Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục Sản Phẩm
Sản phẩm mới
12P-UL2468-24AWG
12Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
0 đ/Cái
10P-UL2468-24AWG
10Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
4,100 đ/M
7P-UL2468-24AWG
7Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
3,800 đ/M
6P-UL2468-24AWG
6Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
3,700 đ/M
Ultimaker-0.3 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.3mm
10,000 đ/Cái
Ultimaker-0.2 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.2mm
10,000 đ/Cái
MK8-0.3 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.3mm
10,000 đ/Cái
MK8-0.2 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.2mm
10,000 đ/Cái

Tụ Động Cơ AC (22)

List product List gallery

20UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 20UF 450VAC, Size 50x31x43MM, +/- 5%

63,000 đ/Cái

Hết hàng

20UF-CBB61

18UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 18UF 450VAC, Size 50x31x43MM, +/- 5%

59,000 đ/Cái

Hết hàng

18UF-CBB61

16UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 16UF 450VAC, Size 50x31x43MM, +/- 5%

57,000 đ/Cái

Hết hàng

16UF-CBB61

15UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 15UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

55,000 đ/Cái

Hết hàng

15UF-CBB61

14UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 14UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

50,000 đ/Cái

Hết hàng

14UF-CBB61

12UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 12UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

45,000 đ/Cái

Hết hàng

12UF-CBB61

10UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 10UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

40,000 đ/Cái

Hết hàng

10UF-CBB61

8UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 8UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

35,000 đ/Cái

Hết hàng

8UF-CBB61

7UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 7UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

30,000 đ/Cái

Hết hàng

7UF-CBB61

6UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 6UF 450VAC, Size 47x20x33MM, +/- 5%

25,000 đ/Cái

Hết hàng

6UF-CBB61

5UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 5UF 450VAC, Size 40x23x32MM, +/- 5%

19,000 đ/Cái

Hết hàng

5UF-CBB61

4.75UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 4.75UF 450VAC, Size 40x23x32MM, +/- 5%

17,000 đ/Cái

Hết hàng

4.75UF-CBB61

4.5UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 4.5UF 450VAC, Size 40x23x32MM, +/- 5%

16,000 đ/Cái

Hết hàng

4.5UF-CBB61

4UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 4UF 450VAC, Size 40x23x32MM, +/- 5%

14,000 đ/Cái

Hết hàng

4UF-CBB61

3.5UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 3.5UF 450VAC, Size 38x21x30MM, +/- 5%

12,000 đ/Cái

Hết hàng

3.5UF-CBB61

3UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 3UF 450VAC, Size 38x21x30MM, +/- 5%

11,000 đ/Cái

Hết hàng

3UF-CBB61

2.5UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 2.5UF 450VAC, Size 35x17x27MM, +/- 5%

10,000 đ/Cái

Hết hàng

2.5UF-CBB61

2UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 2UF 450VAC, Size 35x12x27MM, +/- 5%

9,000 đ/Cái

Hết hàng

2UF-CBB61

1.8UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 1.8UF 450VAC, Size 35x12x27MM, +/- 5%

9,000 đ/Cái

Hết hàng

1.8UF-CBB61

1.5UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 1.5UF 450VAC, Size 35x12x22MM, +/- 5%

9,000 đ/Cái

Hết hàng

1.5UF-CBB61

1.2UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 1.2UF 450VAC, Size 35x12x22MM, +/- 5%

9,000 đ/Cái

Hết hàng

1.2UF-CBB61

1UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 1UF 450VAC, Size 35x11x20MM, +/- 5%

9,000 đ/Cái

Hết hàng

1UF-CBB61
Thegioiic live support