Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Zener Diodes (59)

List_product List_gallery

BZX84C5V6

DIODE ZENER 5.6V 300MW SOT23-3

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 336 Gói(2pcs)

BZX84C5V6

BZX84C15

DIODE ZENER 15V 300MW SOT23-3

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 375 Gói(2pcs)

BZX84C15

ZMM2V4

DIODE ZENER 2.4V 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2728 Gói(2pcs)

ZMM2V4

ZMM3V0

DIODE ZENER 3V0 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2496 Gói(2pcs)

ZMM3V0

ZMM3V3

DIODE ZENER 3.3V 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 4010 Gói(2pcs)

ZMM3V3

ZMM3V6

DIODE ZENER 3V6 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2480 Gói(2pcs)

ZMM3V6

ZMM3V9

DIODE ZENER 3.9V 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2365 Gói(2pcs)

ZMM3V9

ZMM4V3

DIODE ZENER 4V3 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 0

ZMM4V3

ZMM4V7

DIODE ZENER 4V7 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2395 Gói(2pcs)

ZMM4V7

ZMM5V1

DIODE ZENER 5V1 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1858 Gói(2pcs)

ZMM5V1

ZMM5V6

DIODE ZENER 5V6 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2028 Gói(2pcs)

ZMM5V6

ZMM6V2

DIODE ZENER 6V2 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2489 Gói(2pcs)

ZMM6V2

ZMM6V8

DIODE ZENER 6V8 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2500 Gói(2pcs)

ZMM6V8

ZMM7V5

DIODE ZENER 7V5 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2170 Gói(2pcs)

ZMM7V5

ZMM8V2

DIODE ZENER 8V2 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2094 Gói(2pcs)

 ZMM8V2

ZMM9V1

DIODE ZENER 9V1 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2494 Gói(2pcs)

ZMM9V1

ZMM10

DIODE ZENER 10V 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 0

ZMM10

ZMM12

DIODE ZENER 12V 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 0

ZMM12

ZMM15

DIODE ZENER 15V 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2363 Gói(2pcs)

ZMM15

ZMM18

DIODE ZENER 18V 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2Pcs)

Hàng còn: 0

ZMM18

ZMM24

DIODE ZENER 24V 500MW SOD-80

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 0

ZMM24

BZT52C5V1

DIODE ZENER 5.1V 500MW SOD123

Giá: 1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2718 Gói(2pcs)

BZT52C5V1

RLZ15B

500MW ZENER LEADLESS DIODE, Zener Voltage: 13.89V - 14.62V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 7 Gói(2pcs)

RLZ15B

RLZ24B

500MW ZENER LEADLESS DIODE, Zener Voltage: 22.61V - 23.77V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 7 Gói(2pcs)

RLZ24B

RLZ30B

500MW ZENER LEADLESS DIODE, Zener Voltage: 27.70V - 29.13V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 0

RLZ30B

RLZ33B

500MW ZENER LEADLESS DIODE, Zener Voltage: 30.32V - 31.88V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 0

RLZ33B

RLZ36B

500MW ZENER LEADLESS DIODE, Zener Voltage: 32.79V - 34.49V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 485 Gói(2pcs)

RLZ36B

1N4728

DIODE ZENER 3.3V 1W DO-41

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1498 Gói(2pcs)

1N4728

1N4729A

Zener Voltage 3.6V, 1W, 69mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 0

1N4729A

1N4730A

Zener Voltage 3.9V, 1W, 64mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 0

1N4730A

1N4731A

Zener Voltage 4.3V, 1W, 58mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 0

1N4731A

1N4732A

Zener Diodes 1.0W 4.7V 5% 53mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 196 Gói(2pcs)

1N4732A

1N4733A

DIODE ZENER 5.1V 1W DO-41

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 986 Gói(2pcs)

1N4733A

1N4734A

DIODE ZENER 5.6V 1W DO-41

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 455 Gói(2pcs)

1N4734A

1N4737A

Zener Voltage 7.5V, 1W, 34mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 0

1N4737A

1N4736A

Zener Voltage 6.8V, 1W, 37mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 999 Gói(2pcs)

1N4736A

1N4735A

Zener Voltage 6.2V, 1W, 58mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 0

1N4735A

1N4738A

Zener Voltage 8.2V, 1W, 31mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 0

1N4738A

1N4739A

Zener Voltage 9.1V, 1W, 28mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 0

1N4739A

1N4740A

Zener Voltage 10V, 1W, 0.1A 25mA

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 185 Gói(2pcs)

1N4740A
Thegioiic-live-support