Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Plato-107 Kìm Cắt
Kìm cắt dây, chân linh kiện 0.1mm, gọn nhẹ, độ cứng cao
0 đ/Cái
6P-ZH1.5-Female-15cm
Dây bus 6-Pin 1 đầu Female, pitch 1.5mm, dài 15cm
6,000 đ/Cái
KCD3-BIAN Công Tắc
3 Chân DPST Công Tắc Rocker 15A/20A 250V/125VAC
10,000 đ/Cái
DS-228 Nút Nhấn Giữ
Nút Nhấn Giữ, 2 chân, 12mm, 3A/125VAC 1.5A/250VAC
4,000 đ/Cái
PBS-110 Nút Nhấn Nhả
Nút Nhấn Nhả, 7mm, 2 chân, 250VAC/1A,125VAC/3A
4,000 đ/Cái
SPST-3P Công Tắc
20A 12V, 16A 12V 3 Chân, Có Đèn Led
4,000 đ/Cái
0805 120uH Cuộn Cảm
0805 120uH Cuộn Cảm, 5%
2,000 đ/Gói(5pcs)
0805 10nH Cuộn Cảm
0805 10nH Cuộn Cảm, 5%
2,000 đ/Gói(5pcs)

WXD3, WXD4 (36)

List product List gallery

Núm Vặn WH5-1A

Núm vặn dùng cho các loại biến trở WXD3-12, WXD3-13 và WXD4

Giá: 5,000 đ/Cái

Hết hàng

Núm Vặn WH5-1A

WXD4-23-103

10K OHM 3W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 85,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD4-23-103

WXD4-23-682

6.8K OHM 3W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 85,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD4-23-682

WXD4-23-562

5.6K OHM 3W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 85,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD4-23-562

WXD4-23-472

4.7K OHM 3W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 85,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD4-23-472

WXD4-23-332

3.3K OHM 3W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 85,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD4-23-332

WXD4-23-222

2.2K OHM 3W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 85,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD4-23-222

WXD4-23-102

1K OHM 3W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 85,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD4-23-102

WXD3-13-104

100K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-104

WXD3-13-473

47K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-473

WXD3-13-333

33K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-333

WXD3-13-223

22K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-223

WXD3-13-103

10K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-103

WXD3-13-682

6.8K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-682

WXD3-13-562

5.6K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-562

WXD3-13-472

4.7K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-472

WXD3-13-332

3.3K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-332

WXD3-13-222

2.2K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-222

WXD3-13-102

1K OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-102

WXD3-13-681

680 OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-681

WXD3-13-471

470 OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-471

WXD3-13-221

220 OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-221

WXD3-13-201

200 OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-201

WXD3-13-101

100 OHM 2W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-101

WXD3-12-473

47K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-473

WXD3-12-333

33K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-333

WXD3-12-223

22K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-223

WXD3-12-103

10K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-103

WXD3-12-472

4.7K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-472

WXD3-12-332

3.3K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-332

WXD3-12-332

3.3K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-332

WXD3-12-222

2.2K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-222

WXD3-12-102

1K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-102

WXD3-12-471

470 OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-471

WXD3-12-221

220 OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-221

WXD3-12-101

100 OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-101
Thegioiic live support