Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

XH2.54MM Connectors (38)

List_product List_gallery

12P-XH2.54-FM

12Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 3,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

12P-XH2.54-FM

11P-XH2.54-FM

11Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,800 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

11P-XH2.54-FM

10P-XH2.54-FM

10Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,600 đ/Gói(4pcs)

Còn: 78 Gói(4pcs)

10P-XH2.54-FM

9P-XH2.54-FM

9Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,400 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

9P-XH2.54-FM

8P-XH2.54-FM

8Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 480 Gói(4pcs)

8P-XH2.54-FM

7P-XH2.54-FM

7Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

7P-XH2.54-FM

6P-XH2.54-FM

6Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,800 đ/Gói(4pcs)

Còn: 80 Gói(4pcs)

6P-XH2.54-FM

5P-XH2.54-FM

5Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,600 đ/Gói(4pcs)

Còn: 143 Gói(4pcs)

5P-XH2.54-FM

4P-XH2.54-FM

4Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,400 đ/Gói(4pcs)

Còn: 85 Gói(4pcs)

4P-XH2.54-FM

3P-XH2.54-FM

3Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 120 Gói(4pcs)

3P-XH2.54-FM

2P-XH2.54-FM

2Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 186 Gói(4pcs)

2P-XH2.54-FM

2P-XH2.54-V

2 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2cái)

Còn: 3077 Gói(2cái)

2P-XH2.54-V

3P-XH2.54-V

3 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2cái)

Còn: 1894 Gói(2cái)

3P-XH2.54-V

4P-XH2.54-V

4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2cái)

Còn: 2294 Gói(2cái)

4P-XH2.54-V

5P-XH2.54-V

5 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2cái)

Còn: 2091 Gói(2cái)

5P-XH2.54-V

6P-XH2.54-V

6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2cái)

Còn: 1936 Gói(2cái)

6P-XH2.54-V

7P-XH2.54-V

7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 900 đ/Gói(2cái)

Còn: 1407 Gói(2cái)

7P-XH2.54-V

8P-XH2.54-V

8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn: 1721 Gói(2cái)

8P-XH2.54-V

10P-XH2.54-V

10 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn: 2161 Gói(2cái)

10P-XH2.54-V

12P-XH2.54-V

12 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(2cái)

Còn: 260 Gói(2cái)

12P-XH2.54-V

2P-XH2.54-L

2Pins, 2.54mm Right Angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2cái)

Còn: 2265 Gói(2cái)

2P-XH2.54-L

3P-XH2.54-L

3Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2cái)

Còn: 1745 Gói(2cái)

3P-XH2.54-L

4P-XH2.54-L

4Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2cái)

Còn: 215 Gói(2cái)

4P-XH2.54-L

5P-XH2.54-L

5Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2cái)

Còn: 633 Gói(2cái)

5P-XH2.54-L

6P-XH2.54-L

6Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2cái)

Còn: 1056 Gói(2cái)

6P-XH2.54-L

7P-XH2.54-L

7Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 900 đ/Gói(2cái)

Còn: 1223 Gói(2cái)

7P-XH2.54-L

8P-XH2.54-L

8Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 900 đ/Gói(2cái)

Còn: 1048 Gói(2cái)

8P-XH2.54-L

10P-XH2.54-L

10Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn: 1537 Gói(2cái)

10P-XH2.54-L

12P-XH2.54-L

12Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(2cái)

Còn: 232 Gói(2cái)

12P-XH2.54-L

2P-KF2510 Header

2Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2cái)

Còn: 1825 Gói(2cái)

2P-KF2510 Header

3P-KF2510 Header

3Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2cái)

Còn: 930 Gói(2cái)

3P-KF2510 Header

4P-KF2510 Header

4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2cái)

Còn: 3347 Gói(2cái)

4P-KF2510 Header

5P-KF2510 Header

5Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2cái)

Còn: 950 Gói(2cái)

5P-KF2510 Header

6P-KF2510 Header

6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn: 966 Gói(2cái)

6P-KF2510 Header

7P-KF2510 Header

7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá: 1,100 đ/Gói(2cái)

Còn: 1000 Gói(2cái)

7P-KF2510 Header

8P-KF2510 Header

8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá: 1,300 đ/Gói(2cái)

Còn: 47 Gói(2cái)

8P-KF2510 Header

2P-KF2510 Bộ Header

2PIN, Pitch 2.54MM, Female + Male + Iron Terminal

Giá: 1,000 đ/Bộ

Còn: 968 Bộ

2P-KF2510 Bộ Header

XH2.54 Female Terminal

XH2.54 Female terminal 2.54mm

Giá: 1,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 834 Gói(10pcs)

XH2.54 Female Terminal
Thegioiic-live-support