Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
CP2102 Mạch Chuyển Đổi USB To UART
Nguồn: 3.3-5VDC, hỗ trợ: Windows 98/Me/2000/XP/7, size: 26.5x15.6mm
50,000 đ/Cái
Bộ Kit Học Tập Arduino UNO R3
Bộ kit mở rộng sử dụng Arduino UNO R3 và một số module khác
420,000 đ/Cái
MAX485CSA-CN
IC TXRX RS485/RS422 8-SOIC
4,500 đ/Cái
LCD 3.5Inch Hỗ Trợ Mega2560
Nguồn: 3.3~5VDC, IC: ILI9486/ILI9488, phân giải: 480x320
225,000 đ/Cái
DC1335-L Jack DC Dạng Cong
Kích thước: Din 1.3mm x Dout 3.5mm, nối dây
5,000 đ/Cái
LCD 2.8Inch ILI9325 Cảm Ứng Điện Trở
320*240 TFT, ILI9325, 3~5VDC, 40pins
249,000 đ/Cái
KSC2383YTA
TRANS NPN 160V 1A TO-92L
2,500 đ/Cái
W25Q32FV
IC FLASH 32M SPI 104MHZ 8SOIC
12,000 đ/Cái

Terminal Plug-in Gắn Ray (23)

List product List gallery

12P-2EDG-UVK-5.08

12Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

74,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

12P-2EDG-UVK-5.08

11P-2EDG-UVK-5.08

11Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

68,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

11P-2EDG-UVK-5.08

10P-2EDG-UVK-5.08

10Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

62,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

10P-2EDG-UVK-5.08

9P-2EDG-UVK-5.08

9Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

56,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

9P-2EDG-UVK-5.08

8P-2EDG-UVK-5.08

8Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

50,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

8P-2EDG-UVK-5.08

7P-2EDG-UVK-5.08

7Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

44,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

7P-2EDG-UVK-5.08

6P-2EDG-UVK-5.08

6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

38,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

6P-2EDG-UVK-5.08

6P-2EDG-UVK-5.08

6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

0 đ/Cái

Hết hàng

6P-2EDG-UVK-5.08

5P-2EDG-UVK-5.08

5Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

32,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

5P-2EDG-UVK-5.08

4P-2EDG-UVK-5.08

4Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

26,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

4P-2EDG-UVK-5.08

3P-2EDG-UVK-5.08

3Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

20,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

3P-2EDG-UVK-5.08

12P-2EDG-UKR-5.08

12Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

100,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

12P-2EDG-UKR-5.08

11P-2EDG-UKR-5.08

11Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

91,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

11P-2EDG-UKR-5.08

10P-2EDG-UKR-5.08

10Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

82,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

10P-2EDG-UKR-5.08

9P-2EDG-UKR-5.08

9Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

73,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

9P-2EDG-UKR-5.08

8P-2EDG-UKR-5.08

8Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

64,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

8P-2EDG-UKR-5.08

7P-2EDG-UKR-5.08

7Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

55,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

7P-2EDG-UKR-5.08

6P-2EDG-UKR-5.08

6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

46,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

6P-2EDG-UKR-5.08

5P-2EDG-UKR-5.08

5Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

37,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

5P-2EDG-UKR-5.08

4P-2EDG-UKR-5.08

4Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

28,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

4P-2EDG-UKR-5.08

3P-2EDG-UKR-5.08

3Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

20,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

3P-2EDG-UKR-5.08

2P-2EDG-UVK-5.08

2Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

14,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2P-2EDG-UVK-5.08

2P-2EDG-UKR-5.08

2Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

18,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2P-2EDG-UKR-5.08
Thegioiic live support