Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

TVS - Varistors, MOVs (11)

List_product List_gallery

MOV-07D330K

Varistors 1250pF 33volts 10%

Giá : 3,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

MOV-07D330K

MOV-14D471K

Varistors 470volts 14mm

Giá : 5,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

MOV-14D471K

MOV-20D621K

Varistors 620volts 20mm

Giá : 5,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

MOV-20D621K

MOV-07D390K

Varistors 1300pF 39volts 10%

Giá : 3,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

MOV-07D390K

MOV-20D911K

Varistors 910volts 20mm

Giá : 5,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

MOV-20D911K

14D471K

VARISTOR 423V 4.5KA DISC 14MM

Giá : 5,000 đ/Cái

Còn : 114 Cái

14D471K

14D470K

Varistors 47volts 14mm

Giá : 3,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

14D470K

10D271K

Varistors 370pF 270volts 10%

Giá : 2,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

10D271K

10D751K

Varistors 130pF 750volts 10%

Giá : 2,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

10D751K

7D471K

Varistors 7D471K AC 300V

Giá : 1,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

7D471K

S20K50

Varistor 73.8V 6.5KA DISC 20MM

Giá : 12,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

S20K50
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support