Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

Tụ Gốm Tròn (25)

List_product List_gallery

1pF Ceramic Disc Capacitor

1pF Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 1969 Gói 10pcs

1pF Ceramic Disc Capacitor

2.2pF Ceramic Disc Capacitor

2.2pF Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 1997 Gói 10pcs

2.2pF Ceramic Disc Capacitor

3.3pF Ceramic Disc Capacitor

3.3pF Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 1997 Gói 10pcs

3.3pF Ceramic Disc Capacitor

4.7pF Ceramic Disc Capacitor

4.7pF Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 1986 Gói 10pcs

4.7pF Ceramic Disc Capacitor

10pF Ceramic Disc Capacitor

100 Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 493 Gói 10pcs

10pF Ceramic Disc Capacitor

15pF Ceramic Disc Capacitor

150 Ceramic Disc Capacitor, 15pF, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 991 Gói 10pcs

15pF Ceramic Disc Capacitor

39pF Ceramic Disc Capacitor

390 Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 997 Gói 10pcs

39pF Ceramic Disc Capacitor

18pF Ceramic Disc Capacitor

180 Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 994 Gói 10pcs

18pF Ceramic Disc Capacitor

22pF Ceramic Disc Capacitor

220 Ceramic Disc Capacitor, 22pF, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 955 Gói 10pcs

22pF Ceramic Disc Capacitor

27pF Ceramic Disc Capacitor

270 Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 993 Gói 10pcs

27pF Ceramic Disc Capacitor

33pF Ceramic Disc Capacitor

330 Ceramic Disc Capacitor, 33pF, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 980 Gói 10pcs

33pF Ceramic Disc Capacitor

47pF Ceramic Disc Capacitor

470 Ceramic Disc Capacitor, 47pF, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 999 Gói 10pcs

47pF Ceramic Disc Capacitor

56pF Ceramic Disc Capacitor

560 Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 994 Gói 10pcs

56pF Ceramic Disc Capacitor

68pF Ceramic Disc Capacitor

680 Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 997 Gói 10pcs

68pF Ceramic Disc Capacitor

100pF Ceramic Disc Capacitor

101 Ceramic Disc Capacitor, 100pF, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 975 Gói 10pcs

100pF Ceramic Disc Capacitor

220pF Ceramic Disc Capacitor

221 Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 992 Gói 10pcs

220pF Ceramic Disc Capacitor

270pF Ceramic Disc Capacitor

271 Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 998 Gói 10pcs

270pF Ceramic Disc Capacitor

330pF Ceramic Disc Capacitor

331 Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 996 Gói 10pcs

330pF Ceramic Disc Capacitor

470pF Ceramic Disc Capacitor

471 Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 996 Gói 10pcs

470pF Ceramic Disc Capacitor

1nF Ceramic Disc Capacitor

102 Ceramic Disc Capacitor, 1nF, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 971 Gói 10pcs

1nF Ceramic Disc Capacitor

10nF Ceramic Disc Capacitor

103 Ceramic Disc Capacitor, 10nF, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 935 Gói 10pcs

10nF Ceramic Disc Capacitor

22nF Ceramic Disc Capacitor

223 Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 984 Gói 10pcs

22nF Ceramic Disc Capacitor

33nF Ceramic Disc Capacitor

333 Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 1496 Gói 10pcs

33nF Ceramic Disc Capacitor

47nF Ceramic Disc Capacitor

473 Ceramic Disc Capacitor, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 979 Gói 10pcs

47nF Ceramic Disc Capacitor

100nF Ceramic Disc Capacitor

104 Ceramic Disc Capacitor, 100nF, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói 10pcs

Còn : 1877 Gói 10pcs

100nF Ceramic Disc Capacitor
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support