Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái
T30-H3-P05 Bánh Răng Lỗ 6mm
30 răng, lỗ 6mm, bước răng 0.5, cao 10mm, M3 screw
23,000 đ/Cái
T30-H3-P05 Bánh Răng Lỗ 5mm
30 răng, lỗ 5mm, bước răng 0.5, cao 10mm, M3 screw
23,000 đ/Cái
FM-1.27-2X40-SMD
80(40x2) pin 1.27mm SMD Female connector
15,000 đ/Cái
RJ11-4P4C-FM
Modular Plug Network Cable Connector Clear 6Pins-Female
1,300 đ/Cái
Module WiFi ESP8266-V1 Relay 5V
Input 5V, 10A/250VAC 10A/30VDC
165,000 đ/Cái
Module WiFi ESP8266-V12 Relay
Relay 10A 220V, Input 7-30VDC
180,000 đ/Cái
AD16-22SM Đèn Còi Báo
Đèn còi 12V,24V,36V,110V,220v,380V AC/DC <=20mA 80dB
35,000 đ/Cái

Trụ Đỡ M2, M3, M4, M5 (126)

List product List gallery

6-M3-Bolt Vít Nhựa

Vít Nhựa M3, L=6mm, Ø=3mm

Giá: 500 đ/Cái

Còn: 1900 Cái

6-M3-Bolt Vít Nhựa

10-M3-Bolt Vít Nhựa

Vít Nhựa M3, L=10mm, Ø=3mm

Giá: 800 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

10-M3-Bolt Vít Nhựa

15-M3-Bolt Vít Nhựa

Vít nhựa M3, L=15mm, Ø=3mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 980 Cái

15-M3-Bolt Vít Nhựa

8-M3-Bolt Vít Nhựa

Vít Nhựa M3 L=8mm, Ø=3mm

Giá: 600 đ/Cái

Còn: 1880 Cái

8-M3-Bolt Vít Nhựa

60-M3-MF-CU

Trụ đồng Male-Female, L=60mm, Ø=3mm

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 200 Cái

60-M3-MF-CU

M2-Nut-CU

Inner Ø=2mm

Giá: 600 đ/Cái

Hết hàng

M2-Nut-CU

4-M2-FF-CU

Trụ đồng Female-Female, L=20mm, Ø=2mm

Giá: 600 đ/Cái

Hết hàng

4-M2-FF-CU

4-M2-MF-CU

Trụ đồng Male-Female, L=6mm, Ø=2mm

Giá: 600 đ/Cái

Hết hàng

4-M2-MF-CU

4-M3-Bolt Vít Nhựa

Vít nhựa M3, L=4mm, Ø=3mm

Giá: 400 đ/Cái

Còn: 1465 Cái

4-M3-Bolt Vít Nhựa

5-M3-SS1

Trụ nhựa, H=5mm, Ø=3mm

Giá: 600 đ/Cái

Hết hàng

5-M3-SS1

M3-Nut-PL

Hexagonal Nut, inner Ø=3mm

Giá: 1,000 đ/Gói(3pcs)

Còn: 950 Gói(3pcs)

M3-Nut-PL

11-M3-SS1

PCB Spacer Support, H=11mm, Ø = 3mm

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 789 Cái

11-M3-SS1

5-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=5mm, Ø=3mm

Giá: 500 đ/Cái

Còn: 440 Cái

5-M3-MF-PL

6-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=6mm, Ø=3mm

Giá: 600 đ/Cái

Còn: 327 Cái

6-M3-MF-PL

7-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=7mm, Ø=3mm

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

7-M3-MF-PL

8-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=8mm, Ø=3mm

Giá: 800 đ/Cái

Còn: 2118 Cái

8-M3-MF-PL

9-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=9mm, Ø=3mm

Giá: 900 đ/Cái

Hết hàng

9-M3-MF-PL

10-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=10mm, Ø=3mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 472 Cái

10-M3-MF-PL

11-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=11mm, Ø=3mm

Giá: 1,100 đ/Cái

Hết hàng

11-M3-MF-PL

12-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=12mm, Ø=3mm

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 1071 Cái

12-M3-MF-PL

13-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=13mm, Ø=3mm

Giá: 1,300 đ/Cái

Còn: 480 Cái

13-M3-MF-PL

14-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=14mm, Ø=3mm

Giá: 1,400 đ/Cái

Còn: 500 Cái

14-M3-MF-PL

15-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=15mm, Ø=3mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 2178 Cái

15-M3-MF-PL

16-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=16mm, Ø=3mm

Giá: 1,600 đ/Cái

Còn: 500 Cái

16-M3-MF-PL

17-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=17mm, Ø=3mm

Giá: 1,700 đ/Cái

Hết hàng

17-M3-MF-PL

18-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=18mm, Ø=3mm

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 669 Cái

18-M3-MF-PL

19-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=19mm, Ø=3mm

Giá: 1,900 đ/Cái

Còn: 500 Cái

19-M3-MF-PL

20-M3-MF-PL

Trụ chống PCB bằng nhựa Male-Female, L=20mm, Ø=3mm

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 1337 Cái

20-M3-MF-PL

21-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=21mm, Ø=3mm

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

21-M3-MF-PL

22-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=22mm, Ø=3mm

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 1021 Cái

22-M3-MF-PL

24-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=24mm, Ø=3mm

Giá: 2,300 đ/Cái

Còn: 480 Cái

24-M3-MF-PL

23-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=23mm, Ø=3mm

Giá: 2,300 đ/Cái

Hết hàng

23-M3-MF-PL

25-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=25mm, Ø=3mm

Giá: 2,300 đ/Cái

Còn: 1389 Cái

25-M3-MF-PL

26-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=26mm, Ø=3mm

Giá: 2,300 đ/Cái

Còn: 452 Cái

26-M3-MF-PL

28-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=28mm, Ø=3mm

Giá: 2,400 đ/Cái

Còn: 500 Cái

28-M3-MF-PL

35-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=35mm, Ø=3mm

Giá: 2,600 đ/Cái

Còn: 904 Cái

35-M3-MF-PL

30-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=30mm, Ø=3mm

Giá: 2,400 đ/Cái

Còn: 573 Cái

30-M3-MF-PL

40-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=40mm, Ø=3mm

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 1914 Cái

40-M3-MF-PL

45-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=45mm, Ø=3mm

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 485 Cái

45-M3-MF-PL

50-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=50mm, Ø=3mm

Giá: 4,900 đ/Cái

Còn: 500 Cái

50-M3-MF-PL
Thegioiic live support