Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
6P-ZH1.5-Female-15cm
Dây bus 6-Pin 1 đầu Female, pitch 1.5mm, dài 15cm
0 đ/Cái
KCD3-BIAN Công Tắc
3 Chân DPST Công Tắc Rocker 15A/20A 250V/125VAC
10,000 đ/Cái
DS-228 Nút Nhấn Giữ
Nút Nhấn Giữ, 2 chân, 12mm, 3A/125VAC 1.5A/250VAC
4,000 đ/Cái
PBS-110 Nút Nhấn Nhả
Nút Nhấn Nhả, 7mm, 2 chân, 250VAC/1A,125VAC/3A
4,000 đ/Cái
SPST-3P Công Tắc
20A 12V, 16A 12V 3 Chân, Có Đèn Led
4,000 đ/Cái
0805 120uH Cuộn Cảm
0805 120uH Cuộn Cảm, 5%
2,000 đ/Gói(5pcs)
0805 10nH Cuộn Cảm
0805 10nH Cuộn Cảm, 5%
2,000 đ/Gói(5pcs)
0805 100nH Cuộn Cảm
0805 100nH Cuộn Cảm, 5%
2,000 đ/Gói(5pcs)

Tụ Gốm Tròn (30)

List product List gallery

3pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 3, 3pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 517 Gói(10pcs)

3pF 50V Ceramic Disc Cap

2pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 2, 2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 500 Gói(10pcs)

2pF 50V Ceramic Disc Cap

68nF 50V Ceramic Disc Cap

Code 681, 683pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 78 Gói(10pcs)

68nF 50V Ceramic Disc Cap

1pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 1, 1pF, 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 660 Gói(10pcs)

1pF 50V Ceramic Disc Cap

2.2pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 2.2, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 160 Gói(10pcs)

2.2pF 50V Ceramic Disc Cap

3.3pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 3.3, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1997 Gói(10pcs)

3.3pF 50V Ceramic Disc Cap

4.7pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 4.7, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 568 Gói(10pcs)

4.7pF 50V Ceramic Disc Cap

10pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 100, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 560 Gói(10pcs)

10pF 50V Ceramic Disc Cap

15pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 150, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 142 Gói(10pcs)

15pF 50V Ceramic Disc Cap

18pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 180, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 513 Gói(10pcs)

18pF 50V Ceramic Disc Cap

22pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 220, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 504 Gói(10pcs)

22pF 50V Ceramic Disc Cap

27pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 270, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 554 Gói(10pcs)

27pF 50V Ceramic Disc Cap

33pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 330, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 424 Gói(10pcs)

33pF 50V Ceramic Disc Cap

39pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 390, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 555 Gói(10pcs)

39pF 50V Ceramic Disc Cap

47pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 470, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 730 Gói(10pcs)

47pF 50V Ceramic Disc Cap

56pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 560, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 568 Gói(10pcs)

56pF 50V Ceramic Disc Cap

68pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 680, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 572 Gói(10pcs)

68pF 50V Ceramic Disc Cap

100pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 101, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 525 Gói(10pcs)

100pF 50V Ceramic Disc Cap

220pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 221, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 55 Gói(10pcs)

220pF 50V Ceramic Disc Cap

270pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 271, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 86 Gói(10pcs)

270pF 50V Ceramic Disc Cap

330pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 331, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 59 Gói(10pcs)

330pF 50V Ceramic Disc Cap

470pF 50V Ceramic Disc Cap

Code 471, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 62 Gói(10pcs)

470pF 50V Ceramic Disc Cap

1nF 50V Ceramic Disc Cap

Code 102, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 543 Gói(10pcs)

1nF 50V Ceramic Disc Cap

10nF 50V Ceramic Disc Cap

Code 103, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 408 Gói(10pcs)

10nF 50V Ceramic Disc Cap

15nF 50V Ceramic Disc Cap

Code 153, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 188 Gói(10pcs)

15nF 50V Ceramic Disc Cap

22nF 50V Ceramic Disc Cap

Code 223, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 511 Gói(10pcs)

22nF 50V Ceramic Disc Cap

33nF 50V Ceramic Disc Cap

Code 333, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 666 Gói(10pcs)

33nF 50V Ceramic Disc Cap

47nF 50V Ceramic Disc Cap

Code 473, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 509 Gói(10pcs)

47nF 50V Ceramic Disc Cap

100nF 50V Ceramic Disc Cap

Code 104, 2.2pF 50V, ±10%

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1646 Gói(10pcs)

100nF 50V Ceramic Disc Cap

220nF 100V Ceramic Disc Cap

Code 224, 1pF, 100V, ±10%

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 98 Gói(10pcs)

220nF 100V Ceramic Disc Cap
Thegioiic live support