Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

SMD 0805 1% Resistor (52)

List_product List_gallery

10M Ohm 0805 1%

RES 10M OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

10M Ohm 0805 1%

1M Ohm 0805 1%

RES 1M OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 97 Gói(100pcs)

1M Ohm 0805 1%

620K Ohm 0805 1%

RES 620K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

620K Ohm 0805 1%

39K Ohm 0805 1%

RES 39K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 91 Gói(100pcs)

39K Ohm 0805 1%

22K Ohm 0805 1%

RES 22K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 98 Gói(100pcs)

22K Ohm 0805 1%

6.8K Ohm 0805 1%

RES 6.8K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 100 Gói(100pcs)

6.8K Ohm 0805 1%

12K Ohm 0805 1%

RES 12K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 99 Gói(100pcs)

12K Ohm 0805 1%

1.2K Ohm 0805 1%

RES 1.2K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

1.2K Ohm 0805 1%

22 Ohm 0805 1%

RES 22 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 99 Gói(100pcs)

22 Ohm 0805 1%

3.9 Ohm 0805 1%

RES 3.9 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 48 Gói(100pcs)

3.9 Ohm 0805 1%

10 Ohm 0805 1%

RES 10 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 49 Gói(100pcs)

10 Ohm 0805 1%

27 Ohm 0805 1%

RES 270 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 35 Gói (100pcs)

27 Ohm 0805 1%

12.4 Ohm 0805 1%

RES 12.4OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

12.4 Ohm 0805 1%

38.3 Ohm 0805 1%

RES 38.3OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

38.3 Ohm 0805 1%

39 Ohm 0805 1%

RES 39OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 50 Gói (100pcs)

39 Ohm 0805 1%

56 Ohm 0805 1%

RES 56OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 48 Gói(100pcs)

56 Ohm 0805 1%

49.9 Ohm 0805 1%

RES 49.9OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 38 Gói(100pcs)

49.9 Ohm 0805 1%

60.4 Ohm 0805 1%

RES 60.4OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 49 Gói(100pcs)

60.4 Ohm 0805 1%

100 Ohm 0805 1%

RES 100OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 36 Gói(100pcs)

100 Ohm 0805 1%

180 Ohm 0805 1%

RES 180 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 36 Gói (100pcs)

180 Ohm 0805 1%

220 Ohm 0805 1%

RES 220OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 29 Gói(100pcs)

220 Ohm 0805 1%

240 Ohm 0805 1%

RES 240 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 47 Gói(100pcs)

240 Ohm 0805 1%

300 Ohm 0805 1%

RES 300 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 39 Gói(100pcs)

300 Ohm 0805 1%

330 Ohm 0805 1%

RES 330OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 36 Gói(100pcs)

330 Ohm 0805 1%

390 Ohm 0805 1%

RES 390OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 49 Gói(100pcs)

390 Ohm 0805 1%

470 Ohm 0805 1%

RES 470OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 42 Gói(100pcs)

470 Ohm 0805 1%

560 Ohm 0805 1%

RES 560OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 49 Gói(100pcs)

560 Ohm 0805 1%

620 Ohm 0805 1%

RES 620 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 40 Gói(100pcs)

620 Ohm 0805 1%

680 Ohm 0805 1%

RES 680OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 46 Gói(100pcs)

680 Ohm 0805 1%

1K Ohm 0805 1%

RES 1K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 39 Gói(100pcs)

1K Ohm 0805 1%

1.5K Ohm 0805 1%

RES 1.5K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 45 Gói(100pcs)

1.5K Ohm 0805 1%

1.58K Ohm 0805 1%

RES 1.58K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 500 Gói(100pcs)

1.58K Ohm 0805 1%

2K Ohm 0805 1%

RES 2K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 47 Gói(100pcs)

2K Ohm 0805 1%

2.2K Ohm 0805 1%

RES 2.2K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

2.2K Ohm 0805 1%

2.49K Ohm 0805 1%

RES 2.49K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 48 Gói(100pcs)

2.49K Ohm 0805 1%

3.3K Ohm 0805 1%

RES 3.3K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 41 Gói(100pcs)

3.3K Ohm 0805 1%
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support