Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

TVS - Varistors, MOVs (11)

List_product List_gallery

MOV-07D330K

Varistors 1250pF 33volts 10%

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

MOV-07D330K

MOV-14D471K

Varistors 470volts 14mm

Giá: 5,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

MOV-14D471K

MOV-20D621K

Varistors 620volts 20mm

Giá: 5,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

MOV-20D621K

MOV-07D390K

Varistors 1300pF 39volts 10%

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

MOV-07D390K

MOV-20D911K

Varistors 910volts 20mm

Giá: 5,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

MOV-20D911K

14D471K

VARISTOR 423V 4.5KA DISC 14MM

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 63 Cái

14D471K

14D470K

Varistors 47volts 14mm

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

14D470K

10D271K

Varistors 370pF 270volts 10%

Giá: 2,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

10D271K

10D751K

Varistors 130pF 750volts 10%

Giá: 2,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

10D751K

7D471K

Varistors 7D471K AC 300V

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

7D471K

S20K50

Varistor 73.8V 6.5KA DISC 20MM

Giá: 12,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S20K50
Thegioiic-live-support