Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

UV LED (3)

List product List gallery

LED UV Cực Tím 10W 360-365nm

LED UV công suất 10W, bước sóng 360-360nm, size 18x20mm

399,000 đ/Cái

Hết hàng

LED UV Cực Tím 10W 360-365nm

LED UV Cực Tím 3W 375-380nm

UV LED, Size 3.5x3.5MM, bước sóng 375-380nm, 3.0-3.4VDC

29,000 đ/Cái

Còn: 26 Cái

LED UV Cực Tím 3W 375-380nm

LED UV Cực Tím 3W 400-405nm

UV LED, Size 3.5x3.5MM, bước sóng 400-405nm, 3.0-3.4VDC

25,000 đ/Cái

Còn: 177 Cái

LED UV Cực Tím 3W 400-405nm
Thegioiic live support