Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Xilinx (6)

List_product List_gallery

XC3S500E Extend Board DVK600

Board mở rộng của XC3S500E core

Giá: 599,000 đ/Cái

Còn: 1 Cái

XC3S500E Extend Board DVK600

XC3S500E Core

50MHz, 1.15-3.3V, 500K, RAM: 360Kb

Giá: 799,000 đ/Cái

Còn: 1 Cái

XC3S500E Core

XC3S500E-RCX

XC3S500E-4PQG208C, XCF04SVOG20C

Giá: 3,599,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

XC3S500E-RCX

Xilinx FPGA Spartan6 DDR2

Xilinx FPGA board Spartan6 DDR2, XC6SLX16-2CSG324, 10/100M Ethernet

Giá: 3,599,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Xilinx FPGA Spartan6 DDR2

FPGA Spartan-3E XC3S500E Xilinx Board

FPGA Spartan-3E XC3S500E Xilinx Development Board

Giá: 2,490,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

FPGA Spartan-3E XC3S500E Xilinx Board

XILINX Spartan3 XC3S400 FPGA evaluation board

FPGA Board with Spartan3 series XC3S400 Xilinx

Giá: 3,999,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

XILINX Spartan3 XC3S400 FPGA evaluation board
Thegioiic-live-support