Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
74HC174D
IC D-TYPE POS TRG SNGL 16SOIC
0 đ/Cái
BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module RF Thu Phát Wifi
Wifi BLE Soc ESP32, 5VDC, UART CP2102, Wi-Fi, Bluetooth
220,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Đế Ra Chân
Đế Ra Chân Dùng Cho ESP-WROOM-32
18,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Mạch Thu Phát Wifi
IoT BLE Module, 2.2-3.6VDC, 90mA
135,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 7.0 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 800x480 7.0" 4.75-7V
1,350,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 3.2 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 400x240 3.2" 4.75-7V
420,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 2.4 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 320x240 2.4" 4.75-7V
320,000 đ/Cái
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái

Tụ Dán SMD 0603 (82)

List product List gallery

1.2nF 50V 0603 Cap

1NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 400 Gói(10pcs)

1.2nF 50V 0603 Cap

470nF 16V 0603 Cap

470NF 5% 16V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 400 Gói(10pcs)

470nF 16V 0603 Cap

1uF 25V 0603 Cap

1UF 10% 25V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 4,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1140 Gói(10pcs)

1uF 25V 0603 Cap

100nF 25V 0603 Cap

100NF 5% 25V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 2291 Gói(10pcs)

100nF 25V 0603 Cap

1pF 50V 0603 Cap

1PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 379 Gói(10pcs)

1pF 50V 0603 Cap

1.5pF 50V 0603 Cap

1.5PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 376 Gói(10pcs)

1.5pF 50V 0603 Cap

2pF 50V 0603 Cap

2PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 386 Gói(10pcs)

2pF 50V 0603 Cap

2.2pF 50V 0603 Cap

2.2PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 389 Gói(10pcs)

2.2pF 50V 0603 Cap

3.3pF 50V 0603 Cap

3.3PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 393 Gói(10pcs)

3.3pF 50V 0603 Cap

4.7pF 50V 0603 Cap

4.7PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 353 Gói(10pcs)

4.7pF 50V 0603 Cap

6.8pF 50V 0603 Cap

6.8PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 633 Gói(10pcs)

6.8pF 50V 0603 Cap

8.2pF 50V 0603 Cap

8.2PF 5% 50V CERM CHIP 0805 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 400 Gói(10pcs)

8.2pF 50V 0603 Cap

9.1pF 50V 0603 Cap

9.1PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

9.1pF 50V 0603 Cap

10pF 50V 0603 Cap

10PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 571 Gói(10pcs)

10pF 50V 0603 Cap

12pF 50V 0603 Cap

12PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

12pF 50V 0603 Cap

15pF 50V 0603 Cap

15PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 349 Gói(10pcs)

15pF 50V 0603 Cap

18pF 50V 0603 Cap

18PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 392 Gói(10pcs)

18pF 50V 0603 Cap

20pF 50V 0603 Cap

20PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 90 Gói(10pcs)

20pF 50V 0603 Cap

22pF 50V 0603 Cap

22PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 182 Gói(10pcs)

22pF 50V 0603 Cap

27pF 50V 0603 Cap

27pF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 395 Gói(10pcs)

27pF 50V 0603 Cap

33pF 50V 0603 Cap

33PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1142 Gói(10pcs)

33pF 50V 0603 Cap

39pF 50V 0603 Cap

39PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 300 Gói(10pcs)

39pF 50V 0603 Cap

47pF 50V 0603 Cap

47PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 354 Gói(10pcs)

47pF 50V 0603 Cap

56pF 50V 0603 Cap

56PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

56pF 50V 0603 Cap

75pF 50V 0603 Cap

75PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

75pF 50V 0603 Cap

68pF 50V 0603 Cap

68PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 330 Gói(10pcs)

68pF 50V 0603 Cap

82pF 50V 0603 Cap

82PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 390 Gói(10pcs)

82pF 50V 0603 Cap

100pF 50V 0603 Cap

100PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 377 Gói(10pcs)

100pF 50V 0603 Cap

120pF 50V 0603 Cap

120PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

120pF 50V 0603 Cap

150pF 50V 0603 Cap

150PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 370 Gói(10pcs)

150pF 50V 0603 Cap

180pF 50V 0603 Cap

180PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

180pF 50V 0603 Cap

220pF 50V 0603 Cap

220PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 124 Gói(10pcs)

220pF 50V 0603 Cap

270pF 50V 0603 Cap

270PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

270pF 50V 0603 Cap

330pF 50V 0603 Cap

330PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 344 Gói(10pcs)

330pF 50V 0603 Cap

470pF 50V 0603 Cap

470PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 312 Gói(10pcs)

470pF 50V 0603 Cap

560pF 50V 0603 Cap

560PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

560pF 50V 0603 Cap

680pF 50V 0603 Cap

680PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 389 Gói(10pcs)

680pF 50V 0603 Cap

820pF 50V 0603 Cap

820PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

820pF 50V 0603 Cap

910pF 50V 0603 Cap

910PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

910pF 50V 0603 Cap

1nF 50V 0603 Cap

1NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 802 Gói(10pcs)

1nF 50V 0603 Cap
Thegioiic live support