Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

WX14-12 (8)

List_product List_gallery

WX14-12-223

22K Ohm 3W 5% single turn, without locking potentiometer

Giá: 28,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX14-12-223

WX14-12-103

10K Ohm 3W 5% single turn, without locking potentiometer

Giá: 28,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX14-12-103

WX14-12-682

6.8K Ohm 3W 5% single turn, without locking potentiometer

Giá: 28,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX14-12-682

WX14-12-472

4.7K Ohm 3W 5% single turn, without locking potentiometer

Giá: 28,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX14-12-472

WX14-12-332

3.3K Ohm 3W 5% single turn, without locking potentiometer

Giá: 28,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX14-12-332

WX14-12-332

3.3K Ohm 3W 5% single turn, without locking potentiometer

Giá: 28,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX14-12-332

WX14-12-222

2.2K Ohm 3W 5% single turn, without locking potentiometer

Giá: 28,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX14-12-222

WX14-12-102

1K Ohm 3W 5% single turn, without locking potentiometer

Giá: 28,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX14-12-102
Thegioiic-live-support