Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Trụ Đỡ M2, M3, M4, M5 (121)

List_product List_gallery

M2-Nut-CU

Inner Ø=2mm

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

M2-Nut-CU

4-M2-FF-CU

Trụ đồng Female-Female, L=20mm, Ø=2mm

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

4-M2-FF-CU

4-M2-MF-CU

Trụ đồng Male-Female, L=6mm, Ø=2mm

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

4-M2-MF-CU

4-M3-Bolt

Ốc M3, L=4mm, Ø=3mm

Giá: 500 đ/Cái

Hàng còn: 0

4-M3-Bolt

5-M3-SS1

Trụ nhựa, H=5mm, Ø=3mm

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

5-M3-SS1

M3-Nut-PL

Hexagonal Nut, inner Ø=3mm

Giá: 1,000 đ/Gói(3pcs)

Còn: 2179 Gói(3pcs)

M3-Nut-PL

11-M3-SS1

PCB Spacer Support, H=11mm, Ø = 3mm

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 790 Cái

11-M3-SS1

5-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=5mm, Ø=3mm

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

5-M3-MF-PL

6-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=6mm, Ø=3mm

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 442 Cái

6-M3-MF-PL

7-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=7mm, Ø=3mm

Giá: 800 đ/Cái

Hàng còn: 0

7-M3-MF-PL

8-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=8mm, Ø=3mm

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 2128 Cái

8-M3-MF-PL

9-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=9mm, Ø=3mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

9-M3-MF-PL

10-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=10mm, Ø=3mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 172 Cái

10-M3-MF-PL

11-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=11mm, Ø=3mm

Giá: 1,200 đ/Cái

Hàng còn: 0

11-M3-MF-PL

12-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=12mm, Ø=3mm

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 1076 Cái

12-M3-MF-PL

13-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=13mm, Ø=3mm

Giá: 1,300 đ/Cái

Hàng còn: 0

13-M3-MF-PL

14-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=14mm, Ø=3mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

14-M3-MF-PL

15-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=15mm, Ø=3mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 2288 Cái

15-M3-MF-PL

16-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=16mm, Ø=3mm

Giá: 1,700 đ/Cái

Hàng còn: 0

16-M3-MF-PL

17-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=17mm, Ø=3mm

Giá: 1,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

17-M3-MF-PL

18-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=18mm, Ø=3mm

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 939 Cái

18-M3-MF-PL

19-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=19mm, Ø=3mm

Giá: 2,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

19-M3-MF-PL

20-M3-MF-PL

Trụ chống PCB bằng nhựa Male-Female, L=20mm, Ø=3mm

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 1382 Cái

20-M3-MF-PL

21-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=21mm, Ø=3mm

Giá: 2,200 đ/Cái

Hàng còn: 0

21-M3-MF-PL

22-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=22mm, Ø=3mm

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 551 Cái

22-M3-MF-PL

24-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=24mm, Ø=3mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

24-M3-MF-PL

23-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=23mm, Ø=3mm

Giá: 2,400 đ/Cái

Hàng còn: 0

23-M3-MF-PL

25-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=25mm, Ø=3mm

Giá: 2,300 đ/Cái

Còn: 1389 Cái

25-M3-MF-PL

26-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=26mm, Ø=3mm

Giá: 2,700 đ/Cái

Hàng còn: 0

26-M3-MF-PL

28-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=28mm, Ø=3mm

Giá: 2,900 đ/Cái

Hàng còn: 0

28-M3-MF-PL

35-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=35mm, Ø=3mm

Giá: 2,600 đ/Cái

Còn: 904 Cái

35-M3-MF-PL

30-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=30mm, Ø=3mm

Giá: 2,400 đ/Cái

Còn: 102 Cái

30-M3-MF-PL

40-M3-MF-PL

Trụ nhựa Male-Female, L=40mm, Ø=3mm

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 1914 Cái

40-M3-MF-PL

45-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=45mm, Ø=3mm

Giá: 4,600 đ/Cái

Hàng còn: 0

45-M3-MF-PL

50-M3-MF-PL

Male-Female spacer support, L=50mm, Ø=3mm

Giá: 5,100 đ/Cái

Hàng còn: 0

50-M3-MF-PL

5-M3-FF-PL

Trụ nhựa Female-Female, L=5mm, Ø=3mm

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

5-M3-FF-PL

6-M3-FF-PL

Trụ nhựa Female-Female, L=6mm, Ø=3mm

Giá: 700 đ/Cái

Hàng còn: 0

6-M3-FF-PL

7-M3-FF-PL

Trụ nhựa Female-Female, L=7mm, Ø=3mm

Giá: 800 đ/Cái

Hàng còn: 0

7-M3-FF-PL

8-M3-FF-PL

Trụ nhựa Female-Female, L=8mm, Ø=3mm

Giá: 900 đ/Cái

Hàng còn: 0

8-M3-FF-PL

9-M3-FF-PL

Trụ nhựa Female-Female, L=9mm, Ø=3mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

9-M3-FF-PL
Thegioiic-live-support