Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục Sản Phẩm
Sản phẩm mới
12P-UL2468-24AWG
12Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
0 đ/Cái
10P-UL2468-24AWG
10Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
4,100 đ/M
7P-UL2468-24AWG
7Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
3,800 đ/M
6P-UL2468-24AWG
6Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
3,700 đ/M
Ultimaker-0.3 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.3mm
10,000 đ/Cái
Ultimaker-0.2 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.2mm
10,000 đ/Cái
MK8-0.3 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.3mm
10,000 đ/Cái
MK8-0.2 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.2mm
10,000 đ/Cái

Tụ Hóa Xuyên Lỗ (296)

List product List gallery

1800UF35V-D13L35 Tụ Hóa

1800UF 35V, 20%, Size D=13mm, L=35mm

2,500 đ/Cái

Hết hàng

1800UF35V-D13L35 Tụ Hóa

1500UF35V-D13L30 Tụ Hóa

1500UF 35V, 20%, Size D=13mm, L=30mm

2,700 đ/Cái

Hết hàng

1500UF35V-D13L30 Tụ Hóa

820UF35V-D10L20 Tụ Hóa

820UF 35V, 20%, Size D=10mm, L=20mm

2,500 đ/Cái

Hết hàng

820UF35V-D10L20 Tụ Hóa

390UF35V-D10L16 Tụ Hóa

390UF 35V, 20%, Size D=10mm, L=16mm

800 đ/Cái

Hết hàng

390UF35V-D10L16 Tụ Hóa

270UF35V-D10L13 Tụ Hóa

270UF 35V, 20%, Size D=10mm, L=13mm

600 đ/Cái

Hết hàng

270UF35V-D10L13 Tụ Hóa

120UF35V-D10L13 Tụ Hóa

120UF 25V, 20%, Size D=10mm, L=13mm

700 đ/Cái

Hết hàng

120UF35V-D10L13 Tụ Hóa

1800UF25V-D13L25 Tụ Hóa

1800UF 25V, 20%, Size D=13mm, L=25mm

3,000 đ/Cái

Hết hàng

1800UF25V-D13L25 Tụ Hóa

1500UF25V-D13L20 Tụ Hóa

1500UF 25V, 20%, Size D=13mm, L=20mm

2,500 đ/Cái

Hết hàng

1500UF25V-D13L20 Tụ Hóa

1200UF25V-D13L20 Tụ Hóa

1200UF 25V, 20%, Size D=13mm, L=20mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

1200UF25V-D13L20 Tụ Hóa

150UF25V-D6L12 Tụ Hóa

150UF 25V, 20%, Size D=6mm, L=12mm

600 đ/Cái

Hết hàng

150UF25V-D6L12 Tụ Hóa

120UF25V-D6L15 Tụ Hóa

120UF 25V, 20%, Size D=6mm, L=15mm

1,200 đ/Cái

Còn: 1927 Cái

120UF25V-D6L15 Tụ Hóa

68UF25V-D5L11 Tụ Hóa

68UF 25V, 20%, Size D=5mm, L=11mm

600 đ/Cái

Hết hàng

68UF25V-D5L11 Tụ Hóa

6800UF16V-D16L25 Tụ Hóa

6800UF 16V, 20%, Size D=16mm, L=25mm

7,500 đ/Cái

Hết hàng

6800UF16V-D16L25 Tụ Hóa

5600UF16V-D18L25 Tụ Hóa

5600UF 16V, 20%, Size D=18mm, L=25mm

6,000 đ/Cái

Hết hàng

5600UF16V-D18L25 Tụ Hóa

1200UF16V-D10L20 Tụ Hóa

1200UF 16V, 20%, Size D=10mm, L=20mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

1200UF16V-D10L20 Tụ Hóa

150UF16V-D18L36 Tụ Hóa

150UF 16V, 20%, Size D=18mm, L=36mm

480 đ/Cái

Hết hàng

150UF16V-D18L36 Tụ Hóa

2200UF10V-D10L25 Tụ Hóa

2200UF 10V, 20%, Size D=10mm, L=25mm

2,300 đ/Cái

Hết hàng

2200UF10V-D10L25 Tụ Hóa

1500UF10V-D10L20 Tụ Hóa

1500UF 10V, 20%, Size D=10mm, L=20mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

1500UF10V-D10L20 Tụ Hóa

1000UF6.3V-D13L20 Tụ Hóa

1000UF 6.3V, 20%, Size D=13mm, L=20mm

1,000 đ/Cái

Hết hàng

1000UF6.3V-D13L20 Tụ Hóa

1000UF6.3V-D8L16 Tụ Hóa

1000UF 6.3V, 20%, Size D=8mm, L=16mm

1,000 đ/Cái

Hết hàng

1000UF6.3V-D8L16 Tụ Hóa

820UF6.3V-D8L12 Tụ Hóa

820UF 6.3V, 20%, Size D=8mm, L=12mm

800 đ/Cái

Hết hàng

820UF6.3V-D8L12 Tụ Hóa

680UF6.3V-D8L12 Tụ Hóa

680UF 6.3V, 20%, Size D=8mm, L=12mm

700 đ/Cái

Hết hàng

680UF6.3V-D8L12 Tụ Hóa

470UF6.3V-D6L9 Tụ Hóa

470UF 6.3V, 20%, Size D=6mm, L=9mm

600 đ/Cái

Hết hàng

470UF6.3V-D6L9 Tụ Hóa

330UF6.3V-D6L11 Tụ Hóa

330UF 6.3V, 20%, Size D=6mm, L=11mm

600 đ/Cái

Hết hàng

330UF6.3V-D6L11 Tụ Hóa

100UF6.3V-D5L7 Tụ Hóa

100UF 6.3V, 20%, Size D=5mm, L=7mm

500 đ/Cái

Hết hàng

100UF6.3V-D5L7 Tụ Hóa

47UF6.3V-D5L5 Tụ Hóa

47UF 6.3V, 20%, Size D=5mm, L=5mm

700 đ/Cái

Hết hàng

47UF6.3V-D5L5 Tụ Hóa

39UF400V-D13L25 Tụ Hóa

39UF 400V, 20%, Size D=13mm, L=25mm

5,000 đ/Cái

Hết hàng

39UF400V-D13L25 Tụ Hóa

33UF450V-D16L25 Tụ Hóa

33UF 450V, 20%, Size D=16mm, L=25mm

6,000 đ/Cái

Hết hàng

33UF450V-D16L25 Tụ Hóa

33UF350V-D13L20 Tụ Hóa

33UF 350V, 20%, Size D=13mm, L=20mm

4,000 đ/Cái

Hết hàng

33UF350V-D13L20 Tụ Hóa

33UF6.3V-D3L5 Tụ Hóa

33UF 6.3V, 20%, Size D=3mm, L=5mm

500 đ/Cái

Hết hàng

33UF6.3V-D3L5 Tụ Hóa

27UF100V-D8L12 Tụ Hóa

27UF 100V, 20%,Size D=8mm, L=12mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

27UF100V-D8L12 Tụ Hóa

27UF50V-D5L12 Tụ Hóa

27UF 50V, 20%, Size D=5mm, L=12mm

300 đ/Cái

Hết hàng

27UF50V-D5L12 Tụ Hóa

22UF450V-D16L20 Tụ Hóa

22UF 450V, 20%, Size D=16mm, L=20mm

3,500 đ/Cái

Hết hàng

22UF450V-D16L20 Tụ Hóa

22UF350V-D10L25 Tụ Hóa

22UF 350V, 20%, Size D=10mm, L=25mm

3,500 đ/Cái

Hết hàng

22UF350V-D10L25 Tụ Hóa

18UF400V-D10L20 Tụ Hóa

18UF 400V, 20%, Size D=10mm, L=20mm

3,300 đ/Cái

Hết hàng

18UF400V-D10L20 Tụ Hóa

15UF450V-D13L20 Tụ Hóa

15UF 450V, 20%, Size D=13mm, L=20mm

3,000 đ/Cái

Hết hàng

15UF450V-D13L20 Tụ Hóa

15UF400V-D10L20 Tụ Hóa

15UF 400V, 20%, Size D=10mm, L=20mm

3,300 đ/Cái

Hết hàng

15UF400V-D10L20 Tụ Hóa

15UF50V-D5L11 Tụ Hóa

15UF 50V, 20%, Size D=5mm, L=11mm

0 đ/Cái

Hết hàng

15UF50V-D5L11 Tụ Hóa

12UF400V-D10L16 Tụ Hóa

12UF 400V, 20%, Size D=10mm, L=16mm

3,300 đ/Cái

Hết hàng

12UF400V-D10L16 Tụ Hóa

1500UF63V-D18L36 Tụ Hóa

1500UF 63V, 20%, Size D=18mm, L=36mm

900 đ/Cái

Hết hàng

1500UF63V-D18L36 Tụ Hóa
Thegioiic live support