Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Tụ Kẹo Film Polyester (43)

List product List gallery

Tụ Kẹo Xanh 100pF 100V 2A101J-CL11

100pF 100V Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 2472 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 100pF 100V 2A101J-CL11

Tụ Kẹo Xám 15NF 1600V C152J

15NF (152), 1600V

7,000 đ/Cái

Còn: 37 Cái

Tụ Kẹo Xám 15NF 1600V C152J

Tụ Kẹo Vàng 0.001uF 100V 102J-CL71

0.001uF (1NF) 100V Polyester Film Capacitors

2,000 đ/Cái

Còn: 336 Cái

Tụ Kẹo Vàng 0.001uF 100V 102J-CL71

Tụ Kẹo Vàng 0.0012uF 100V 122J-CL71

0.0012uF (1.2NF) 100V 10Polyester Film Capacitors

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Vàng 0.0012uF 100V 122J-CL71

Tụ Kẹo Vàng 0.01uF 100V 103J-CL71

0.01uF (10NF) 100V Polyester Film Capacitors

2,000 đ/Cái

Còn: 336 Cái

Tụ Kẹo Vàng 0.01uF 100V 103J-CL71

Tụ Kẹo Xanh 220pF 100V 2A221J-CL11

220pF 100V Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 497 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 220pF 100V 2A221J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 0.015uF 100V 153J-CL71

0.015uF (15NF) 100V Polyester Film Capacitors

2,000 đ/Cái

Còn: 445 Cái

Tụ Kẹo Vàng 0.015uF 100V 153J-CL71

Tụ Kẹo Vàng 0.022uF 100V 223J-CL71

0.022uF (22NF) 100V Polyester Film Capacitors

2,000 đ/Cái

Còn: 361 Cái

Tụ Kẹo Vàng 0.022uF 100V 223J-CL71

Tụ Kẹo Xanh 330pF 100V 2A331J-CL11

330pF 100V Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Cái

Còn: 1998 Cái

Tụ Kẹo Xanh 330pF 100V 2A331J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 0.033uF 100V 333J-CL71

0.033uF (33NF) 100V Polyester Film Capacitors

2,000 đ/Cái

Còn: 330 Cái

Tụ Kẹo Vàng 0.033uF 100V 333J-CL71

Tụ Kẹo Vàng 0.047uF 100V 473J-CL71

0.047uF (47NF) 100V Polyester Film Capacitors

2,000 đ/Cái

Còn: 491 Cái

Tụ Kẹo Vàng 0.047uF 100V 473J-CL71

Tụ Kẹo Vàng 0.1uF 100V 104J-CL71

0.1uF 100V Polyester Film Capacitors

2,000 đ/Cái

Còn: 304 Cái

Tụ Kẹo Vàng 0.1uF 100V 104J-CL71

Tụ Kẹo Xanh 470pF 100V 2A471J-CL11

470pF 100V Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 470pF 100V 2A471J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 0.15uF 100V 154J-CL71

0.15uF (150nF) 100V Polyester Film Capacitors

3,000 đ/Cái

Còn: 403 Cái

Tụ Kẹo Vàng 0.15uF 100V 154J-CL71

Tụ Kẹo Xanh 560pF 100V 2A561J-CL11

100V 560pF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 560pF 100V 2A561J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 0.22uF 100V 224J-CL71

0.22uF (220nF) 100V Polyester Film Capacitors

3,000 đ/Cái

Còn: 861 Cái

Tụ Kẹo Vàng 0.22uF 100V 224J-CL71

Tụ Kẹo Xanh 680pF 100V 2A681J-CL11

100V 680pF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 498 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 680pF 100V 2A681J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 0.33uF 100V 334J-CL71

0.33uF 100V Polyester Film Capacitors

3,000 đ/Cái

Còn: 900 Cái

Tụ Kẹo Vàng 0.33uF 100V 334J-CL71

Tụ Kẹo Xanh 820pF 100V 2A821J-CL11

100V 820pF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 820pF 100V 2A821J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 0.47uF 100V 474J-CL71

0.47uF (470nF) 100V Polyester Film Capacitors

3,000 đ/Cái

Còn: 424 Cái

Tụ Kẹo Vàng 0.47uF 100V 474J-CL71

Tụ Kẹo Xanh 1000pF 100V 2A102J-CL11

100V 1000pF (1nF) Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 272 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 1000pF 100V 2A102J-CL11

Tụ Kẹo Vàng 1.5uF 100V 155J-CL71

1.5uF 100V Polyester Film Capacitors

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Vàng 1.5uF 100V 155J-CL71

Tụ Kẹo Xanh 1.5nF 100V 2A152J-CL11

100V 1.5nF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 1.5nF 100V 2A152J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 2.2nF 100V 2A222J-CL11

100V 2.2nF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 748 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 2.2nF 100V 2A222J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 3.3nF 100V 2A332J-CL11

100V 3.3nF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 748 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 3.3nF 100V 2A332J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 4.7nF 100V 2A472J-CL11

100V 4.7nF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 746 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 4.7nF 100V 2A472J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 5.6nF 100V 2A562J-CL11

100V 5.6nF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 748 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 5.6nF 100V 2A562J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 6.8nF 100V 2A682J-CL11

100V 6.8nF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 489 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 6.8nF 100V 2A682J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 8.2nF 100V 2A822J-CL11

8.2nF 100V Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 247 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 8.2nF 100V 2A822J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 10nF 100V 2A103J-CL11

100V 10nF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 455 Gói(2pcs)

Tụ Kẹo Xanh 10nF 100V 2A103J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 15nF 100V 2A153J- CL11

100V 15nF Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 748 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 15nF 100V 2A153J- CL11

Tụ Kẹo Xanh 18nF 100V 2A183J-CL11

18nF 100V Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 246 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 18nF 100V 2A183J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 22nF 100V 2A223J-CL11

100V 22nF Polyester Film Capacitor, 5%

2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 392 Gói(5pcs)

Tụ Kẹo Xanh 22nF 100V 2A223J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 33nF 100V 2A333J-CL11

100V 33nF Polyester Film Capacitor, 5%

2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 381 Gói(5pcs)

Tụ Kẹo Xanh 33nF 100V 2A333J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 47nF 100V 2A473J-CL11

100V 47nF Polyester Film Capacitor, 5%

2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 384 Gói(5pcs)

Tụ Kẹo Xanh 47nF 100V 2A473J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 56n 100V 2A563J-CL11

100V 56nF Polyester Film Capacitor, 5%

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 56n 100V 2A563J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 68nF 100V 2A683J-CL11

100V 68nF Polyester Film Capacitor, 5%

2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 399 Gói(5pcs)

Tụ Kẹo Xanh 68nF 100V 2A683J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 82nF 100V 2A823J-CL11

82nF 100V Polyester Film Capacitor, 5%

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 250 Gói(4pcs)

Tụ Kẹo Xanh 82nF 100V 2A823J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 100nF 100V 2A104J-CL11

100V 100nF Polyester Film Capacitor, 5%

500 đ/Cái

Còn: 350 Cái

Tụ Kẹo Xanh 100nF 100V 2A104J-CL11

Tụ Kẹo Xanh 150nF 100V 2A154J-CL11

100V 150nF Polyester Film Capacitor, 5%

600 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Kẹo Xanh 150nF 100V 2A154J-CL11
Thegioiic live support