Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Thegioiic (5)

List_product List_gallery

TS-STM32F107VCT6

ARM Cortex-M3, 256KB FLASH, 64KB RAM, 72MHz, 2,8" Touch screen LCD

Giá: 999,000 đ/Cái

Còn: 30 Cái

TS-STM32F107VCT6

PK9G20 CPU Module

Embedded Board Module, Arm9, 400Mhz, Thegioiic

Giá: 2,890,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PK9G20 CPU Module

Board Nhúng Linux KM9260

Embedded Board Arm9, 180Mhz, Thegioiic

Giá: 1,725,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Board Nhúng Linux KM9260

VinaPalm-PK9G20

Embedded Board Arm9, 400Mhz, Touch screen LCD, Thegioiic

Giá: 5,490,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

VinaPalm-PK9G20

Board Nhúng Linux KM9260 Plus

Embedded Board Arm9, Thegioiic

Giá: 2,600,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Board Nhúng Linux KM9260 Plus
Thegioiic-live-support