Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

WH5-1A (14)

List_product List_gallery

WH5-1A-105

1M OHM 1W, 5%, multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH5-1A-105

WH5-1A-474

470K OHM 1W, 5%, multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH5-1A-474

WH5-1A-224

220K OHM 1W, 5%, multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH5-1A-224

WH5-1A-104

100K OHM 1W, 5%, multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH5-1A-104

WH5-1A-473

47K OHM 1W, 5%, multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH5-1A-473

WH5-1A-223

22K OHM 1W, 5%, multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH5-1A-223

WH5-1A-103

10K OHM 1W, 5%, multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH5-1A-103

WH5-1A-682

6.8K OHM 1W, 5%, multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH5-1A-682

WH5-1A-472

4.7K OHM 1W, 5%, multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH5-1A-472

WH5-1A-222

2.2K OHM 1W, 5%, multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH5-1A-222

WH5-1A-102

1K OHM 1W, 5%, multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH5-1A-102

WH5-1A-681

680 OHM 1W, 5%, multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH5-1A-681

WH5-1A-561

560 OHM 1W, 5%, multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH5-1A-561

WH5-1A-471

470 OHM 1W, 5%, multi-circle precision wire-wound potentiometer

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH5-1A-471
Thegioiic-live-support