Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
0 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
8,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
5,200 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái
Mạch FLORA LED Wearable Electronic V3
Mạch led có thể đeo, đường kính: 44mm
348,000 đ/Cái
Mạch Cảm Biến For MicroBit
Nguồn: 3VDC, tương thích microbit
596,000 đ/Cái

Terminal Plug-in Gắn Ray (23)

List product List gallery

12P-2EDG-UVK-5.08

12Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

74,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

12P-2EDG-UVK-5.08

11P-2EDG-UVK-5.08

11Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

68,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

11P-2EDG-UVK-5.08

10P-2EDG-UVK-5.08

10Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

62,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

10P-2EDG-UVK-5.08

9P-2EDG-UVK-5.08

9Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

56,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

9P-2EDG-UVK-5.08

8P-2EDG-UVK-5.08

8Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

50,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

8P-2EDG-UVK-5.08

7P-2EDG-UVK-5.08

7Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

44,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

7P-2EDG-UVK-5.08

6P-2EDG-UVK-5.08

6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

38,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

6P-2EDG-UVK-5.08

6P-2EDG-UVK-5.08

6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

0 đ/Cái

Hết hàng

6P-2EDG-UVK-5.08

5P-2EDG-UVK-5.08

5Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

32,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

5P-2EDG-UVK-5.08

4P-2EDG-UVK-5.08

4Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

26,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

4P-2EDG-UVK-5.08

3P-2EDG-UVK-5.08

3Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

20,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

3P-2EDG-UVK-5.08

12P-2EDG-UKR-5.08

12Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

100,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

12P-2EDG-UKR-5.08

11P-2EDG-UKR-5.08

11Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

91,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

11P-2EDG-UKR-5.08

10P-2EDG-UKR-5.08

10Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

82,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

10P-2EDG-UKR-5.08

9P-2EDG-UKR-5.08

9Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

73,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

9P-2EDG-UKR-5.08

8P-2EDG-UKR-5.08

8Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

64,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

8P-2EDG-UKR-5.08

7P-2EDG-UKR-5.08

7Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

55,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

7P-2EDG-UKR-5.08

6P-2EDG-UKR-5.08

6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

46,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

6P-2EDG-UKR-5.08

5P-2EDG-UKR-5.08

5Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

37,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

5P-2EDG-UKR-5.08

4P-2EDG-UKR-5.08

4Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

28,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

4P-2EDG-UKR-5.08

3P-2EDG-UKR-5.08

3Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

20,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

3P-2EDG-UKR-5.08

2P-2EDG-UVK-5.08

2Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

14,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2P-2EDG-UVK-5.08

2P-2EDG-UKR-5.08

2Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

18,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2P-2EDG-UKR-5.08
Thegioiic live support