Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=5mm
0 đ/Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ
Connector Đế Pin AA V8
Chất liệu inox
800 đ/Bộ
SG92R Động Cơ Servo
Nguồn: 4.2-6VDC, 9g servo, 2.5KG.CM
57,000 đ/Cái
Đế Pin 1x18650 Shiled
Nguồn: 5-8VDC, dòng sạc: 0.5A, size: 98x29mm
57,000 đ/Cái

Tụ Dán SMD 1206 (112)

List product List gallery

Tụ 10uF 50V 1206

Tụ 10UF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hết hàng

Tụ 10uF 50V 1206

Tụ 6.8uF 50V 1206

Tụ 6.8UF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hết hàng

Tụ 6.8uF 50V 1206

Tụ 5.6uF 50V 1206

Tụ 5.6UF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hết hàng

Tụ 5.6uF 50V 1206

Tụ 4.7uF 50V 1206

Tụ 4.7uF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hết hàng

Tụ 4.7uF 50V 1206

Tụ 3.3uF 50V 1206

Tụ 3.3UF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hết hàng

Tụ 3.3uF 50V 1206

Tụ 2.7uF 50V 1206

Tụ 2.7UF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hết hàng

Tụ 2.7uF 50V 1206

Tụ 2.2uF 50V 1206

Tụ 2.2UF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hết hàng

Tụ 2.2uF 50V 1206

Tụ 1.5uF 50V 1206

Tụ 1.5UF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hết hàng

Tụ 1.5uF 50V 1206

Tụ 0.33uF 50V 1206

Tụ 0.33UF 50V 10%, SMD 1206

950 đ/Con

Hết hàng

Tụ 0.33uF 50V 1206

Tụ 820nF 50V 1206

Tụ 820nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 820nF 50V 1206

Tụ 680nF 50V 1206

Tụ 680nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 680nF 50V 1206

Tụ 560nF 50V 1206

Tụ 560nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 560nF 50V 1206

Tụ 470nF 50V 1206

Tụ 470nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 470nF 50V 1206

Tụ 330nF 50V 1206

Tụ 330nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 330nF 50V 1206

Tụ 270nF 50V 1206

Tụ 270nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

 Tụ 270nF 50V 1206

Tụ 220nF 50V 1206

Tụ 220nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 220nF 50V 1206

Tụ 180nF 50V 1206

Tụ 180nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 180nF 50V 1206

Tụ 150nF 50V 1206

Tụ 150nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 150nF 50V 1206

Tụ 120nF 50V 1206

Tụ 120nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 120nF 50V 1206

Tụ 82nF 50V 1206

Tụ 82nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 82nF 50V 1206

Tụ 68nF 50V 1206

Tụ 68nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 68nF 50V 1206

Tụ 56nF 50V 1206

Tụ 56nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 56nF 50V 1206

Tụ 47nF 50V 1206

Tụ 47nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 47nF 50V 1206

Tụ 33nF 50V 1206

Tụ 33nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 33nF 50V 1206

Tụ 27nF 50V 1206

Tụ 27nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 27nF 50V 1206

Tụ 22nF 50V 1206

Tụ 22nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 22nF 50V 1206

Tụ 18nF 50V 1206

Tụ 18nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 18nF 50V 1206

Tụ 15nF 50V 1206

Tụ 15nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 15nF 50V 1206

Tụ 12nF 50V 1206

Tụ 12nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 12nF 50V 1206

Tụ 10nF 50V 1206

Tụ 10nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 10nF 50V 1206

Tụ 8.2nF 50V 1206

Tụ 8.2nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 8.2nF 50V 1206

Tụ 6.8nF 50V 1206

Tụ 6.8nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 6.8nF 50V 1206

Tụ 5.6nF 50V 1206

Tụ 5.6nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 5.6nF 50V 1206

Tụ 4.7nF 50V 1206

Tụ 4.7nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 4.7nF 50V 1206

Tụ 3.3nF 50V 1206

Tụ 3.3nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 3.3nF 50V 1206

Tụ 2.7nF 50V 1206

Tụ 2.7nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 2.7nF 50V 1206

Tụ 2.2nF 50V 1206

Tụ 2.2nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 2.2nF 50V 1206

Tụ 1.5nF 50V 1206

Tụ 1.5nF 50V 10%, SMD 1206

880 đ/Con

Hết hàng

Tụ 1.5nF 50V 1206

Tụ 910pF 50V 1206

Tụ 910PF 50V 10%, SMD 1206

2,700 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Tụ 910pF 50V 1206

Tụ 820pF 50V 1206

Tụ 820PF 50V 10%, SMD 1206

2,700 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Tụ 820pF 50V 1206
Thegioiic live support