Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

VDC Adapters (20)

List_product List_gallery

15V1A-5525-V3 Adapter

Input 100-240VAC, Output 15VDC 1A, Head 5.5x2.5mm, dây 1M

Giá: 55,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

15V1A-5525-V3 Adapter

3V1A-5521-V5 Adapter

Input 100-240VAC, Output 5VDC 2A, Head 5.5x2.1mm, dây 1M

Giá: 30,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

3V1A-5521-V5 Adapter

5V3A-5525-V3 Adapter

Input 100-240VAC, Output 5VDC 3A, Head 5.5x2.5mm, dây 1M

Giá: 69,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

5V3A-5525-V3 Adapter

5V2A-5525-V3 Adapter

Input 100-240VAC, Output 5VDC 2A, Head 5.5x2.5mm, dây 1M

Giá: 42,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

5V2A-5525-V3 Adapter

5V2.5A-MicroUSB Adapter

Input: 90-264VAC, Output 5VDC 2.5A, đầu MicroUSB, Raspberry PI 3, công tắc ON/OFF

Giá: 89,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

5V2.5A-MicroUSB Adapter

PI3-5V2.5A Adapter

Input: 90-264VAC, Output 5VDC 2.5A, Raspberry PI 3, đầu Micro USB, dây dài 1.5M

Giá: 255,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

PI3-5V2.5A Adapter

5V2A-T Adapter

Input 100-240VAC, Output 5VDC 2A, Head 4.0x1.7mm + 5.5x2.5mm, dây 1M

Giá: 51,000 đ/Cái

Còn: 81 Cái

5V2A-T Adapter

9V2A-T Adapter

Input 100-240VAC, Output 9VDC 2A, Head 4.0x1.7mm + 5.5x2.5mm, dây 1M

Giá: 55,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

9V2A-T Adapter

12V2A-T Adapter

Input 100-240VAC, Output 12VDC 2A, Head 4.0x1.7mm + 5.5x2.5mm, dây 1M

Giá: 58,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

12V2A-T Adapter

12V5A-5525 Adapter

Input 100-240VAC, Output 12VDC 5A, Head 5.5x2.5mm, dây 1M

Giá: 115,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

12V5A-5525 Adapter

24V1A-5521-V1 Adapter

Input 100-240VAC, Output 24VDC 1A, Head 5.5x2.1mm, dây 1M

Giá: 55,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

24V1A-5521-V1 Adapter

9V2A-5521-V1 Adapter

Input 100-240VAC, Output 9VDC 2A, Head 5.5x2.1mm, dây 1M

Giá: 50,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

9V2A-5521-V1 Adapter

9V2A-5521-V2 Adapter

Input 100-240VAC, Output 9VDC 2A, Head 5.5x2.1mm, dây 1M

Giá: 89,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

9V2A-5521-V2 Adapter

12V2A-5521-V3 Adapter

Input 100-240VAC, Output 12VDC 2A, Head 5.5x2.1mm, dây 1M

Giá: 55,000 đ/Cái

Còn: 42 Cái

12V2A-5521-V3 Adapter

12V2A-5521-V4 Adapter

Input 100-240VAC, Output 12VDC 2A, Head 5.5x2.1mm, dây 1M

Giá: 60,000 đ/Cái

Còn: 34 Cái

12V2A-5521-V4 Adapter

5V2A-5521-V4 Adapter

Input 100-240VAC, Output 5VDC 2A, Head 5.5x2.1mm, dây 1M

Giá: 40,000 đ/Cái

Còn: 22 Cái

5V2A-5521-V4 Adapter

5V1A-5521-V5 Adapter

Input 100-240VAC, Output 5VDC 1A, Head 5.5x2.1mm, dây 1M, Jack AC dẹp, LED

Giá: 30,000 đ/Cái

Còn: 233 Cái

5V1A-5521-V5 Adapter

5V1A-5521-V4 Adapter

Input 100-240VAC, Output 5VDC 1A, Head 5.5x2.1mm, dây 1M, LED

Giá: 30,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

5V1A-5521-V4 Adapter

9V1A-5521-V4 Adapter

Input 100-240VAC, Output 9VDC 1A, Head 5.5x2.1mm, dây 1M

Giá: 35,000 đ/Cái

Còn: 96 Cái

9V1A-5521-V4 Adapter

12V1A-5521-V4 Adapter

Input 100-240VAC, Output 12VDC 1A, Head 5.5x2.1mm, dây 1M

Giá: 40,000 đ/Cái

Còn: 70 Cái

12V1A-5521-V4 Adapter
Thegioiic-live-support