/1A,125VAC/3A
4,000 đ/Cái
SPST-3P Công Tắc
20A 12V, 16A 12V 3 Chân, Có Đèn Led
4,000 đ/Cái
0805 120uH Cuộn Cảm
0805 120uH Cuộn Cảm, 5%
2,000 đ/Gói(5pcs)
0805 10nH Cuộn Cảm
0805 10nH Cuộn Cảm, 5%
2,000 đ/Gói(5pcs)
0805 100nH Cuộn Cảm
0805 100nH Cuộn Cảm, 5%
2,000 đ/Gói(5pcs)

Zener Diodes (64)

List product List gallery

1N5268B

Zener Diodes 82 Volt 0.5 Watt-20mA

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 488 Cái

1N5268B

1N5231B

Zener Diodes 5.1 Volt 0.5 Watt-20mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 495 Gói(2pcs)

1N5231B

1N5232B

Zener Diodes 5.6 Volt 0.5 Watt-20mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 495 Gói(2pcs)

1N5232B

1N5248B

Zener Diodes 18 Volt 0.5 Watt-7mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 498 Gói(2pcs)

1N5248B

1N5237B

Zener Diodes 8.2 Volt 0.5 Watt-20mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 490 Gói(2pcs)

1N5237B

BZX84C5V6

DIODE ZENER 5.6V 300MW SOT23-3

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 358 Gói(2pcs)

BZX84C5V6

BZX84C15

DIODE ZENER 15V 300MW SOT23-3

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 375 Gói(2pcs)

BZX84C15

ZMM2V4

DIODE ZENER 2.4V 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2728 Gói(2pcs)

ZMM2V4

ZMM3V0

DIODE ZENER 3V0 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2496 Gói(2pcs)

ZMM3V0

ZMM3V3

DIODE ZENER 3.3V 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 3969 Gói(2pcs)

ZMM3V3

ZMM3V6

DIODE ZENER 3V6 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2458 Gói(2pcs)

ZMM3V6

ZMM3V9

DIODE ZENER 3.9V 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2352 Gói(2pcs)

ZMM3V9

ZMM4V3

DIODE ZENER 4V3 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Hết hàng

ZMM4V3

ZMM4V7

DIODE ZENER 4V7 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 133 Gói(2pcs)

ZMM4V7

ZMM5V1

DIODE ZENER 5V1 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1840 Gói(2pcs)

ZMM5V1

ZMM5V6

DIODE ZENER 5V6 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2027 Gói(2pcs)

ZMM5V6

ZMM6V2

DIODE ZENER 6V2 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2489 Gói(2pcs)

ZMM6V2

ZMM6V8

DIODE ZENER 6V8 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2500 Gói(2pcs)

ZMM6V8

ZMM7V5

DIODE ZENER 7V5 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2170 Gói(2pcs)

ZMM7V5

ZMM8V2

DIODE ZENER 8V2 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2094 Gói(2pcs)

 ZMM8V2

ZMM9V1

DIODE ZENER 9V1 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2483 Gói(2pcs)

ZMM9V1

ZMM10

DIODE ZENER 10V 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Hết hàng

ZMM10

ZMM12

DIODE ZENER 12V 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Hết hàng

ZMM12

ZMM15

DIODE ZENER 15V 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2363 Gói(2pcs)

ZMM15

ZMM18

DIODE ZENER 18V 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2Pcs)

Hết hàng

ZMM18

ZMM24

DIODE ZENER 24V 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Hết hàng

ZMM24

BZT52C5V1

DIODE ZENER 5.1V 500MW SOD123

Giá: 1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2675 Gói(2pcs)

BZT52C5V1

RLZ15B

500MW ZENER LEADLESS DIODE, Zener Voltage: 13.89V - 14.62V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1245 Gói(2pcs)

RLZ15B

RLZ24B

500MW ZENER LEADLESS DIODE, Zener Voltage: 22.61V - 23.77V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1248 Gói(2pcs)

RLZ24B

RLZ30B

500MW ZENER LEADLESS DIODE, Zener Voltage: 27.70V - 29.13V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1250 Gói(2pcs)

RLZ30B

RLZ33B

500MW ZENER LEADLESS DIODE, Zener Voltage: 30.32V - 31.88V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1250 Gói(2pcs)

RLZ33B

RLZ36B

500MW ZENER LEADLESS DIODE, Zener Voltage: 32.79V - 34.49V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 484 Gói(2pcs)

RLZ36B

1N4728

DIODE ZENER 3.3V 1W DO-41

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2990 Gói(2pcs)

1N4728

1N4729A

Zener Voltage 3.6V, 1W, 69mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Hết hàng

1N4729A

1N4730A

Zener Voltage 3.9V, 1W, 64mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Hết hàng

1N4730A

1N4731A

Zener Voltage 4.3V, 1W, 58mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Hết hàng

1N4731A

1N4732A

Zener Diodes 1.0W 4.7V 5% 53mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 181 Gói(2pcs)

1N4732A

1N4733A

DIODE ZENER 5.1V 1W DO-41

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 928 Gói(2pcs)

1N4733A

1N4734A

DIODE ZENER 5.6V 1W DO-41

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 445 Gói(2pcs)

1N4734A

1N4737A

Zener Voltage 7.5V, 1W, 34mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Hết hàng

1N4737A
Thegioiic live support