Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MP1584EN-LF-Z
IC REG BUCK ADJ 3A
9,000 đ/Cái
Tay Hàn Điều Chỉnh Nhiệt Độ 60W Vinasemi99
Điện áp: 220VAC 50/60Hz, công suất: 60W, nhiệt độ điều chỉnh: 200 ~ 480oC
119,000 đ/Cái
TM1668
LED Dedicated Drive Control Circuit
7,000 đ/Cái
Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
5.1 Ohm 2W 5%
400 đ/Cái
Còn: 100 Cái
MTS-202 Công Tắc ON-ON 6Pin
ON-ON, 2A 250VAC
5,500 đ/Cái
Còn: 168 Cái
MTS-402 Công Tắc ON-ON 12Pin
ON-ON, 2A 250VAC
8,000 đ/Cái
Còn: 68 Cái
PT06-B502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Top
5K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Top
4.7K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

SMD 2520 Oscillators (16)

List product List gallery

Bộ Dao Động 125Mhz 2520 4Pin Oscillator

125Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 125Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 100Mhz 2520 4Pin Oscillator

100Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 100Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 80Mhz 2520 4Pin Oscillator

80Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 80Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 50Mhz 2520 4Pin Oscillator

50Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 50Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 40Mhz 2520 4Pin Oscillator

40Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 40Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 30Mhz 2520 4Pin Oscillator

30Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 30Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 12Mhz 2520 4Pin Oscillator

12Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 12Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 10Mhz 2520 4Pin Oscillator

10Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 10Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 8Mhz 2520 4Pin Oscillator

8Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 8Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 7Mhz 2520 4Pin Oscillator

7Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 7Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 6Mhz 2520 4Pin Oscillator

6Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 6Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 5Mhz 2520 4Pin Oscillator

5Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 5Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 4Mhz 2520 4Pin Oscillator

4Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 4Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 3Mhz 2520 4Pin Oscillator

3Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 3Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 2Mhz 2520 4Pin Oscillator

2Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 2Mhz 2520 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 1Mhz 2520 4Pin Oscillator

1Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0 mm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 1Mhz 2520 4Pin Oscillator
Thegioiic live support