Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

Zener Diodes (38)

List_product List_gallery

ZMM18

DIODE ZENER 18V 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ZMM18

ZMM15

DIODE ZENER 15V 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 2500 Cái

ZMM15

ZMM12

DIODE ZENER 12V 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ZMM12

ZMM10

DIODE ZENER 10V 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ZMM10

ZMM9V1

DIODE ZENER 9V1 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ZMM9V1

ZMM6V2

DIODE ZENER 6V2 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ZMM6V2

ZMM5V6

DIODE ZENER 5V6 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ZMM5V6

ZMM4V7

DIODE ZENER 4V7 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ZMM4V7

ZMM4V3

DIODE ZENER 4V3 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ZMM4V3

ZMM3V6

DIODE ZENER 3V6 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ZMM3V6

ZMM3V0

DIODE ZENER 3V0 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ZMM3V0

ZMM6V8

DIODE ZENER 6V8 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 2500 Cái

ZMM6V8

1N4744A-B

Zener Diodes 1.0W 15V 5%

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 4755 Cái

1N4744A-B

1N4732A-B

Zener Diodes 1.0W 4.7V 5%

Giá : 1,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

1N4732A-B

1N4728

DIODE ZENER 3.3V 1W DO-41

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 492 Cái

1N4728

1N5339

DIODE ZENER 5.0W 5.6V 20% T-18

Giá : 4,200 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

1N5339

ZMM8V2

DIODE ZENER 8V2 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 2110 Cái

 ZMM8V2

ZMM7V5

DIODE ZENER 7V5 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 2265 Cái

ZMM7V5

ZMM5V1

DIODE ZENER 5V1 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 2025 Cái

ZMM5V1

ZMM24

DIODE ZENER 24V 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 2390 Cái

ZMM24

BZX84C15

Zener Diodes 15V 0.35W Zener

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 425 Cái

BZX84C15

BZX84C5V6

DIODE ZENER 5.6V 300MW SOT23-3

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 338 Cái

BZX84C5V6

1N5351B

14 V, 5.0 W Zener Diode Voltage Regulator, DO35

Giá : 3,500 đ/Cái

Còn : 944 Cái

1N5351B

1N5366B

Zener Diodes 39V 5W, DO35

Giá : 3,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

1N5366B

1N5372B

Zener Diodes 62V 5W

Giá : 6,500 đ/Cái

Còn : 247 Cái

1N5372B

BZT52C5V1-7-F

DIODE ZENER 5.1V 500MW SOD123

Giá : 1,200 đ/Cái

Còn : 2938 Cái

BZT52C5V1-7-F

ZMM2V4

DIODE ZENER 2.4V 500MW SOD-80

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 2734 Cái

ZMM2V4

RLZ15B

500 MW ZENER LEADLESS DIODE, Zener Voltage: 13.89V - 14.64V

Giá : 900 đ/Cái

Còn : 7 Cái

RLZ15B

RLZ36B

Zener diode, Zener Voltage: 32.79 V - 34.49 V

Giá : 900 đ/Cái

Còn : 500 Cái

RLZ36B

RLZ24B

Zener diode, Zener Voltage: 22.61 V - 23.77 V

Giá : 900 đ/Cái

Còn : 7 Cái

RLZ24B

RLZ33B

Zener diode, Zener Voltage: 30.32 V - 31.88 V

Giá : 900 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

RLZ33B

RLZ30B

Zener diode, Zener Voltage: 27.70 V - 29.13 V

Giá : 900 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

RLZ30B

1N4744A

DIODE ZENER 15V 1W DO-41

Giá : 1,500 đ/Cái

Còn : 4250 Cái

1N4744A

1N4733A

DIODE ZENER 5.1V 1W DO-41

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 1979 Cái

1N4733A

1N4742A

Zener Voltage 12V , 1W, 21mA

Giá : 1,200 đ/Cái

Còn : 1868 Cái

1N4742A

1N4740

Zener Voltage 10V , 1W, 0.1A

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 3612 Cái

1N4740

ZMM3V9

DIODE ZENER 3.9V 500MW SOD-80

Giá : 800 đ/Cái

Còn : 2368 Cái

ZMM3V9

ZMM3V3

DIODE ZENER 3.3V 500MW SOD-80

Giá : 800 đ/Cái

Còn : 4250 Cái

ZMM3V3
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support