Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

SMD 0805 5% Resistor (182)

List_product List_gallery

0 Ohm 0805 5%

SMD resistor 0 Ohm (Code R0), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 37 Gói(100pcs)

0 Ohm 0805 5%

0.12 Ohm 0805 5%

SMD resistor 0.12 Ohm (Code R12), 1/8W 5% 0805

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

0.12 Ohm 0805 5%

0.15 Ohm 0805 5%

SMD resistor 0.15 Ohm (Code R15), 1/8W 5% 0805

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

0.15 Ohm 0805 5%

0.18 Ohm 0805 5%

SMD resistor 0.18 Ohm (Code R18), 1/8W 5% 0805

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 49 Gói(100pcs)

0.18 Ohm 0805 5%

0.22 Ohm 0805 5%

SMD resistor 0.22 Ohm (Code R22), 1/8W 5% 0805

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 44 Gói(100pcs)

0.22 Ohm 0805 5%

0.27 Ohm 0805 5%

SMD resistor 0.12 Ohm (Code R12), 1/8W 5% 0805

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

0.27 Ohm 0805 5%

0.33 Ohm 0805 5%

SMD resistor 0.33 Ohm (Code R12), 1/8W 5% 0805

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

0.33 Ohm 0805 5%

0.39 Ohm 0805 5%

SMD resistor 0.39 Ohm (Code R39), 1/8W 5% 0805

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 49 Gói(100pcs)

0.39 Ohm 0805 5%

0.47 Ohm 0805 5%

SMD resistor 0.47 Ohm (Code R47), 1/8W 5% 0805

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

0.47 Ohm 0805 5%

0.51 Ohm 0805 5%

SMD resistor 0.51 Ohm (Code R51), 1/8W 5% 0805

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

0.51 Ohm 0805 5%

0.56 Ohm 0805 5%

SMD resistor 0.56 Ohm (Code R56), 1/8W 5% 0805

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

0.56 Ohm 0805 5%

0.62 Ohm 0805 5%

SMD resistor 0.62 Ohm (Code R62), 1/8W 5% 0805

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

0.62 Ohm 0805 5%

0.68 Ohm 0805 5%

SMD resistor 0.68 Ohm (Code R68), 1/8W 5% 0805

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

0.68 Ohm 0805 5%

0.75 Ohm 0805 5%

SMD resistor 0.75 Ohm (Code R75), 1/8W 5% 0805

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

0.75 Ohm 0805 5%

0.82 Ohm 0805 5%

SMD resistor 0.82 Ohm (Code R82), 1/8W 5% 0805

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

0.82 Ohm 0805 5%

0.91 Ohm 0805 5%

SMD resistor 0.91 Ohm (Code R91), 1/8W 5% 0805

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

0.91 Ohm 0805 5%

1 Ohm 0805 5%

SMD resistor 1 Ohm (Code 1R0), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

1 Ohm 0805 5%

1.2 Ohm 0805 5%

SMD resistor 1.2 Ohm (Code 1R2), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

1.2 Ohm 0805 5%

1.5 Ohm 0805 5%

SMD resistor 1.5 Ohm (Code 1R5), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 48 Gói(100pcs)

1.5 Ohm 0805 5%

1.8 Ohm 0805 5%

SMD resistor 1.8 Ohm (Code 1R8), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

1.8 Ohm 0805 5%

2 Ohm 0805 5%

SMD resistor 2 Ohm (Code 2R0), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 49 Gói(100pcs)

2 Ohm 0805 5%

2.2 Ohm 0805 5%

SMD resistor 2.2 Ohm (Code 2R2), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 48 Gói(100pcs)

2.2 Ohm 0805 5%

2.4 Ohm 0805 5%

SMD resistor 2.4 Ohm (Code 2R4), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

2.4 Ohm 0805 5%

2.7 Ohm 0805 5%

SMD resistor 2.7 Ohm (Code 2R7), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

2.7 Ohm 0805 5%

3 Ohm 0805 5%

SMD resistor 3 Ohm (Code 3R0), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

3 Ohm 0805 5%

3.3 Ohm 0805 5%

SMD resistor 3.3 Ohm (Code 3R3), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

3.3 Ohm 0805 5%

3.6 Ohm 0805 5%

SMD resistor 3.6 Ohm (Code 3R6), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

3.6 Ohm 0805 5%

3.9 Ohm 0805 5%

SMD resistor 3.9 Ohm (Code 3R9), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 20 Gói(100pcs)

3.9 Ohm 0805 5%

4.3 Ohm 0805 5%

SMD resistor 4.3 Ohm (Code 4R3), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

4.3 Ohm 0805 5%

4.7 Ohm 0805 5%

SMD resistor 4.7 Ohm (Code 4R7), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 150 Gói(100pcs)

4.7 Ohm 0805 5%

5.1 Ohm 0805 5%

SMD resistor 5.1 Ohm (Code 5R1), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

5.1 Ohm 0805 5%

5.6 Ohm 0805 5%

SMD resistor 5.6 Ohm (Code 5R6), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

5.6 Ohm 0805 5%

6.2R 0805 5%

SMD resistor 6.2 Ohm (Code 6R2), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

6.2R 0805 5%

6.8 Ohm 0805 5%

SMD resistor 6.8 Ohm (Code 6R8), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

6.8 Ohm 0805 5%

7.5 Ohm 0805 5%

SMD resistor 7.5 Ohm (Code 7R5), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

7.5 Ohm 0805 5%

8.2 Ohm 0805 5%

SMD resistor 8.2 Ohm (Code 8R2), 1/8W 5% 0805

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

8.2 Ohm 0805 5%
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support