Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Tụ Gốm Điện Áp Cao (6)

List product List gallery

Tụ Gốm Xanh 220PF 250V

222pF, 250V, 20%

800 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Gốm Xanh 220PF 250V

Tụ Gốm Xanh 220pF 1KV

221 Ceramic Disc Capacitor, 220pF, 1000V, 10%

800 đ/Cái

Còn: 621 Cái

Tụ Gốm Xanh 220pF 1KV

Tụ Gốm Xanh 3.3nF 250V

332 Ceramic Disc Capacitor, 3.3nF, 250V, 0%

800 đ/Cái

Còn: 991 Cái

Tụ Gốm Xanh 3.3nF 250V

Tụ Gốm Xanh 0.1nF 3000V

101 Ceramic Disc Capacitor, 0.1nF, 3KV, 10%

800 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Gốm Xanh 0.1nF 3000V

Tụ Gốm Xanh 10nF 1000V

103 Ceramic Disc Capacitor, 10nF, 1KV, 10%

800 đ/Cái

Hết hàng

Tụ Gốm Xanh 10nF 1000V

Tụ Gốm Xanh 10nF 3000V

103 Ceramic Disc Capacitor, 10nF, 3KV, 10%

1,000 đ/Cái

Còn: 492 Cái

Tụ Gốm Xanh 10nF 3000V
Thegioiic live support