Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
433-2B-LC Remote 433Mhz Học Lệnh
2 nút, loại remote học lệnh, sử dụng chip EV1527
0 đ/Cái
CJMCU2012 CP2102 Mạch Chuyển Đổi MicroUSB To UART TTL
Chip: CP2102, tốc độ truyền: 300bps ~ 1 Mbps, size: 16x20mm
34,000 đ/Cái
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

WX110, WX111, WX112 (17)

List product List gallery

WX112-153 Biến Trở 15K 5W

15K Ohm 5W, Trục vặn 6x25mm

29,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

WX112-153 Biến Trở 15K 5W

WX110-010 Biến Trở 1K 5W

1K Ohm 5W, Trục vặn 6x25mm

35,000 đ/Cái

Còn: 21 Cái

WX110-010 Biến Trở 1K 5W

WX111-473 Biến Trở 47K 3W

47K Ohm 3W, Trục vặn 6x25mm

29,000 đ/Cái

Hết hàng

WX111-473 Biến Trở 47K 3W

WX111-223 Biến Trở 22K 3W

22K Ohm 3W, Trục vặn 6x25mm

29,000 đ/Cái

Hết hàng

WX111-223 Biến Trở 22K 3W

WX111-103 Biến Trở 10K 3W

10K Ohm 3W, Trục vặn 6x25mm

29,000 đ/Cái

Còn: 35 Cái

WX111-103 Biến Trở 10K 3W

WX111-472 Biến Trở 4.7K 3W

4.7K Ohm 3W, Trục vặn 6x25mm

29,000 đ/Cái

Hết hàng

WX111-472 Biến Trở 4.7K 3W

WX111-222 Biến Trở 2.2K 3W

2.2K Ohm 3W, Trục vặn 6x25mm

29,000 đ/Cái

Hết hàng

WX111-222 Biến Trở 2.2K 3W

WX111-102 Biến Trở 1K 3W

1K Ohm 3W, Trục vặn 6x25mm

29,000 đ/Cái

Còn: 40 Cái

WX111-102 Biến Trở 1K 3W

WX112-473 Biến Trở 47K 5W

47K Ohm 5W, Trục vặn 6x25mm

29,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

WX112-473 Biến Trở 47K 5W

WX112-223 Biến Trở 22K 5W

22K Ohm 5W, Trục vặn 6x25mm

29,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

WX112-223 Biến Trở 22K 5W

WX112-103 Biến Trở 10K 5W

10K Ohm 5W, Trục vặn 6x25mm

29,000 đ/Cái

Còn: 20 Cái

WX112-103 Biến Trở 10K 5W

WX112-682 Biến Trở 6.8K 5W

6.8K Ohm 5W, Trục vặn 6x25mm

29,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

WX112-682 Biến Trở 6.8K 5W

WX112-562 Biến Trở 5.6K 5W

5.6K Ohm 5W, Trục vặn 6x25mm

29,000 đ/Cái

Hết hàng

WX112-562 Biến Trở 5.6K 5W

WX112-472 Biến Trở 4.7K 5W

4.7K Ohm 5W, Trục vặn 6x25mm

29,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

WX112-472 Biến Trở 4.7K 5W

WX112-332 Biến Trở 3.3K 5W

3.3K Ohm 5W, Trục vặn 6x25mm

29,000 đ/Cái

Hết hàng

WX112-332 Biến Trở 3.3K 5W

WX112-222 Biến Trở 2.2K 5W

2.2K Ohm 5W, Trục vặn 6x25mm

29,000 đ/Cái

Còn: 45 Cái

WX112-222 Biến Trở 2.2K 5W

WX112-102 Biến Trở 1K 5W

1K Ohm 5W, Trục vặn 6x25mm

29,000 đ/Cái

Còn: 18 Cái

WX112-102 Biến Trở 1K 5W
Thegioiic live support