Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Tụ Hóa (Electrolytic Capacitors) (238)

List_product List_gallery

C220UF250V

CAP ALUM 220UF 250V 20% RADIAL

Giá: 6,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

C220UF250V

C68UF150V

CAP ALUM 68uF 150V 20% RADIAL

Giá: 1,600 đ/Cái

Hàng còn: 0

C68UF150V

C56UF150V

CAP ALUM 56uF 150V 20% RADIAL

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

C56UF150V

C47UF150V

CAP ALUM 47uF 150V 20% RADIAL

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

C47UF150V

C33UF150V

CAP ALUM 33uF 150V 20% RADIAL

Giá: 1,400 đ/Cái

Hàng còn: 0

C33UF150V

C22UF150V

CAP ALUM 22uF 150V 20% RADIAL

Giá: 1,200 đ/Cái

Hàng còn: 0

C22UF150V

C10UF150V

CAP ALUM 10uF 150V 20% RADIAL

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

C10UF150V

C6.8UF150V

CAP ALUM 6.8uF 150V 20% RADIAL

Giá: 700 đ/Cái

Hàng còn: 0

C6.8UF150V

C5.6UF150V

CAP ALUM 5.6uF 150V 20% RADIAL

Giá: 700 đ/Cái

Hàng còn: 0

C5.6UF150V

C4.7UF150V

CAP ALUM 4.7uF 150V 20% RADIAL

Giá: 700 đ/Cái

Hàng còn: 0

C4.7UF150V

C3.3UF150V

CAP ALUM 3.3uF 150V 20% RADIAL

Giá: 700 đ/Cái

Hàng còn: 0

C3.3UF150V

C2.2UF150V

CAP ALUM 2.2uF 150V 20% RADIAL

Giá: 700 đ/Cái

Hàng còn: 0

C2.2UF150V

C1UF150V

CAP ALUM 1uF 150V 20% RADIAL

Giá: 700 đ/Cái

Hàng còn: 0

C1UF150V

C0.47UF150V

CAP ALUM 0.47uF 150V 20% RADIAL

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

C0.47UF150V

C0.33UF150V

CAP ALUM 0.33uF 150V 20% RADIAL

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

C0.33UF150V

C0.22UF150V

CAP ALUM 0.22uF 150V 20% RADIAL

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

C0.22UF150V

C0.1UF150V

CAP ALUM 0.1uF 150V 20% RADIAL

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

C0.1UF150V

C6800UF100V

CAP ALUM 6800uF 100V 20% RADIAL

Giá: 18,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

C6800UF100V

C4700UF100V

CAP ALUM 4700uF 100V 20% RADIAL

Giá: 15,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

C4700UF100V

C3300UF100V

CAP ALUM 3300uF 100V 20% RADIAL

Giá: 12,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

C3300UF100V

C2200UF100V

CAP ALUM 2200uF 100V 20% RADIAL

Giá: 9,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

C2200UF100V

C1000UF100V

CAP ALUM 1000uF 100V 20% RADIAL

Giá: 8,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

C1000UF100V

C680UF100V

CAP ALUM 680uF 100V 20% RADIAL

Giá: 7,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

C680UF100V

C560UF100V

CAP ALUM 560uF 100V 20% RADIAL

Giá: 6,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

C560UF100V

C68UF100V

CAP ALUM 68uF 100V 20% RADIAL

Giá: 2,700 đ/Cái

Hàng còn: 0

C68UF100V

C6.8UF100V

CAP ALUM 6.8uF 100V 20% RADIAL

Giá: 700 đ/Cái

Hàng còn: 0

C6.8UF100V

C56UF100V

CAP ALUM 56uF 100V 20% RADIAL

Giá: 2,300 đ/Cái

Hàng còn: 0

C56UF100V

C5.6UF100V

CAP ALUM 5.6uF 100V 20% RADIAL

Giá: 700 đ/Cái

Hàng còn: 0

C5.6UF100V

C0.47UF100V

CAP ALUM 0.47uF 100V 20% RADIAL

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

C0.47UF100V

C0.33UF100V

CAP ALUM 0.33uF 100V 20% RADIAL

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

C0.33UF100V

C0.22UF100V

CAP ALUM 0.22uF 100V 20% RADIAL

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

C0.22UF100V

C0.1UF100V

CAP ALUM 0.1uF 100V 20% RADIAL

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

C0.1UF100V

C1.5UF63V

CAP ALUM 1.5uF 63V 20% RADIAL

Giá: 500 đ/Cái

Hàng còn: 0

C1.5UF63V

C68UF63V

CAP ALUM 68uF 63V 20% RADIAL

Giá: 800 đ/Cái

Hàng còn: 0

C68UF63V

C56UF63V

CAP ALUM 56uF 63V 20% RADIAL

Giá: 700 đ/Cái

Hàng còn: 0

C56UF63V

C33UF63V

CAP ALUM 33uF 63V 20% RADIAL

Giá: 700 đ/Cái

Hàng còn: 0

C33UF63V

C6.8UF63V

CAP ALUM 6.8uF 63V 20% RADIAL

Giá: 500 đ/Cái

Hàng còn: 0

C6.8UF63V

C5.6UF63V

CAP ALUM 5.6uF 63V 20% RADIAL

Giá: 500 đ/Cái

Hàng còn: 0

C5.6UF63V

C3.3UF63V

CAP ALUM 3.3uF 63V 20% RADIAL

Giá: 500 đ/Cái

Hàng còn: 0

C3.3UF63V

C0.47UF63V

CAP ALUM 0.47uF 63V 20% RADIAL

Giá: 500 đ/Cái

Hàng còn: 0

C0.47UF63V
Thegioiic-live-support