Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MP1584EN-LF-Z
IC REG BUCK ADJ 3A
9,000 đ/Cái
Tay Hàn Điều Chỉnh Nhiệt Độ 60W Vinasemi99
Điện áp: 220VAC 50/60Hz, công suất: 60W, nhiệt độ điều chỉnh: 200 ~ 480oC
119,000 đ/Cái
TM1668
LED Dedicated Drive Control Circuit
7,000 đ/Cái
Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
5.1 Ohm 2W 5%
400 đ/Cái
Còn: 100 Cái
MTS-202 Công Tắc ON-ON 6Pin
ON-ON, 2A 250VAC
5,500 đ/Cái
Còn: 168 Cái
MTS-402 Công Tắc ON-ON 12Pin
ON-ON, 2A 250VAC
8,000 đ/Cái
Còn: 68 Cái
PT06-B502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Top
5K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Top
4.7K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

SMD 7050 Crystals (21)

List product List gallery

Thạch Anh 6MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 6Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 6MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 7.3828MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 7.3828Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 7.3828MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 8MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 8Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 8MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 10MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 10Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 10MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 12MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 12Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 12MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 14.318MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 14.318Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 14.318MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 14.7456MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 14.7456Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 14.7456MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 16MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 16Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 16MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 16.9344MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 16.9344Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 16.9344MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 18.432MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 18.432Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 18.432MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 20MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 20Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 20MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 22MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 22Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 22MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 24MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 24Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 24MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 24.576MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 24.576Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 24.576MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 25MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 25Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 25MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 27MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 27Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 27MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 28.224MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 28.224Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 28.224MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 30MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 30Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 30MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 40MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 40Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 40MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 48MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 48Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 48MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch Anh 50MHz 7050 4Pin Crystal

Thạch anh 50Mhz, 4Pins, Size: 7.0x5.0mm, ±20ppm 20pF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 50MHz 7050 4Pin Crystal
Thegioiic live support