Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5525
Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M
0 đ/Cái
Cuộn Cảm 27UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
27UH (270), 3.7A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 18UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
18UH (180), 3.9A
2,000 đ/Cái
ACS758LCB-100B-PFF-T
SENSOR CURRENT HALL 100A AC/DC
150,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 15UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
15UH (150), 4.5A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 12UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
12UH (120), 4.9A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 8.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
8.2UH (8R2), 5.5A
2,000 đ/Cái

Vít Xoắn Nhọn (5)

List product List gallery

Vít Nhọn PWA1.7-4

Vít M1.4, dài 4mm

300 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn PWA1.7-4

Vít Nhọn 304 KA3-6

Vít nhọn loại M3, dài 6mm

370 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn 304 KA3-6

Vít Nhọn KA3-5

Vít nhọn loại M3, dài 5mm

350 đ/Cái

Hết hàng

Vít Nhọn KA3-5

Vít Nhọn 304 PA1.2-3

Vít Inox 304 loại M1.2, dài 3mm

330 đ/Con

Hết hàng

Vít Nhọn 304 PA1.2-3

Vít Nhọn PA1.0-3

Vít nhọn loại M1, dài 3mm

220 đ/Con

Hết hàng

Vít Nhọn PA1.0-3
Thegioiic live support