Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

XH2.54MM connectors (37)

List_product List_gallery

12P-XH2.54-FM

12Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá : 3,000 đ/Gói(4pcs)

Liên hệ đặt hàng

12P-XH2.54-FM

11P-XH2.54-FM

11Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá : 2,800 đ/Gói(4pcs)

Liên hệ đặt hàng

11P-XH2.54-FM

10P-XH2.54-FM

10Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá : 2,600 đ/Gói(4pcs)

Còn : 803 Gói(4pcs)

10P-XH2.54-FM

9P-XH2.54-FM

9Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá : 2,400 đ/Gói(4pcs)

Liên hệ đặt hàng

9P-XH2.54-FM

8P-XH2.54-FM

8Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá : 2,200 đ/Gói(4pcs)

Liên hệ đặt hàng

8P-XH2.54-FM

7P-XH2.54-FM

7Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Liên hệ đặt hàng

7P-XH2.54-FM

6P-XH2.54-FM

6Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá : 1,800 đ/Gói(4pcs)

Liên hệ đặt hàng

6P-XH2.54-FM

5P-XH2.54-FM

5Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá : 1,600 đ/Gói(4pcs)

Liên hệ đặt hàng

5P-XH2.54-FM

4P-XH2.54-FM

4Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá : 1,400 đ/Gói(4pcs)

Còn : 112 Gói(4pcs)

4P-XH2.54-FM

3P-XH2.54-FM

3Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá : 1,200 đ/Gói(4pcs)

Còn : 161 Gói(4pcs)

3P-XH2.54-FM

2P-XH2.54-FM

2Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá : 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 91 Gói(4pcs)

2P-XH2.54-FM

2P-XH2.54 Connector

2 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá : 500 đ/Gói(2cái)

Còn : 6771 Gói(2cái)

2P-XH2.54 Connector

3P-XH2.54 Connector

3 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá : 600 đ/Gói(2cái)

Còn : 1710 Gói(2cái)

3P-XH2.54 Connector

4P-XH2.54 Connector

4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá : 700 đ/Gói(2cái)

Còn : 6767 Gói(2cái)

4P-XH2.54 Connector

5P-XH2.54 Connector

5 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá : 800 đ/Gói(2cái)

Còn : 907 Gói(2cái)

5P-XH2.54 Connector

6P-XH2.54 Connector

6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá : 800 đ/Gói(2cái)

Còn : 2132 Gói(2cái)

6P-XH2.54 Connector

7P-XH2.54 Connector

7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá : 900 đ/Gói(2cái)

Còn : 500 Gói(2cái)

7P-XH2.54 Connector

8P-XH2.54 Connector

8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá : 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn : 1888 Gói(2cái)

8P-XH2.54 Connector

10P-XH2.54 Connector

10 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá : 1,200 đ/Gói(2cái)

Còn : 2861 Gói(2cái)

10P-XH2.54 Connector

12P-XH2.54 wafer connector

DIP 12-pin connector, XH2.54, 2.54mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 500 Cái

12P-XH2.54 wafer connector

2P-XH2.54-RA Connector

2Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá : 500 đ/Gói(2cái)

Còn : 997 Gói(2cái)

2P-XH2.54-RA Connector

3P-XH2.54-RA Connector

3Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá : 600 đ/Gói(2cái)

Còn : 1978 Gói(2cái)

3P-XH2.54-RA Connector

4P-XH2.54-RA Connector

4Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá : 700 đ/Gói(2cái)

Còn : 2525 Gói(2cái)

4P-XH2.54-RA Connector

5P-XH2.54-RA Connector

5Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá : 800 đ/Gói(2cái)

Còn : 1446 Gói(2cái)

5P-XH2.54-RA Connector

6P-XH2.54-RA Connector

6Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá : 900 đ/Gói(2cái)

Còn : 1377 Gói(2cái)

6P-XH2.54-RA Connector

7P-XH2.54-RA Connector

7Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá : 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn : 1498 Gói(2cái)

7P-XH2.54-RA Connector

8P-XH2.54-RA Connector

8Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá : 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn : 2986 Gói(2cái)

8P-XH2.54-RA Connector

10P-XH2.54-RA Connector

10Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá : 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn : 400 Gói(2cái)

10P-XH2.54-RA Connector

12P-XH2.54-RA Connector

12Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá : 1,200 đ/Gói(2cái)

Còn : 500 Gói(2cái)

12P-XH2.54-RA Connector

2P-KF2510 Header

2Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá : 500 đ/Gói(2cái)

Còn : 1922 Gói(2cái)

2P-KF2510 Header

3P-KF2510 Header

3Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá : 700 đ/Gói(2cái)

Còn : 976 Gói(2cái)

3P-KF2510 Header

4P-KF2510 Header

4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá : 900 đ/Gói(2cái)

Còn : 3359 Gói(2cái)

4P-KF2510 Header

5P-KF2510 Header

5Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá : 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn : 950 Gói(2cái)

5P-KF2510 Header

6P-KF2510 Header

6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá : 1,100 đ/Gói(2cái)

Còn : 968 Gói(2cái)

6P-KF2510 Header

7P-KF2510 Header

7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá : 1,200 đ/Gói(2cái)

Còn : 1000 Gói(2cái)

7P-KF2510 Header

8P-KF2510 Header

8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá : 1,300 đ/Gói(2cái)

Còn : 52 Gói(2cái)

8P-KF2510 Header

2P-KF2510 Bộ Header

2-10PIN, Pitch 2.54MM, Female + Male + Metal Feeder

Giá : 1,000 đ/Bộ

Còn : 980 Bộ

2P-KF2510 Bộ Header
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support