Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Sợi Quang 5MM
Đường kính 5mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm
51,000 đ/M
Tụ Kẹo Nâu CBB21-103J-630V
10nF 630VDC metallized film cap
1,000 đ/Cái
S8FS-C15024J Nguồn Xung 24V6.5A 150W
Vào: 100-120VAC hoặc 200-240VAC, ra: 24VDC 6.5A 150W
540,000 đ/Cái
Cổng Chia Enthernet Cái Cái 1 To 2 RJ45
Cổng chia enthernet cái cái RJ45, size: 2.8x2.2cm
7,200 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 2 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, A PIN 6 to B PIN 7 size: 44x13mm
24,000 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 53x35mm
40,000 đ/Cái
MR20060-AC Quạt Hút Khói
Model 20060-AC, 220-240V, 50/60Hz
260,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
Cổng RJ45 Cái To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 38x32mm
60,000 đ/Cái

Vòng Đánh Số Dây (216)

List product List gallery

Z-NW-7MM Dây Đánh Chữ Z

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 28 Gói(10pcs)

Z-NW-7MM Dây Đánh Chữ Z

Y-NW-7MM Dây Đánh Chữ Y

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

Y-NW-7MM Dây Đánh Chữ Y

X-NW-7MM Dây Đánh Chữ X

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

X-NW-7MM Dây Đánh Chữ X

W-NW-7MM Dây Đánh Chữ W

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

W-NW-7MM Dây Đánh Chữ W

V-NW-7MM Dây Đánh Chữ V

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

V-NW-7MM Dây Đánh Chữ V

U-NW-7MM Dây Đánh Chữ U

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

U-NW-7MM Dây Đánh Chữ U

T-NW-7MM Dây Đánh Chữ T

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

T-NW-7MM Dây Đánh Chữ T

S-NW-7MM Dây Đánh Chữ S

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

S-NW-7MM Dây Đánh Chữ S

R-NW-7MM Dây Đánh Chữ R

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

R-NW-7MM Dây Đánh Chữ R

Q-NW-7MM Dây Đánh Chữ Q

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

Q-NW-7MM Dây Đánh Chữ Q

P-NW-7MM Dây Đánh Chữ P

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

P-NW-7MM Dây Đánh Chữ P

O-NW-7MM Dây Đánh Chữ O

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

O-NW-7MM Dây Đánh Chữ O

N-NW-7MM Dây Đánh Chữ N

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

N-NW-7MM Dây Đánh Chữ N

M-NW-7MM Dây Đánh Chữ M

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

M-NW-7MM Dây Đánh Chữ M

L-NW-7MM Dây Đánh Chữ L

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

L-NW-7MM Dây Đánh Chữ L

K-NW-7MM Dây Đánh Chữ K

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

K-NW-7MM Dây Đánh Chữ K

J-NW-7MM Dây Đánh Chữ J

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

J-NW-7MM Dây Đánh Chữ J

I-NW-7MM Dây Đánh Chữ I

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

I-NW-7MM Dây Đánh Chữ I

H-NW-7MM Dây Đánh Chữ H

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

H-NW-7MM Dây Đánh Chữ H

G-NW-7MM Dây Đánh Chữ G

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

G-NW-7MM Dây Đánh Chữ G

F-NW-7MM Dây Đánh Chữ F

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

F-NW-7MM Dây Đánh Chữ F

E-NW-7MM Dây Đánh Chữ E

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

E-NW-7MM Dây Đánh Chữ E

D-NW-7MM Dây Đánh Chữ D

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

D-NW-7MM Dây Đánh Chữ D

C-NW-7MM Dây Đánh Chữ C

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

C-NW-7MM Dây Đánh Chữ C

B-NW-7MM Dây Đánh Chữ B

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

B-NW-7MM Dây Đánh Chữ B

A-NW-7MM Dây Đánh Chữ A

Dây đánh chữ loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 50 Gói(10pcs)

A-NW-7MM Dây Đánh Chữ A

9-NW-7MM Dây Đánh Số 9

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

9-NW-7MM Dây Đánh Số 9

8-NW-7MM Dây Đánh Số 8

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

8-NW-7MM Dây Đánh Số 8

7-NW-7MM Dây Đánh Số 7

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

7-NW-7MM Dây Đánh Số 7

6-NW-7MM Dây Đánh Số 6

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

6-NW-7MM Dây Đánh Số 6

5-NW-7MM Dây Đánh Số 5

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

5-NW-7MM Dây Đánh Số 5

4-NW-7MM Dây Đánh Số 4

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

4-NW-7MM Dây Đánh Số 4

3-NW-7MM Dây Đánh Số 3

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

3-NW-7MM Dây Đánh Số 3

2-NW-7MM Dây Đánh Số 2

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

2-NW-7MM Dây Đánh Số 2

1-NW-7MM Dây Đánh Số 1

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

1-NW-7MM Dây Đánh Số 1

0-NW-7MM Dây Đánh Số 0

Dây đánh số loại 6mm2, đường kính 7mm, màu vàng

5,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 57 Gói(10pcs)

0-NW-7MM Dây Đánh Số 0

Z-NW-6.5MM Dây Đánh Chữ Z

Dây đánh chữ loại 4mm2, đường kính 6.5mm, màu vàng

4,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 32 Gói(10pcs)

Z-NW-6.5MM Dây Đánh Chữ Z

Y-NW-6.5MM Dây Đánh Chữ Y

Dây đánh chữ loại 4mm2, đường kính 6.5mm, màu vàng

4,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 32 Gói(10pcs)

Y-NW-6.5MM Dây Đánh Chữ Y

X-NW-6.5MM Dây Đánh Chữ X

Dây đánh chữ loại 4mm2, đường kính 6.5mm, màu vàng

4,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 32 Gói(10pcs)

X-NW-6.5MM Dây Đánh Chữ X

W-NW-6.5MM Dây Đánh Chữ W

Dây đánh chữ loại 4mm2, đường kính 6.5mm, màu vàng

4,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 32 Gói(10pcs)

W-NW-6.5MM Dây Đánh Chữ W
Thegioiic live support