Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MP1584EN-LF-Z
IC REG BUCK ADJ 3A
9,000 đ/Cái
Tay Hàn Điều Chỉnh Nhiệt Độ 60W Vinasemi99
Điện áp: 220VAC 50/60Hz, công suất: 60W, nhiệt độ điều chỉnh: 200 ~ 480oC
119,000 đ/Cái
TM1668
LED Dedicated Drive Control Circuit
7,000 đ/Cái
Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
5.1 Ohm 2W 5%
400 đ/Cái
Còn: 100 Cái
MTS-202 Công Tắc ON-ON 6Pin
ON-ON, 2A 250VAC
5,500 đ/Cái
Còn: 168 Cái
MTS-402 Công Tắc ON-ON 12Pin
ON-ON, 2A 250VAC
8,000 đ/Cái
Còn: 68 Cái
PT06-B502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Top
5K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Top
4.7K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

SMD 5032 Crystals (32)

List product List gallery

Thạch Anh 32MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 32Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 32MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 30MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 30Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 30MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 27MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 27Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 27MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 25MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 25Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 25MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 24MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 24Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 24MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 22.1184MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 22.1184Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 22.1184MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 20MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 20Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 20MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 16MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 16Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 16MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 13MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 13Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 13MHz 5032 2Pin Crystal

12MHz-5032-2P Crystal

Thạch anh 12Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

12MHz-5032-2P Crystal

Thạch Anh 11.0592MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 11.0592Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 11.0592MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 10MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 10Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 10MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 8MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 8Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Còn: 34 Cái

Thạch Anh 8MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 4MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch anh 4Mhz 2Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 4MHz 5032 2Pin Crystal

Thạch Anh 10MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 4Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

5,500 đ/Cái

Còn: 36 Cái

Thạch Anh 10MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 8MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 8Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

9,000 đ/Cái

Còn: 455 Cái

Thạch Anh 8MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 7.3728MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 7.3728Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 7.3728MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 10MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 10Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

9,000 đ/Cái

Còn: 110 Cái

Thạch Anh 10MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 12MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 12Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

9,000 đ/Cái

Còn: 155 Cái

Thạch Anh 12MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 13.56MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 13.56Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

9,000 đ/Cái

Còn: 26 Cái

Thạch Anh 13.56MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 16MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 16Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

9,000 đ/Cái

Còn: 95 Cái

Thạch Anh 16MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 20MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 20Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

9,000 đ/Cái

Còn: 105 Cái

Thạch Anh 20MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 24MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 24Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

9,000 đ/Cái

Còn: 48 Cái

Thạch Anh 24MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 26MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 26Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

9,000 đ/Cái

Còn: 51 Cái

Thạch Anh 26MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 25MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 25Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

9,000 đ/Cái

Còn: 33 Cái

Thạch Anh 25MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 27MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 27Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

9,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

Thạch Anh 27MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 30MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 30Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 30MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 32MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 32Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

9,000 đ/Cái

Còn: 145 Cái

Thạch Anh 32MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 48MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 48Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

9,000 đ/Cái

Còn: 23 Cái

Thạch Anh 48MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 40MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 40Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

9,000 đ/Cái

Còn: 67 Cái

Thạch Anh 40MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 50MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 50Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

15,000 đ/Cái

Còn: 32 Cái

Thạch Anh 50MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch Anh 80MHz 5032 4Pin Crystal

Thạch anh 80Mhz 4Pins, Size: 5x3.2mm, ±20ppm 20PF

19,000 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 80MHz 5032 4Pin Crystal
Thegioiic live support