Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Mạch Cảm Biến 4 In 1 Raspberry Arduino
Mạch cảm biến: Nhiệt độ, Độ cao, Áp suất, Ánh sáng, Hỗ trợ: Raspberry Pi B+, Arduino
0 đ/Cái
Mạch Shield IO Cảm Biến Raspberry B+
Hỗ trợ: Raspberry B+, Ra: 5V 0.5A, Giao tiếp SPI UART
275,000 đ/Cái
Nano To UNO Shield Adapter Board
Nguồn vào: 7-12VDC, Dòng làm việc: 0.5A, Kích thước: 9.5 cm x 5.3 cm x 1.3 cm
103,000 đ/Cái
MJD122T4G
TRANS NPN DARL 100V 8A DPAK
3,000 đ/Cái
Còn: 500 Cái
Mạch Ổn Áp 5V
Vào: 9-15VDC, Ra: 5V 5A, Công suất: 25W
137,000 đ/Cái
Mạch Phát Nhạc Qua Bluetooth 4.1
Nguồn: 3.7-5VDC, Công suất: 3W, Kích thước: 45x41mm
100,000 đ/Cái
Máy Đo Nhiệt Độ
Điện áp: 220VAC, Nhiệt độ đo: -50~110 độ C
95,000 đ/Cái
Mạch Thu Phát RF Zigbee UART CC2530+PA V2
Điện áp: 2.8-3.5VDC, Tần số: 2.4GHz, Khoảng cách truyền: 1000m
288,000 đ/Cái

Tụ Hóa Xuyên Lỗ (296)

List product List gallery

Tụ Hóa 1800UF35V D13L35

1800UF 35V, 20%, Size D=13mm, L=35mm

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1800UF35V D13L35

Tụ Hóa 1500UF35V D13L30

1500UF 35V, 20%, Size D=13mm, L=30mm

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1500UF35V D13L30

Tụ Hóa 820UF35V D10L20

820UF 35V, 20%, Size D=10mm, L=20mm

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 820UF35V D10L20

Tụ Hóa 390UF35V D10L16

390UF 35V, 20%, Size D=10mm, L=16mm

800 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 390UF35V D10L16

Tụ Hóa 270UF35V D10L13

270UF 35V, 20%, Size D=10mm, L=13mm

600 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 270UF35V D10L13

Tụ Hóa 120UF35V D10L13

120UF 25V, 20%, Size D=10mm, L=13mm

700 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 120UF35V D10L13

Tụ Hóa 1800UF25V D13L25

1800UF 25V, 20%, Size D=13mm, L=25mm

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1800UF25V D13L25

Tụ Hóa 1500UF25V D13L20

1500UF 25V, 20%, Size D=13mm, L=20mm

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1500UF25V D13L20

Tụ Hóa 1200UF25V D13L20

1200UF 25V, 20%, Size D=13mm, L=20mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1200UF25V D13L20

Tụ Hóa 150UF25V D6L12

150UF 25V, 20%, Size D=6mm, L=12mm

600 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 150UF25V D6L12

Tụ Hóa 120UF25V D6L15

120UF 25V, 20%, Size D=6mm, L=15mm

1,200 đ/Cái

Còn: 1927 Cái

Tụ Hóa 120UF25V D6L15

Tụ Hóa 68UF25V D5L11

68UF 25V, 20%, Size D=5mm, L=11mm

600 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 68UF25V D5L11

Tụ Hóa 6800UF16V D16L25

6800UF 16V, 20%, Size D=16mm, L=25mm

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 6800UF16V D16L25

Tụ Hóa 5600UF16V D18L25

5600UF 16V, 20%, Size D=18mm, L=25mm

6,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 5600UF16V D18L25

Tụ Hóa 1200UF16V D10L20

1200UF 16V, 20%, Size D=10mm, L=20mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1200UF16V D10L20

Tụ Hóa 150UF16V D18L36

150UF 16V, 20%, Size D=18mm, L=36mm

480 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 150UF16V D18L36

Tụ Hóa 2200UF10V D10L25

2200UF 10V, 20%, Size D=10mm, L=25mm

2,300 đ/Cái

Còn: 4 Cái

Tụ Hóa 2200UF10V D10L25

Tụ Hóa 1500UF10V D10L20

1500UF 10V, 20%, Size D=10mm, L=20mm

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1500UF10V D10L20

Tụ Hóa 1000UF6.3V D13L20

1000UF 6.3V, 20%, Size D=13mm, L=20mm

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1000UF6.3V D13L20

Tụ Hóa 1000UF6.3V D8L16

1000UF 6.3V, 20%, Size D=8mm, L=16mm

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1000UF6.3V D8L16

Tụ Hóa 820UF6.3V D8L12

820UF 6.3V, 20%, Size D=8mm, L=12mm

800 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 820UF6.3V D8L12

Tụ Hóa 680UF6.3V D8L12

680UF 6.3V, 20%, Size D=8mm, L=12mm

700 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 680UF6.3V D8L12

Tụ Hóa 470UF6.3V D6L9

470UF 6.3V, 20%, Size D=6mm, L=9mm

600 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 470UF6.3V D6L9

Tụ Hóa 330UF6.3V D6L11

330UF 6.3V, 20%, Size D=6mm, L=11mm

600 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 330UF6.3V D6L11

Tụ Hóa 100UF6.3V D5L7

100UF 6.3V, 20%, Size D=5mm, L=7mm

500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 100UF6.3V D5L7

Tụ Hóa 47UF6.3V D5L5

47UF 6.3V, 20%, Size D=5mm, L=5mm

700 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 47UF6.3V D5L5

Tụ Hóa 39UF400V D13L25

39UF 400V, 20%, Size D=13mm, L=25mm

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 39UF400V D13L25

Tụ Hóa 33UF450V D16L25

33UF 450V, 20%, Size D=16mm, L=25mm

6,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 33UF450V D16L25

Tụ Hóa 33UF350V D13L20

33UF 350V, 20%, Size D=13mm, L=20mm

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 33UF350V D13L20

Tụ Hóa 33UF6.3V D3L5

33UF 6.3V, 20%, Size D=3mm, L=5mm

500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 33UF6.3V D3L5

Tụ Hóa 27UF100V D8L12

27UF 100V, 20%,Size D=8mm, L=12mm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 27UF100V D8L12

Tụ Hóa 27UF50V D5L12

27UF 50V, 20%, Size D=5mm, L=12mm

300 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 27UF50V D5L12

Tụ Hóa 22UF450V D16L20

22UF 450V, 20%, Size D=16mm, L=20mm

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 22UF450V D16L20

Tụ Hóa 22UF350V D10L25

22UF 350V, 20%, Size D=10mm, L=25mm

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 22UF350V D10L25

Tụ Hóa 18UF400V D10L20

18UF 400V, 20%, Size D=10mm, L=20mm

3,300 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 18UF400V D10L20

Tụ Hóa 15UF450V D13L20

15UF 450V, 20%, Size D=13mm, L=20mm

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 15UF450V D13L20

Tụ Hóa 15UF400V D10L20

15UF 400V, 20%, Size D=10mm, L=20mm

3,300 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 15UF400V D10L20

15UF50V-D5L11 Tụ Hóa

15UF 50V, 20%, Size D=5mm, L=11mm

0 đ/Cái

Hết hàng

15UF50V-D5L11 Tụ Hóa

Tụ Hóa 12UF400V D10L16

12UF 400V, 20%, Size D=10mm, L=16mm

3,300 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 12UF400V D10L16

Tụ Hóa 1500UF63V D18L36

1500UF 63V, 20%, Size D=18mm, L=36mm

900 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Hóa 1500UF63V D18L36
Thegioiic live support