Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

WH138, WH148, WH149 (26)

List_product List_gallery

WH148-3P-102

1/2W, 1K Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 164 Cái

WH148-3P-102

WH148-3P-202

1/2W, 2K 3Pins Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 301 Cái

WH148-3P-202

WH148-3P-502

1/2W, 5K 3Pins Ohm Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 196 Cái

WH148-3P-502

WH148-3P-103

1/2W, 10K 3Pins Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 123 Cái

WH148-3P-103

WH148-3P-203

1/2W, 20K 3Pins Ohm Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 119 Cái

WH148-3P-203

WH148-3P-503

50K 1/2W 3Pins Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 34 Cái

WH148-3P-503

WH148-3P-104

100K 1/2W 3Pins Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 183 Cái

WH148-3P-104

WH148-3P-254

250K Ohm 1/2W 3Pins Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH148-3P-254

WH148-3P-504

500K Ohm 1/2W 3Pins Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH148-3P-504

WH148-3P-105

1M Ohm 1/2W 3Pins Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 142 Cái

WH148-3P-105

WH148-6P-102

1/2W, 1K 6Pins Dual Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH148-6P-102

WH148-6P-202

1/2W, 2K Ohm 6Pins Dual Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH148-6P-202

WH148-6P-502

5K Ohm 6Pins 1/2W Dual Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH148-6P-502

WH148-6P-103

1/2W, 10K 6Pins Dual Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 51 Cái

WH148-6P-103

WH148-6P-203

20K Ohm 6Pins 1/2W Dual Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH148-6P-203

WH148-6P-503

1/2W, 50K 6Piins Dual Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 36 Cái

WH148-6P-503

WH148-6P-104

1/2W, 100K 6Pins Dual Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 145 Cái

WH148-6P-104

WH148-6P-504

500K Ohm 6Pins 1/2W Dual Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH148-6P-504

WH148-6P-105

1M Ohm 6Pins 1/2W Dual Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH148-6P-105

WH149-3P-502

Biến trở công tắc 5K, 0.25W, 10%, 3Pins

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH149-3P-502

WH149-3P-103

Biến trở công tắc 10K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH149-3P-103

WH149-3P-203

Biến trở công tắc 20K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH149-3P-203

WH149-3P-503

Biến trở công tắc 50K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH149-3P-503

WH149-3P-104

Biến trở công tắc 100K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH149-3P-104

WH149-3P-504

Biến trở công tắc 500K, 0.25W, 10%, 3Pins

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH149-3P-504

WH148 knob

Nắp vặn biến trở volume WH148

Giá: 1,000 đ/Gói(2 Cái)

Còn: 384 Gói(2 Cái)

WH148 knob
Thegioiic-live-support