Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục Sản Phẩm
Sản phẩm mới
12P-UL2468-24AWG
12Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
0 đ/Cái
10P-UL2468-24AWG
10Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
4,100 đ/M
7P-UL2468-24AWG
7Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
3,800 đ/M
6P-UL2468-24AWG
6Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
3,700 đ/M
Ultimaker-0.3 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.3mm
10,000 đ/Cái
Ultimaker-0.2 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.2mm
10,000 đ/Cái
MK8-0.3 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.3mm
10,000 đ/Cái
MK8-0.2 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.2mm
10,000 đ/Cái

WH138, WH148, WH149 Biến Trở Volume (26)

List product List gallery

WH148-3P-102

1/2W, 1K 3 chân Biến Trở Volum 1 hàng chân thẳng

2,500 đ/Cái

Còn: 123 Cái

WH148-3P-102

WH148-3P-202

1/2W, 2K 3 chân Biến Trở Volum 1 hàng chân thẳng

2,500 đ/Cái

Còn: 287 Cái

WH148-3P-202

WH148-3P-502

1/2W, 5K 3 chân Biến Trở Volum 1 hàng chân thẳng

2,500 đ/Cái

Còn: 156 Cái

WH148-3P-502

WH148-3P-103

1/2W, 10K 3 chân Biến Trở Volum 1 hàng chân thẳng

2,500 đ/Cái

Còn: 25 Cái

WH148-3P-103

WH148-3P-203

1/2W, 20K 3 chân Biến Trở Volum 1 hàng chân thẳng

2,500 đ/Cái

Còn: 105 Cái

WH148-3P-203

WH148-3P-503

50K 1/2W 3Pins Linear Taper Potentiometer

2,500 đ/Cái

Hết hàng

WH148-3P-503

WH148-3P-104

100K 1/2W 3Pins Linear Taper Potentiometer

2,500 đ/Cái

Còn: 121 Cái

WH148-3P-104

WH148-3P-254

250K Ohm 1/2W 3 chân Biến Trở Volum 1 hàng chân thẳng

2,500 đ/Cái

Hết hàng

WH148-3P-254

WH148-3P-504

500K Ohm 1/2W 3 chân Biến Trở Volum 1 hàng chân thẳng

2,500 đ/Cái

Hết hàng

WH148-3P-504

WH148-3P-105

1M Ohm 1/2W 3 chân Biến Trở Volum 1 hàng chân thẳng

2,500 đ/Cái

Còn: 120 Cái

WH148-3P-105

WH148-6P-102

1/2W, 1K 6 chân, biến trở volum 2 hàng chân thẳng

3,000 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-102

WH148-6P-202

1/2W, 2K Ohm 6 chân, biến trở volum 2 hàng chân thẳng

3,000 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-202

WH148-6P-502

5K Ohm 1/2W 6 chân, biến trở volum 2 hàng chân thẳng

3,000 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-502

WH148-6P-103

10K, 1/2W 6 chân, biến trở volum 2 hàng chân thẳng

3,000 đ/Cái

Còn: 41 Cái

WH148-6P-103

WH148-6P-203

20K Ohm 6Pins 1/2W Dual Linear Taper Potentiometer

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-203

WH148-6P-503

1/2W, 50K 6Piins Dual Linear Taper Potentiometer

3,500 đ/Cái

Còn: 3 Cái

WH148-6P-503

WH148-6P-104

1/2W, 100K 6Pins Dual Linear Taper Potentiometer

3,500 đ/Cái

Còn: 103 Cái

WH148-6P-104

WH148-6P-504

500K Ohm 6Pins 1/2W Dual Linear Taper Potentiometer

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-504

WH148-6P-105

1M Ohm 6Pins 1/2W Dual Linear Taper Potentiometer

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-105

WH149-3P-502

Biến trở công tắc 5K, 0.25W, 10%, 3Pins

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-502

WH149-3P-103

Biến trở công tắc 10K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-103

WH149-3P-203

Biến trở công tắc 20K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-203

WH149-3P-503

Biến trở công tắc 50K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-503

WH149-3P-104

Biến trở công tắc 100K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-104

WH149-3P-504

Biến trở công tắc 500K, 0.25W, 10%, 3Pins

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-504

WH148 Nắp Vặn Biến Trở

Bằng nhựa, nhiều màu

1,000 đ/Gói(2 Cái)

Còn: 345 Gói(2 Cái)

WH148 Nắp Vặn Biến Trở
Thegioiic live support