Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Songle (13)

List product List gallery

SMI-5VDC-SL-2C

Relay 5V, 5A 250VAC 5A 30VDC, 8 chân

16,000 đ/Cái

Hết hàng

SMI-5VDC-SL-2C

SMI-12VDC-SL-2C

Relay 12V, 5A 250VAC 5A 30VDC, 8 chân

16,000 đ/Cái

Hết hàng

SMI-12VDC-SL-2C

SMI-24VDC-SL-2C

Relay 24V, 5A 250VAC 5A 30VDC, 8 chân

16,000 đ/Cái

Hết hàng

SMI-24VDC-SL-2C

SRD-09VDC-SL-C

Relay 09VDC, 10A 250VAC/30VDC, 10A 125VAC/28VDC, 5 Chân

5,400 đ/Cái

Hết hàng

SRD-09VDC-SL-C

SLA-36VDC-SL-A

Nguốn kích: 36VDC, Dòng 30A, 5 Chân

29,500 đ/Cái

Hết hàng

SLA-36VDC-SL-A

SRD-3VDC-SL-C

Nguồn kích: 3V, Dòng: 10A, 5 Chân

14,000 đ/Cái

Hết hàng

SRD-3VDC-SL-C

SLA-24VDC-SL-A

30A, 250VAC/30VDC, 1HP, 4Pin

15,500 đ/Cái

Còn: 258 Cái

SLA-24VDC-SL-A

SLI-12VDC-SL-C

12VDC, NC20A, NO30A, 240VAC/28VDC, 2KV dielectric coil to contacts, -40 ℃ to 85 ℃

35,000 đ/Cái

Còn: 8 Cái

SLI-12VDC-SL-C

SLA-12VDC-SL-A

12VDC, 30A 240VAC, 5PIN

15,500 đ/Cái

Còn: 125 Cái

SLA-12VDC-SL-A

SRD-24VDC-SL-C

24V DC relay, 10A 250VAC / 10A 125VAC

5,400 đ/Cái

Còn: 300 Cái

SRD-24VDC-SL-C

SRD-5VDC-SL-C

5VDC, Rated load: 10A 250VAC/28VDC

5,400 đ/Cái

Còn: 55 Cái

SRD-5VDC-SL-C

SRA-12VDC-CL

12V Coil 20A 5 Pin SPDT PCB Type General Relay

6,500 đ/Cái

Hết hàng

SRA-12VDC-CL

SRD-12VDC-SL-C

Relay 12VDC, 10A 250VAC/30VDC, 10A 125VAC/28VDC

5,400 đ/Cái

Còn: 258 Cái

SRD-12VDC-SL-C
Thegioiic live support