Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Trang Chủ > Sản Phẩm > LCDs, LEDs, Touch Panels > LEDs >

SMD LED Chips (0201 0402 0603 0805...)

SMD LED Chips (0201 0402 0603 0805...) (64)

List_product List_gallery

RGB-0402-V1

RGB LED, size 1.0x1.0, t=0.5mm, water-clear LED

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RGB-0402-V1

YG-0402-LED

Vàng xanh, size 0402, water-clear LED

Giá: 3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

YG-0402-LED

YL-0402-LED

Vàng, size 0402, water-clear LED

Giá: 3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

YL-0402-LED

RE-0402-LED

Đỏ, size 0402, water-clear LED

Giá: 3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

RE-0402-LED

GR-0402-LED

Xanh lá, size 0402, water-clear LED

Giá: 3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

GR-0402-LED

BL-0402-LED

Xanh dương, size 0402, water-clear LED

Giá: 3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

BL-0402-LED

WH-0402-LED

Trắng, size 0402, water-clear LED

Giá: 4,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

WH-0402-LED

WH-0603-LED

Trắng, size 0603, water-clear LED

Giá: 4,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 385 Gói(10pcs)

WH-0603-LED

BL-0603-LED

Xanh dương, size 0603, water-clear LED

Giá: 3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1128 Gói(10pcs)

BL-0603-LED

GR-0603-LED

Size 0603, xanh lá, water-clear LED

Giá: 3,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1024 Gói(10pcs)

GR-0603-LED

RE-0603-LED

Đỏ, size 0603, water-clear LED

Giá: 3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 874 Gói(10pcs)

RE-0603-LED

YL-0603-LED

Vàng, size 0603, water-clear LED

Giá: 3,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1325 Gói(10pcs)

YL-0603-LED

YG-0603-LED

Vàng xanh, size 0603, water-clear LED

Giá: 3,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

YG-0603-LED

RGB-0603-V1

RGB LED, size 1.6x1.5mm, water-clear LED

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 387 Cái

RGB-0603-V1

RGB-0603-V2

RGB LED, size 1.6x1.5mm, water-clear LED

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RGB-0603-V2

RGB-0805-V1

RGB LED, size 2.0x1.25mm, water-clear LED

Giá: 1,300 đ/Cái

Còn: 2673 Cái

RGB-0805-V1

RG-BI-0805-LED

LED 2 màu xanh lá + đỏ, size 1.6x1.5mm, water-clear LED

Giá: 800 đ/Cái

Còn: 4039 Cái

RG-BI-0805-LED

YL-0805-LED

Vàng, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC

Giá: 6,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1424 Gói(10pcs)

YL-0805-LED

PU-0805-LED

Tím, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

PU-0805-LED

PI-0805-LED

Hồng, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC

Giá: 7,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 8971 Gói(10pcs)

PI-0805-LED

OR-0805-LED

Cam, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC

Giá: 5,000 đ/Gói (10con)

Hàng còn: 0

OR-0805-LED

GR-0805-LED

Xanh lá, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC

Giá: 5,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1871 Gói(10pcs)

GR-0805-LED

YG-0805-LED

Vàng xanh, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC

Giá: 5,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 284 Gói(10pcs)

YG-0805-LED

RE-0805-LED

Đỏ, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC

Giá: 4,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1043 Gói(10pcs)

RE-0805-LED

WH-0805-LED

Trắng, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC

Giá: 6,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1583 Gói(10pcs)

WH-0805-LED

BL-0805-LED

Xanh dương, size 0805, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC

Giá: 5,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1917 Gói(10pcs)

BL-0805-LED

RGB-0805-RA-LED

RGB (Red+Green+Blue) LED Indication - Discrete 2V 0805 (2012 Metric)

Giá: 2,200 đ/Cái

Còn: 3972 Cái

RGB-0805-RA-LED

RE-1206-LED

Đỏ, size 1206, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

RE-1206-LED

WH-0805-RA-LED

White LED Indication, 2V 0805 (2012 Metric)

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 4870 Cái

WH-0805-RA-LED

RE-0805-RA-LED

Red LED Indication, 2V 0805 (2012 Metric)

Giá: 800 đ/Cái

Còn: 1453 Cái

RE-0805-RA-LED

GR-1206-LED

Xanh lá, size 1206, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

GR-1206-LED

YL-0805-RA-LED

Yellow LED Indication, 2V 0805 (2012 Metric)

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 3995 Cái

YL-0805-RA-LED

BL-1206-LED

Xanh dương, size 1206, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

BL-1206-LED

YL-1206-LED

Vàng, size 1206, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

YL-1206-LED

BL-0805-RA-LED

Blue LED Indication, 2V 0805 (2012 Metric)

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 4668 Cái

BL-0805-RA-LED

WH-1206-LED

Trắng, size 1206, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

WH-1206-LED

GR-0805-RA-LED

Green LED Indication, 2V 0805 (2012 Metric)

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 3824 Cái

GR-0805-RA-LED

RGB-1206-LED

Đỏ + Xanh lá + Xanh dương, size 1206, water-clear LED, Forward voltage: 1.8-2.6VDC

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

RGB-1206-LED

RE-1206-RA-LED

RED LED Indication, 2V 1206

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 2132 Cái

RE-1206-RA-LED

CW-2835-LED

Màu trắng lạnh, 22-24LM, 0.2W, 3.2-3.4V

Giá: 500 đ/Cái

Còn: 4094 Cái

CW-2835-LED
Thegioiic-live-support