Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=5mm
0 đ/Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ
Connector Đế Pin AA V8
Chất liệu inox
800 đ/Bộ
SG92R Động Cơ Servo
Nguồn: 4.2-6VDC, 9g servo, 2.5KG.CM
57,000 đ/Cái
Đế Pin 1x18650 Shiled
Nguồn: 5-8VDC, dòng sạc: 0.5A, size: 98x29mm
57,000 đ/Cái

Tụ Dán SMD 0402 (30)

List product List gallery

Tụ 10nF 25V 0402

Tụ ceramic 0.01uF 25V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 967 Gói(10pcs)

Tụ 10nF 25V 0402

Tụ 1pF 50V 0402

Tụ ceramic 1PF 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 844 Gói(10pcs)

Tụ 1pF 50V 0402

Tụ 18nF 10V 0402

Tụ ceramic18nF 10% 10V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1000 Gói(10pcs)

Tụ 18nF 10V 0402

Tụ 10uF 16V 0402

Tụ 10uF 10% 50V, SMD 0402

5,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 10uF 16V 0402

Tụ 47nF 25V 0402

Tụ 47nF ±10% 25V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1998 Gói(10pcs)

Tụ 47nF 25V 0402

Tụ 470nF 10V 0402

Tụ 470nF 10% 10V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1990 Gói(10pcs)

Tụ 470nF 10V 0402

Tụ 1.5pF 50V 0402

Tụ 1.5pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 1.5pF 50V 0402

Tụ 3pF 50V 0402

Tụ 3PF 10% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 990 Gói(10pcs)

Tụ 3pF 50V 0402

Tụ 4.7pF 50V 0402

Tụ 4.7pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 464 Gói(10pcs)

Tụ 4.7pF 50V 0402

Tụ 5pF 50V 0402

Tụ 5pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1000 Gói(10pcs)

Tụ 5pF 50V 0402

Tụ 7pF 50V 0402

Tụ 7PF 50V C0H, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 990 Gói(10pcs)

Tụ 7pF 50V 0402

Tụ 15pF 50V 0402

Tụ 15pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 952 Gói(10pcs)

Tụ 15pF 50V 0402

Tụ 18pF 50V 0402

Tụ 18PF 50V C0H, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1979 Gói(10pcs)

Tụ 18pF 50V 0402

Tụ 22pF 50V 0402

Tụ 22pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 320 Gói(10pcs)

Tụ 22pF 50V 0402

Tụ 33pF 50V 0402

Tụ 33pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 426 Gói(10pcs)

Tụ 33pF 50V 0402

Tụ 100pF 50V 0402

Tụ 100pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1223 Gói(10pcs)

Tụ 100pF 50V 0402

Tụ 330pF 50V 0402

Tụ 330pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 482 Gói(10pcs)

Tụ 330pF 50V 0402

Tụ 1nF 50V 0402

Tụ 1NF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1322 Gói(10pcs)

Tụ 1nF 50V 0402

Tụ 470pF 50V 0402

Tụ 470pF 5% 50V, SMD 0402

3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1396 Gói(10pcs)

Tụ 470pF 50V 0402

Tụ 1.5nF 50V 0402

Tụ 1.5NF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 890 Gói(10pcs)

Tụ 1.5nF 50V 0402

Tụ 2.2nF 50V 0402

Tụ 2.2NF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 436 Gói(10pcs)

Tụ 2.2nF 50V 0402

Tụ 4.7nF 50V 0402

Tụ 4.7NF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 461 Gói(10pcs)

 Tụ 4.7nF 50V 0402

Tụ 10nF 50V 0402

Tụ 10NF 10% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 885 Gói(10pcs)

Tụ 10nF 50V 0402

Tụ 22nF 50V 0402

Tụ 22NF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 458 Gói(10pcs)

Tụ 22nF 50V 0402

Tụ 100nF (0.1uF) 50V 0402

Tụ 100NF (0.1uF) 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 887 Gói(10pcs)

Tụ 100nF (0.1uF) 50V 0402

Tụ 150nF 50V 0402

Tụ 150NF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 983 Gói(10pcs)

Tụ 150nF 50V 0402

Tụ 220nF 50V 0402

Tụ 220NF 5% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 220nF 50V 0402

Tụ 330nF 50V 0402

Tụ 330NF 10% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 980 Gói(10pcs)

Tụ 330nF 50V 0402

Tụ 470nF 50V 0402

Tụ 470NF 10% 50V, SMD 0402

3,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 980 Gói(10pcs)

Tụ 470nF 50V 0402

Tụ 10uF 50V 0402

Tụ 10uF 10% 50V, SMD 0402

5,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Tụ 10uF 50V 0402
Thegioiic live support