Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem
Trang Chủ > Sản Phẩm > Resistors / Capacitors / Inductors > Capacitors >

Tụ Hóa (Electrolytic Capacitors)

Tụ Hóa (Electrolytic Capacitors) (147)

List_product List_gallery

C100UF10V

CAP ALUM 100UF 10V 10% RADIAL

Giá : 600 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C100UF10V

C220UF10V

CAP ALUM 220UF 10V 10% RADIAL

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C220UF10V

C330UF10V

CAP ALUM 330UF 10V 10% RADIAL

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C330UF10V

C470UF10V

CAP ALUM 470UF 10V 10% RADIAL

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C470UF10V

C680UF10V

CAP ALUM 680UF 10V 10% RADIAL

Giá : 800 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C680UF10V

C1000UF10V

CAP ALUM 1000UF 10V 10% RADIAL

Giá : 1,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C1000UF10V

C2200UF10V

CAP ALUM 2200UF 10V 10% RADIAL

Giá : 2,300 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C2200UF10V

C3300UF10V

CAP ALUM 3300UF 10V 10% RADIAL

Giá : 3,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C3300UF10V

C4700UF10V

CAP ALUM 4700UF 10V 10% RADIAL

Giá : 3,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C4700UF10V

C6800UF10V

CAP ALUM 6800UF 10V 10% RADIAL

Giá : 4,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C6800UF10V

C10UF16V

CAP ALUM 10UF 16V 10% RADIAL

Giá : 500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C10UF16V

C22UF16V

CAP ALUM 22UF 16V 10% RADIAL

Giá : 500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C22UF16V

C33UF16V

CAP ALUM 33UF 16V 10% RADIAL

Giá : 500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C33UF16V

C47UF16V

CAP ALUM 47UF 16V 10% RADIAL

Giá : 600 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C47UF16V

C68UF16V

CAP ALUM 68UF 16V 10% RADIAL

Giá : 600 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C68UF16V

C100UF16V

CAP ALUM 100UF 16V 20%

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 33004 Cái

C100UF16V

C220UF16V

CAP ALUM 220UF 16V 10% RADIAL

Giá : 800 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C220UF16V

C470UF16V

CAP ALUM 470UF 16V 10% RADIAL

Giá : 900 đ/Cái

Còn : 1679 Cái

C470UF16V

C680UF16V

CAP ALUM 680UF 16V 10% RADIAL

Giá : 1,400 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C680UF16V

C1000UF16V

CAP ALUM 1000UF 16V 10% RADIAL

Giá : 1,800 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C1000UF16V

C1500UF16V

CAP ALUM 1500UF 16V 10% RADIAL

Giá : 2,900 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C1500UF16V

C2200UF16V

CAP ALUM 2200UF 16V 10% RADIAL

Giá : 2,900 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C2200UF16V

C3300UF16V

CAP ALUM 3300UF 16V 10% RADIAL

Giá : 3,900 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C3300UF16V

C4700UF16V

CAP ALUM 4700UF 16V 10% RADIAL

Giá : 4,500 đ/Cái

Còn : 2345 Cái

C4700UF16V

C1UF25V

CAP ALUM 1UF 25V 10% RADIAL

Giá : 500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C1UF25V

C1.5UF25V

CAP ALUM 1.5UF 25V 10% RADIAL

Giá : 500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C1.5UF25V

C2.2UF25V

CAP ALUM 2.2UF 25V 10% RADIAL

Giá : 500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C2.2UF25V

C3.3UF25V

CAP ALUM 3.3UF 25V 10% RADIAL

Giá : 500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C3.3UF25V

C4.7UF25V

CAP ALUM 4.7UF 25V 10% RADIAL

Giá : 500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C4.7UF25V

C6.8UF25V

CAP ALUM 6.8UF 25V 10% RADIAL

Giá : 600 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C6.8UF25V

C10UF25V

CAP ALUM 10UF 25V 10% RADIAL

Giá : 600 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C10UF25V

C22UF25V

CAP ALUM 22UF 25V 10% RADIAL

Giá : 600 đ/Cái

Còn : 974 Cái

C22UF25V

C33UF25V

CAP ALUM 33UF 25V 10% RADIAL

Giá : 600 đ/Cái

Còn : 87 Cái

C33UF25V

C47UF25V

CAP ALUM 47UF 25V 10% RADIAL

Giá : 600 đ/Cái

Còn : 29795 Cái

C47UF25V

C100UF25V

CAP ALUM 100UF 25V 20%

Giá : 600 đ/Cái

Còn : 2776 Cái

C100UF25V

C220UF25V

CAP ALUM 220UF 25V 10% RADIAL

Giá : 800 đ/Cái

Còn : 178 Cái

C220UF25V

C330UF25V

CAP ALUM 330UF 25V 10% RADIAL

Giá : 1,100 đ/Cái

Còn : 785 Cái

C330UF25V

C470UF25V

CAP ALUM 470UF 25V 10% RADIAL

Giá : 1,200 đ/Cái

Còn : 1419 Cái

C470UF25V

C680UF25V

CAP ALUM 680UF 25V 10% RADIAL

Giá : 1,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C680UF25V

C1000UF25V

CAP ALUM 1000UF 25V 20% RADIAL

Giá : 2,200 đ/Cái

Còn : 2291 Cái

C1000UF25V
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support