Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

STM8, STM32 (30)

List_product List_gallery

STM32F030C8T6

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP

Giá: 25,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

STM32F030C8T6

STM32F030K6T6

IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32LQFP

Giá: 19,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

STM32F030K6T6

STM8L151K4T6

IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32LQFP

Giá: 27,000 đ/Cái

Còn: 19 Cái

STM8L151K4T6

STM32F030F4P6

IC MCU ARM 16K FLASH 20TSSOP

Giá: 16,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

STM32F030F4P6

STM32F103V8T6

MCU ARM 64KB FLASH MEM 100-LQFP

Giá: 79,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

STM32F103V8T6

STM32F105VCT6

MCU ARM 256KB FLASH MEM 100-LQFP

Giá: 89,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

STM32F105VCT6

STM32F103R8T6

MCU ARM 64KB FLASH MEM 64-LQFP

Giá: 48,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

STM32F103R8T6

STM32F101VBT6

MCU ARM 128KB FLSH/TIMER 100LQFP

Giá: 75,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

STM32F101VBT6

STM8S207C8T6

MCU 8BIT 64K MEMORY 48-LQFP

Giá: 32,500 đ/Cái

Còn: 47 Cái

STM8S207C8T6

STM8S003K3T6C

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32LQFP

Giá: 12,000 đ/Cái

Còn: 143 Cái

STM8S003K3T6C

STM32F103RET6

MCU ARM 512KB FLASH MEM 64-LQFP

Giá: 85,000 đ/Cái

Còn: 18 Cái

STM32F103RET6

STM32F100C8T6B

MCU 32BIT ARM 64K FLASH 48LQFP

Giá: 32,000 đ/Cái

Còn: 49 Cái

STM32F100C8T6B

STM32F407VET6

IC MCU 32BIT FLASH 100-LQFP

Giá: 145,000 đ/Cái

Còn: 22 Cái

STM32F407VET6

STM8S005C6T6

MCU 8BIT 32KB 16MHZ 48-LQFP

Giá: 17,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

STM8S005C6T6

STM8S105C6T6

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48LQFP

Giá: 28,500 đ/Cái

Còn: 32 Cái

STM8S105C6T6

STM8S003F3P6

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 3161 Cái

STM8S003F3P6

STM32F207VET6

MCU ARM 512KB FLASH 100LQFP

Giá: 125,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

STM32F207VET6

STM32F407IGT6

IC MCU 32BIT 1MB FLASH 176LQFP

Giá: 250,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

STM32F407IGT6

STM32F103C8T6

MCU ARM 64KB FLASH MEM 48-LQFP

Giá: 40,000 đ/Cái

Còn: 30 Cái

STM32F103C8T6

STM8S105S6T6C

MCU 32KB FLASH MEM 16MHZ 44-LQFP

Giá: 32,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

STM8S105S6T6C

STM32F107VCT6

MCU ARM 256KB FLASH MEM 100-LQFP

Giá: 80,000 đ/Cái

Còn: 46 Cái

STM32F107VCT6

STM32F103ZET6

MCU ARM 512KB FLASH MEM 144-LQFP

Giá: 98,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

STM32F103ZET6

STM32F103VCT6

MCU ARM 32BIT 256K FLASH 100LQFP

Giá: 75,000 đ/Cái

Còn: 57 Cái

STM32F103VCT6

STM32F103RBT6

MCU ARM 128KB FLASH MEM 64-LQFP

Giá: 55,000 đ/Cái

Còn: 53 Cái

STM32F103RBT6

STM32F100C6T6B

MCU 32BIT ARM 32K FLASH 48LQFP

Giá: 32,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

STM32F100C6T6B

STM32F103VET6

MCU ARM 512KB FLASH MEM 100-LQFP

Giá: 85,000 đ/Cái

Còn: 18 Cái

STM32F103VET6

STM32F107RCT6

MCU ARM 256KB FLASH MEM 64-LQFP

Giá: 97,000 đ/Cái

Còn: 40 Cái

STM32F107RCT6

STM32F103RCT6

MCU ARM 32BIT 256KB FLASH 64LQFP

Giá: 45,000 đ/Cái

Còn: 30 Cái

STM32F103RCT6

STM8S105S4T6C

MCU 16KB FLASH MEM 16MHZ 44LQFP

Giá: 25,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

STM8S105S4T6C

STM32F103RDT6

MCU ARM 32BIT 384K FLASH 64LQFP, ST

Giá: 85,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

STM32F103RDT6
Thegioiic-live-support