Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
74HC174D
IC D-TYPE POS TRG SNGL 16SOIC
0 đ/Cái
BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module RF Thu Phát Wifi
Wifi BLE Soc ESP32, 5VDC, UART CP2102, Wi-Fi, Bluetooth
220,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Đế Ra Chân
Đế Ra Chân Dùng Cho ESP-WROOM-32
18,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Mạch Thu Phát Wifi
IoT BLE Module, 2.2-3.6VDC, 90mA
135,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 7.0 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 800x480 7.0" 4.75-7V
1,350,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 3.2 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 400x240 3.2" 4.75-7V
420,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 2.4 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 320x240 2.4" 4.75-7V
320,000 đ/Cái
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái

Tụ Dán SMD 0805 (111)

List product List gallery

1uF 16V 0805

Tụ điện 1uF 16V 0805 (2012 Metric)

Giá: 3,300 đ/Gói(10pcs)

Còn: 400 Gói(10pcs)

1uF 16V 0805

10UF 16V 0805

Tụ điện 10UF 16V 0805 (2012 Metric)

Giá: 4,200 đ/Gói(10pcs)

Còn: 55 Gói(10pcs)

10UF 16V 0805

2.2uF 25V 0805 Cap

2.2uF 25V CERAMIC CAPACITOR CHIP 0805 SMD

Giá: 3,400 đ/Gói(10pcs)

Còn: 286 Gói(10pcs)

2.2uF 25V 0805 Cap

47uF 16V 0805 Cap

47UF CERAMIC CAPACITOR 16V 20% 0805

Giá: 9,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

47uF 16V 0805 Cap

560pF 16V 0805 Cap

CAP 560PF 16V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 700 Gói(10pcs)

560pF 16V 0805 Cap

150pF 16V 0805 Cap

150PF 16V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 419 Gói(10pcs)

150pF 16V 0805 Cap

18pF 16V 0805 Cap

CAP 18PF 16V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 478 Gói(10pcs)

18pF 16V 0805 Cap

68pF 16V 0805 Cap

68PF 16V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 400 Gói(10pcs)

68pF 16V 0805 Cap

330nF 16V 0805 Cap

330nF 16V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá: 2,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 393 Gói(10pcs)

330nF 16V 0805 Cap

1uF 25V 0805 Cap

1uF 25V CERAMIC CAPACITOR CHIP 0805 SMD

Giá: 3,200 đ/Gói(10pcs)

Còn: 597 Gói(10pcs)

1uF 25V 0805 Cap

10uF 6.3V 0805 Tụ Điện

10UF 6.3V Ceramic Capacitor 0805 (2012 Metric)

Giá: 4,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 285 Gói(10pcs)

10uF 6.3V 0805 Tụ Điện

22uF 16V 0805 Cap

22μF 16V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá: 7,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

22uF 16V 0805 Cap

1pF 50V 0805 Cap

CAP 1PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 394 Gói(10pcs)

1pF 50V 0805 Cap

1.2pF 50V 0805 Cap

1.2PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

1.2pF 50V 0805 Cap

1.5pF 50V 0805 Cap

CAP 1.5PF 5% 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 334 Gói(10pcs)

1.5pF 50V 0805 Cap

1.8pF 50V 0805 Cap

1.8PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

1.8pF 50V 0805 Cap

2pF 50V 0805 Cap

CAP 2PF 5% 50V CERM CHIP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 396 Gói(10pcs)

2pF 50V 0805 Cap

2.2pF 50V 0805 Cap

CAP 2.2PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 179 Gói(10pcs)

2.2pF 50V 0805 Cap

2.4pF 50V 0805 Cap

2.4PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

2.4pF 50V 0805 Cap

2.7pF 50V 0805 Cap

2.7PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

2.7pF 50V 0805 Cap

3.3pF 50V 0805 Cap

CAP 3.3PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 197 Gói(10pcs)

3.3pF 50V 0805 Cap

3.9pF 50V 0805 Cap

3.9PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

3.9pF 50V 0805 Cap

4.7pF 50V 0805 Cap

CAP 4.7PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 580 Gói(10pcs)

4.7pF 50V 0805 Cap

5.6pF 50V 0805 Cap

5.6PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 396 Gói(10pcs)

5.6pF 50V 0805 Cap

6.8pF 50V 0805 Cap

CAP 6.8PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 288 Gói(10pcs)

6.8pF 50V 0805 Cap

7pF 50V 0805 Cap

CAP 7PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 335 Gói(10pcs)

7pF 50V 0805 Cap

7.5pF 50V 0805 Cap

7.5pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

7.5pF 50V 0805 Cap

8.2pF 50V 0805 Cap

8.2pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

8.2pF 50V 0805 Cap

9.1pF 50V 0805 Cap

9.1pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

9.1pF 50V 0805 Cap

10pF 50V 0805 Cap

CAP 10PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1890 Gói(10pcs)

10pF 50V 0805 Cap

11pF 50V 0805 Cap

11pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

11pF 50V 0805 Cap

12pF 50V 0805 Cap

12pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

12pF 50V 0805 Cap

13pF 50V 0805 Cap

13pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

13pF 50V 0805 Cap

15pF 50V 0805 Cap

15PF 50V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 752 Gói(10pcs)

15pF 50V 0805 Cap

20pF 50V 0805 Cap

CAP 20PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 369 Gói(10pcs)

20pF 50V 0805 Cap

24pF 50V 0805 Cap

24pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

24pF 50V 0805 Cap

22pF 50V 0805 Cap

CAP 22PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 295 Gói(10pcs)

22pF 50V 0805 Cap

25pF 50V 0805 Cap

25pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

25pF 50V 0805 Cap

27pF 50V 0805 Cap

27pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 359 Gói(10pcs)

27pF 50V 0805 Cap

29pF 50V 0805 Cap

29pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

29pF 50V 0805 Cap
Thegioiic live support