Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
MD5-FM Đầu Jack Tròn
Đầu jack MD5 5 chân cái
0 đ/Cái
MD5-M Đầu Jack Tròn
Đầu jack MD5 5 chân đực
0 đ/Cái
MD6-FM Đầu Jack Tròn
Đầu jack MD6 6 chân cái
15,000 đ/Cái
MD6-M Đầu Jack Tròn
Đầu jack MD6 6 chân đực
15,000 đ/Cái
20-M4-FF-PL
Trụ Đỡ Cái-Cái, Ø=4mm, L=20mm
2,000 đ/Cái
LM2575T-3.3/NOPB
Switching Voltage Regulators 1A SD VTG Reg
7,000 đ/Cái
Còn: 140 Cái
MD8-FM Đầu Jack Tròn
Đầu jack MD8 8 chân cái
16,000 đ/Cái
MD8-M Đầu Jack Tròn
Đầu jack MD8 8 chân đực
16,000 đ/Cái

TVS - Varistors, MOVs (11)

List product List gallery

MOV-07D330K

Varistors 1250pF 33volts 10%

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

MOV-07D330K

MOV-14D471K

Varistors 470volts 14mm

Giá: 5,000 đ/Cái

Hết hàng

MOV-14D471K

MOV-20D621K

Varistors 620volts 20mm

Giá: 5,000 đ/Cái

Hết hàng

MOV-20D621K

MOV-07D390K

Varistors 1300pF 39volts 10%

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

MOV-07D390K

MOV-20D911K

Varistors 910volts 20mm

Giá: 5,500 đ/Cái

Hết hàng

MOV-20D911K

14D471K

VARISTOR 423V 4.5KA DISC 14MM

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 53 Cái

14D471K

14D470K

Varistors 47volts 14mm

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

14D470K

10D271K

Varistors 370pF 270volts 10%

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

10D271K

10D751K

Varistors 130pF 750volts 10%

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

10D751K

7D471K

Varistors 7D471K AC 300V

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

7D471K

S20K50

Varistor 73.8V 6.5KA DISC 20MM

Giá: 12,000 đ/Cái

Hết hàng

S20K50
Thegioiic live support