Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục Sản Phẩm
Sản phẩm mới
12P-UL2468-24AWG
12Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
0 đ/Cái
10P-UL2468-24AWG
10Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
4,100 đ/M
7P-UL2468-24AWG
7Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
3,800 đ/M
6P-UL2468-24AWG
6Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
3,700 đ/M
Ultimaker-0.3 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.3mm
10,000 đ/Cái
Ultimaker-0.2 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.2mm
10,000 đ/Cái
MK8-0.3 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.3mm
10,000 đ/Cái
MK8-0.2 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.2mm
10,000 đ/Cái

Terminal Plug-in Gắn Ray (23)

List product List gallery

12P-2EDG-UVK-5.08

12Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

74,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

12P-2EDG-UVK-5.08

11P-2EDG-UVK-5.08

11Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

68,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

11P-2EDG-UVK-5.08

10P-2EDG-UVK-5.08

10Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

62,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

10P-2EDG-UVK-5.08

9P-2EDG-UVK-5.08

9Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

56,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

9P-2EDG-UVK-5.08

8P-2EDG-UVK-5.08

8Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

50,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

8P-2EDG-UVK-5.08

7P-2EDG-UVK-5.08

7Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

44,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

7P-2EDG-UVK-5.08

6P-2EDG-UVK-5.08

6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

38,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

6P-2EDG-UVK-5.08

6P-2EDG-UVK-5.08

6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

0 đ/Cái

Hết hàng

6P-2EDG-UVK-5.08

5P-2EDG-UVK-5.08

5Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

32,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

5P-2EDG-UVK-5.08

4P-2EDG-UVK-5.08

4Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

26,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

4P-2EDG-UVK-5.08

3P-2EDG-UVK-5.08

3Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

20,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

3P-2EDG-UVK-5.08

12P-2EDG-UKR-5.08

12Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

100,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

12P-2EDG-UKR-5.08

11P-2EDG-UKR-5.08

11Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

91,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

11P-2EDG-UKR-5.08

10P-2EDG-UKR-5.08

10Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

82,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

10P-2EDG-UKR-5.08

9P-2EDG-UKR-5.08

9Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

73,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

9P-2EDG-UKR-5.08

8P-2EDG-UKR-5.08

8Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

64,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

8P-2EDG-UKR-5.08

7P-2EDG-UKR-5.08

7Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

55,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

7P-2EDG-UKR-5.08

6P-2EDG-UKR-5.08

6Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

46,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

6P-2EDG-UKR-5.08

5P-2EDG-UKR-5.08

5Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

37,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

5P-2EDG-UKR-5.08

4P-2EDG-UKR-5.08

4Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

28,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

4P-2EDG-UKR-5.08

3P-2EDG-UKR-5.08

3Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

20,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

3P-2EDG-UKR-5.08

2P-2EDG-UVK-5.08

2Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

14,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2P-2EDG-UVK-5.08

2P-2EDG-UKR-5.08

2Pin, 5.08mm, 250V/18A, Dây 28~12AWG

18,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

2P-2EDG-UKR-5.08
Thegioiic live support