Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Module WiFi ESP8266-V1 Relay 5V
Input 5V, 10A/250VAC 10A/30VDC
0 đ/Cái
Module WiFi ESP8266-V12 Relay
Relay 10A 220V, Input 7-30VDC
180,000 đ/Cái
AD16-22SM Đèn Còi Báo
Đèn còi 12V,24V,36V,110V,220v,380V AC/DC <=20mA 80dB
35,000 đ/Cái
KCD4-3 Công Tắc
6 chân 16A 250VAC/ 20A 125VAC
8,000 đ/Cái
DS-227 Nút Nhấn Nhả
12mm Nút Nhấn Nhả 3A/125VAC 1.5A/250VAC
4,000 đ/Cái
16mm Nút Nhấn Thép Không Gỉ
1NO 3A/250VDC
21,000 đ/Cái
1uF 16V 0805
Tụ điện 1uF 16V 0805 (2012 Metric)
3,300 đ/Gói(10pcs)
Còn: 400 Gói(10pcs)

WH138, WH148, WH149 (26)

List product List gallery

WH148-3P-102

1/2W, 1K 3 chân Biến Trở Volum 1 hàng chân thẳng

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 158 Cái

WH148-3P-102

WH148-3P-202

1/2W, 2K 3 chân Biến Trở Volum 1 hàng chân thẳng

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 301 Cái

WH148-3P-202

WH148-3P-502

1/2W, 5K 3 chân Biến Trở Volum 1 hàng chân thẳng

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 191 Cái

WH148-3P-502

WH148-3P-103

1/2W, 10K 3 chân Biến Trở Volum 1 hàng chân thẳng

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 99 Cái

WH148-3P-103

WH148-3P-203

1/2W, 20K 3 chân Biến Trở Volum 1 hàng chân thẳng

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 119 Cái

WH148-3P-203

WH148-3P-503

50K 1/2W 3Pins Linear Taper Potentiometer

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 28 Cái

WH148-3P-503

WH148-3P-104

100K 1/2W 3Pins Linear Taper Potentiometer

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 182 Cái

WH148-3P-104

WH148-3P-254

250K Ohm 1/2W 3 chân Biến Trở Volum 1 hàng chân thẳng

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

WH148-3P-254

WH148-3P-504

500K Ohm 1/2W 3 chân Biến Trở Volum 1 hàng chân thẳng

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

WH148-3P-504

WH148-3P-105

1M Ohm 1/2W 3 chân Biến Trở Volum 1 hàng chân thẳng

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 141 Cái

WH148-3P-105

WH148-6P-102

1/2W, 1K 6 chân, biến trở volum 2 hàng chân thẳng

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-102

WH148-6P-202

1/2W, 2K Ohm 6 chân, biến trở volum 2 hàng chân thẳng

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-202

WH148-6P-502

5K Ohm 1/2W 6 chân, biến trở volum 2 hàng chân thẳng

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-502

WH148-6P-103

10K, 1/2W 6 chân, biến trở volum 2 hàng chân thẳng

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 51 Cái

WH148-6P-103

WH148-6P-203

20K Ohm 6Pins 1/2W Dual Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-203

WH148-6P-503

1/2W, 50K 6Piins Dual Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 26 Cái

WH148-6P-503

WH148-6P-104

1/2W, 100K 6Pins Dual Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 145 Cái

WH148-6P-104

WH148-6P-504

500K Ohm 6Pins 1/2W Dual Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-504

WH148-6P-105

1M Ohm 6Pins 1/2W Dual Linear Taper Potentiometer

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-105

WH149-3P-502

Biến trở công tắc 5K, 0.25W, 10%, 3Pins

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-502

WH149-3P-103

Biến trở công tắc 10K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-103

WH149-3P-203

Biến trở công tắc 20K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-203

WH149-3P-503

Biến trở công tắc 50K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-503

WH149-3P-104

Biến trở công tắc 100K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-104

WH149-3P-504

Biến trở công tắc 500K, 0.25W, 10%, 3Pins

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-504

WH148 Nắp Vặn Biến Trở

Bằng nhựa, nhiều màu

Giá: 1,000 đ/Gói(2 Cái)

Còn: 378 Gói(2 Cái)

WH148 Nắp Vặn Biến Trở
Thegioiic live support