Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
74HC174D
IC D-TYPE POS TRG SNGL 16SOIC
0 đ/Cái
BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module RF Thu Phát Wifi
Wifi BLE Soc ESP32, 5VDC, UART CP2102, Wi-Fi, Bluetooth
220,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Đế Ra Chân
Đế Ra Chân Dùng Cho ESP-WROOM-32
18,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Mạch Thu Phát Wifi
IoT BLE Module, 2.2-3.6VDC, 90mA
135,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 7.0 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 800x480 7.0" 4.75-7V
1,350,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 3.2 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 400x240 3.2" 4.75-7V
420,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 2.4 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 320x240 2.4" 4.75-7V
320,000 đ/Cái
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái

Tụ Dán SMD 0402 (20)

List product List gallery

10uF 16V 0402 Cap

10uF 10% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 4,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 76 Gói(10pcs)

10uF 16V 0402 Cap

1.5pF 50V 0402 Cap

1.5pF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 493 Gói(10pcs)

1.5pF 50V 0402 Cap

4.7pF 50V 0402 Cap

4.7pF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 476 Gói(10pcs)

4.7pF 50V 0402 Cap

22pF 50V 0402 Cap

22pF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 354 Gói(10pcs)

22pF 50V 0402 Cap

33pF 50V 0402 Cap

33pF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 467 Gói(10pcs)

33pF 50V 0402 Cap

100pF 50V 0402 Cap

100pF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 427 Gói(10pcs)

100pF 50V 0402 Cap

330pF 50V 0402 Cap

330pF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 494 Gói(10pcs)

330pF 50V 0402 Cap

470pF 50V 0402 Cap

470pF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 494 Gói(10pcs)

470pF 50V 0402 Cap

1nF 50V 0402 Cap

1NF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 360 Gói(10pcs)

1nF 50V 0402 Cap

1.5nF 50V 0402 Cap

1.5NF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 900 Gói(10pcs)

1.5nF 50V 0402 Cap

2.2nF 50V 0402 Cap

2.2NF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 454 Gói(10pcs)

2.2nF 50V 0402 Cap

4.7nF 50V 0402 Cap

4.7NF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 492 Gói(10pcs)

4.7nF 50V 0402 Cap

10nF 50V 0402 Cap

10NF 10% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 915 Gói(10pcs)

10nF 50V 0402 Cap

22nF 50V 0402 Cap

22NF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 464 Gói(10pcs)

22nF 50V 0402 Cap

100nF 50V 0402 Cap

100NF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 660 Gói(10pcs)

100nF 50V 0402 Cap

150nF 50V 0402 Cap

150NF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 993 Gói(10pcs)

150nF 50V 0402 Cap

220nF 50V 0402 Cap

220NF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

220nF 50V 0402 Cap

330nF 50V 0402 Cap

330NF 10% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 995 Gói(10pcs)

330nF 50V 0402 Cap

470nF 50V 0402 Cap

470NF 10% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1000 Gói(10pcs)

470nF 50V 0402 Cap

10uF 50V 0402 Cap

10uF 10% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá: 4,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

10uF 50V 0402 Cap
Thegioiic live support