Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Thẻ Nhớ SD card (11)

List_product List_gallery

Thẻ nhớ Sandisk SD 64GB

Class 10, SD10V, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

Giá: 899,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Thẻ nhớ Sandisk SD 64GB

Thẻ nhớ Kingston SD 64GB

Class 10, SD10V, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

Giá: 799,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Thẻ nhớ Kingston SD 64GB

Thẻ nhớ Sandisk SD 32GB

Class 10, SD10V, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

Giá: 455,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Thẻ nhớ Sandisk SD 32GB

Thẻ nhớ Kingston SD 32GB

Class 10, SD10V, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

Giá: 385,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Thẻ nhớ Kingston SD 32GB

Thẻ nhớ Sandisk SD 16GB

Class 10, SD10V, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

Giá: 289,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Thẻ nhớ Sandisk SD 16GB

Thẻ nhớ Kingston SD 16GB

Class 10, SD10V, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

Giá: 269,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Thẻ nhớ Kingston SD 16GB

Thẻ nhớ SanDisk SD 4GB

Class 4, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

Giá: 119,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Thẻ nhớ SanDisk SD 4GB

Thẻ nhớ Kingston SD 4GB

Class 4, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

Giá: 89,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Thẻ nhớ Kingston SD 4GB

Thẻ nhớ Transcend SD 8GB

Class 10, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm.

Giá: 175,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Thẻ nhớ Transcend SD 8GB

Thẻ nhớ SanDisk SD 8GB

Class 4, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

Giá: 155,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Thẻ nhớ SanDisk SD 8GB

Thẻ nhớ Kingston SD 8GB

Class 4, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm

Giá: 135,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Thẻ nhớ Kingston SD 8GB
Thegioiic-live-support