Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=5mm
0 đ/Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ
Connector Đế Pin AA V8
Chất liệu inox
800 đ/Bộ
SG92R Động Cơ Servo
Nguồn: 4.2-6VDC, 9g servo, 2.5KG.CM
57,000 đ/Cái
Đế Pin 1x18650 Shiled
Nguồn: 5-8VDC, dòng sạc: 0.5A, size: 98x29mm
57,000 đ/Cái

Tụ Nhôm SMD (89)

List product List gallery

Tụ Nhôm SMD 10000UF 50V D16L17

10000UF 50V, 20%, Size D=16mm, L=17mm

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 10000UF 50V D16L17

Tụ Nhôm SMD 2200UF 10V D13L14

2200UF 10V, 20%, Size D=13mm, L=14mm

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 2200UF 10V D13L14

Tụ Nhôm SMD 1000UF 25V D13L14

1000UF 25V, 20%, Size D=13mm, L=14mm

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 1000UF 25V D13L14

Tụ Nhôm SMD 1000UF 6.3V D8L11

1000UF 6.3V, 20%, Size D=8mm, L=11mm

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 1000UF 6.3V D8L11

Tụ Nhôm SMD 1000UF 16V D10L11

1000UF 16V, 20%, Size D=10mm, L=11mm

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 1000UF 16V D10L11

Tụ Nhôm SMD 680UF 35V D13L14

680UF 35V, 20%, Size D=13mm, L=14mm

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 680UF 35V D13L14

Tụ Nhôm SMD 680UF 25V D10L13

680UF 25V, 20%, Size D=10mm, L=13mm

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 680UF 25V D10L13

Tụ Nhôm SMD 470UF 63V D16L17

470UF 63V, 20%, Size D=16mm, L=17mm

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 470UF 63V D16L17

Tụ Nhôm SMD 470UF 35V D10L11

470UF 35V, 20%, Size D=10mm, L=11mm

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 470UF 35V D10L11

Tụ Nhôm SMD 470UF 6.3V D8L11

470UF 6.3V, 20%, Size D=8mm, L=11mm

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 470UF 6.3V D8L11

Tụ Nhôm SMD 470UF 10V D8L11

470UF 10V, 20%, Size D=8mm, L=11mm

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 470UF 10V D8L11

Tụ Nhôm SMD 470UF 25V D10L10

470UF 25V, 20%, Size D=10mm, L=10mm

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 470UF 25V D10L10

Tụ Nhôm SMD 330UF 100V D18L17

330UF 100V, 20%, Size D=18mm, L=17mm

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 330UF 100V D18L17

Tụ Nhôm SMD 330UF 10V D8L10

330UF 10V, 20%, Size D=8mm, L=10mm

2,300 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 330UF 10V D8L10

Tụ Nhôm SMD 330UF 25V D8L11

330UF 25V, 20%, Size D=8mm, L=11mm

2,300 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 330UF 25V D8L11

Tụ Nhôm SMD 330UF 6.3V D6L8

330UF 6.3V, 20%, Size D=6mm, L=8mm

2,300 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 330UF 6.3V D6L8

Tụ Nhôm SMD 330UF 35V D10L11

330UF 35V, 20%, Size D=10mm, L=11mm

2,300 đ/Cái

Còn: 570 Cái

Tụ Nhôm SMD 330UF 35V D10L11

Tụ Nhôm SMD 270UF 35V D10L10

270UF 35V, 20%, Size D=10mm, L=10mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 270UF 35V D10L10

Tụ Nhôm SMD 220UF 63V D13L14

220UF 6.3V, 20%, Size D=13mm, L=14mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 220UF 63V D13L14

Tụ Nhôm SMD 220UF 6.3V D6L8

220UF 6.3V, 20%, Size D=6mm, L=8mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 220UF 6.3V D6L8

Tụ Nhôm SMD 220UF 25V D8L11

220UF 25V, 20%, Size D=8mm, L=11mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 220UF 25V D8L11

Tụ Nhôm SMD 220UF 35V D8L10

220UF 35V, 20%, Size D=8mm, L=10mm

1,600 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 220UF 35V D8L10

Tụ Nhôm SMD 220UF 10V D6L5

220UF 10V, 20%, Size D=6mm, L=5mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 220UF 10V D6L5

Tụ Nhôm SMD 150UF 6.3V D4L7

150UF 6.3V, 20%, Size D=4mm, L=7mm

1,800 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 150UF 6.3V D4L7

Tụ Nhôm SMD 150UF 35V D8L10

150UF 35V, 20%, Size D=8mm, L=10mm

1,800 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 150UF 35V D8L10

Tụ Nhôm SMD 150UF 50V D8L10

150UF 50V, 20%, Size D=8mm, L=10mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 150UF 50V D8L10

Tụ Nhôm SMD 120UF 50V D10L10

120UF 50V, 20%, Size D=10mm, L=10mm

1,700 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 120UF 50V D10L10

Tụ Nhôm SMD 100UF 6.3V D6L6

100UF 6.3V, 20%, Size D=6mm, L=6mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 100UF 6.3V D6L6

Tụ Nhôm SMD 100UF 63V D10L11

100UF 63V, 20%, Size D=10mm, L=11mm

1,600 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 100UF 63V D10L11

Tụ Nhôm SMD 100UF 10V D5L5

100UF 10V, 20%, Size D=5mm, L=5mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 100UF 10V D5L5

Tụ Nhôm SMD 100UF 25V D6L8

100UF 25V, 20%, Size D=6mm, L=8mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 100UF 25V D6L8

Tụ Nhôm SMD 68UF 100V D13L14

68UF 100V, 20%, Size D=13mm, L=14mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 68UF 100V D13L14

Tụ Nhôm SMD 68UF 25V D6L6

68UF 25V, 20%, Size D=6mm, L=6mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 68UF 25V D6L6

Tụ Nhôm SMD 56UF 63V D10L10

56UF 63V, 20%, Size D=10mm, L=10mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 56UF 63V D10L10

Tụ Nhôm SMD 47UF 100V D10L10

47UF 100V, 20%, Size D=10mm, L=10mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 47UF 100V D10L10

Tụ Nhôm SMD 47UF 10V D4L5

47UF 10V, 20%, Size D=4mm, L=5mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 47UF 10V D4L5

Tụ Nhôm SMD 47UF 63V D8L11

47UF 63V, 20%, Size D=8mm, L=11mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 47UF 63V D8L11

Tụ Nhôm SMD 47UF 6.3V D4L5

47UF 6.3V, 20%, Size D=4mm, L=5mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 47UF 6.3V D4L5

Tụ Nhôm SMD 47UF 25V D6L6

47UF 25V, 20%, Size D=6mm, L=6mm

1,500 đ/Cái

Còn: 824 Cái

Tụ Nhôm SMD 47UF 25V D6L6

Tụ Nhôm SMD 47UF 35V D6L5

47UF 35V, 20%, Size D=6mm, L=5mm

700 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Nhôm SMD 47UF 35V D6L5
Thegioiic live support