Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
433-2B-LC Remote 433Mhz Học Lệnh
2 nút, loại remote học lệnh, sử dụng chip EV1527
0 đ/Cái
CJMCU2012 CP2102 Mạch Chuyển Đổi MicroUSB To UART TTL
Chip: CP2102, tốc độ truyền: 300bps ~ 1 Mbps, size: 16x20mm
34,000 đ/Cái
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

Thegioiic (5)

List product List gallery

TS-STM32F107VCT6

ARM Cortex-M3, 256KB FLASH, 64KB RAM, 72MHz, 2,8" Touch screen LCD

999,000 đ/Cái

Còn: 29 Cái

TS-STM32F107VCT6

PK9G20 CPU Module

Embedded Board Module, Arm9, 400Mhz, Thegioiic

2,890,000 đ/Cái

Hết hàng

PK9G20 CPU Module

Board Nhúng Linux KM9260

Embedded Board Arm9, 180Mhz, Thegioiic

1,725,000 đ/Cái

Hết hàng

Board Nhúng Linux KM9260

VinaPalm-PK9G20

Embedded Board Arm9, 400Mhz, Touch screen LCD, Thegioiic

5,490,000 đ/Cái

Hết hàng

VinaPalm-PK9G20

Board Nhúng Linux KM9260 Plus

Embedded Board Arm9, Thegioiic

2,600,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

Board Nhúng Linux KM9260 Plus
Thegioiic live support