Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

WX110, WX111, WX112 (16)

List_product List_gallery

WX110-010

1K Ohm 5% 6mm Round Shaft Rotary Wire Wound Potentiometer

Giá: 35,000 đ/Cái

Còn: 8 Cái

WX110-010

WX111-473

47K Ohm 3W 5% Resistance Electrical Wirewound Potentiometer

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX111-473

WX111-223

22K Ohm 3W 5% Resistance Electrical Wirewound Potentiometer

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX111-223

WX111-103

10K Ohm 3W 5% Resistance Electrical Wirewound Potentiometer

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX111-103

WX111-472

4.7K Ohm 3W 5% Resistance Electrical Wirewound Potentiometer

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX111-472

WX111-222

2.2K Ohm 3W 5% Resistance Electrical Wirewound Potentiometer

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX111-222

WX111-102

1K Ohm 3W 5% Resistance Electrical Wirewound Potentiometer

Giá: 29,000 đ/Cái

Còn: 40 Cái

WX111-102

WX112-473

47K Ohm 5W 5% 6mm Round Shaft Rotary Wire Wound Potentiometer

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX112-473

WX112-223

22K Ohm 5W 5% 6mm Round Shaft Rotary Wire Wound Potentiometer

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX112-223

WX112-103

10K Ohm 5W 6mm Round Shaft Rotary Wire Wound Potentiometer

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX112-103

WX112-682

6.8K Ohm 5W 6mm Round Shaft Rotary Wire Wound Potentiometer

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX112-682

WX112-562

5.6K Ohm 5W 6mm Round Shaft Rotary Wire Wound Potentiometer

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX112-562

WX112-472

4.7K Ohm 5W 6mm Round Shaft Rotary Wire Wound Potentiometer

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX112-472

WX112-332

3.3K Ohm 5W 6mm Round Shaft Rotary Wire Wound Potentiometer

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX112-332

WX112-222

2.2K Ohm 5W 6mm Round Shaft Rotary Wire Wound Potentiometer

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX112-222

WX112-102

1K Ohm 5W 6mm Round Shaft Rotary Wire Wound Potentiometer

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WX112-102
Thegioiic-live-support