Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

Tụ Gốm Tròn (27)

List_product List_gallery

1pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 1, 1pF, 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1969 Gói(10pcs)

1pF 50V Ceramic Disc Cap

2.2pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 2.2, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1997 Gói(10pcs)

2.2pF 50V Ceramic Disc Cap

3.3pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 3.3, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1997 Gói(10pcs)

3.3pF 50V Ceramic Disc Cap

4.7pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 4.7, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1985 Gói(10pcs)

4.7pF 50V Ceramic Disc Cap

10pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 100, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 493 Gói(10pcs)

10pF 50V Ceramic Disc Cap

15pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 150, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 991 Gói(10pcs)

15pF 50V Ceramic Disc Cap

18pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 180, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 994 Gói(10pcs)

18pF 50V Ceramic Disc Cap

22pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 220, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 955 Gói(10pcs)

22pF 50V Ceramic Disc Cap

27pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 270, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 993 Gói(10pcs)

27pF 50V Ceramic Disc Cap

33pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 330, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 978 Gói(10pcs)

33pF 50V Ceramic Disc Cap

39pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 390, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 997 Gói(10pcs)

39pF 50V Ceramic Disc Cap

47pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 470, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 999 Gói(10pcs)

47pF 50V Ceramic Disc Cap

56pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 560, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 994 Gói(10pcs)

56pF 50V Ceramic Disc Cap

68pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 680, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 997 Gói(10pcs)

68pF 50V Ceramic Disc Cap

100pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 101, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 969 Gói(10pcs)

100pF 50V Ceramic Disc Cap

220pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 221, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 991 Gói(10pcs)

220pF 50V Ceramic Disc Cap

270pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 271, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 997 Gói(10pcs)

270pF 50V Ceramic Disc Cap

330pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 331, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 995 Gói(10pcs)

330pF 50V Ceramic Disc Cap

470pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 471, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 995 Gói(10pcs)

470pF 50V Ceramic Disc Cap

1nF 50V Ceramic Disc Cap

Code 102, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 947 Gói(10pcs)

1nF 50V Ceramic Disc Cap

10nF 50V Ceramic Disc Cap

Code 103, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 916 Gói(10pcs)

10nF 50V Ceramic Disc Cap

15nF 50V Ceramic Disc Cap

Code 153, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 200 Gói(10pcs)

15nF 50V Ceramic Disc Cap

22nF 50V Ceramic Disc Cap

Code 223, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 983 Gói(10pcs)

22nF 50V Ceramic Disc Cap

33nF 50V Ceramic Disc Cap

Code 333, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1496 Gói(10pcs)

33nF 50V Ceramic Disc Cap

47nF 50V Ceramic Disc Cap

Code 473, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 979 Gói(10pcs)

47nF 50V Ceramic Disc Cap

100nF 50V Ceramic Disc Cap

Code 104, 2.2pF 50V, ±10%

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1842 Gói(10pcs)

100nF 50V Ceramic Disc Cap

220nF 100V Ceramic Disc Cap

Code 224, 1pF, 100V, ±10%

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 100 Gói(10pcs)

220nF 100V Ceramic Disc Cap
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support