Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

SMD 0603 Resistors (144)

List_product List_gallery
1% 5%

13.7K Ohm 0603 1%

RES 1200 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 497 Gói(100pcs)

13.7K Ohm 0603 1%

0 Ohm 0603 1%

RES 0 OHM 1/10W 1% 0603

Giá: 5,500 đ/Gói(100pcs)

Còn: 170 Gói(100pcs)

0 Ohm 0603 1%

1 Ohm 0603 1%

RES 1 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100 pcs)

Còn: 36 Gói(100 pcs)

1 Ohm 0603 1%

10 Ohm 0603 1%

RES 10 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 28 Gói (100pcs)

10 Ohm 0603 1%

20 Ohm 0603 1%

RES 20 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 48 Gói (100pcs)

20 Ohm 0603 1%

22 Ohm 0603 1%

RES 22 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 41 Gói (100pcs)

22 Ohm 0603 1%

33 Ohm 0603 1%

RES 33 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 34 Gói (100pcs)

33 Ohm 0603 1%

47 Ohm 0603 1%

RES 47 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 44 Gói (100pcs)

47 Ohm 0603 1%

56 Ohm 0603 1%

RES 56 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 197 Gói (100pcs)

56 Ohm 0603 1%

100 Ohm 0603 1%

RES 100 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 30 Gói (100pcs)

100 Ohm 0603 1%

120 Ohm 0603 1%

RES 120 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 43 Gói (100pcs)

120 Ohm 0603 1%

150 Ohm 0603 1%

RES 150 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 144 Gói (100pcs)

150 Ohm 0603 1%

180 Ohm 0603 1%

RES 180 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 38 Gói(100pcs)

180 Ohm 0603 1%

220 Ohm 0603 1%

RES 220 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 113 Gói (100pcs)

220 Ohm 0603 1%

330 Ohm 0603 1%

RES 330 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 21 Gói (100pcs)

330 Ohm 0603 1%

470 Ohm 0603 1%

RES 470 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 118 Gói (100pcs)

470 Ohm 0603 1%

560 Ohm 0603 1%

RES 560 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 45 Gói (100pcs)

560 Ohm 0603 1%

680 Ohm 0603 1%

RES 680 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 43 Gói (100pcs)

680 Ohm 0603 1%

1K Ohm 0603 1%

RES 1000 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 210 Gói (100pcs)

1K Ohm 0603 1%

1.2K Ohm 0603 1%

RES 1200 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 38 Gói (100pcs)

1.2K Ohm 0603 1%

1.5K Ohm 0603 1%

RES 1500 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,500 đ/Gói (100pcs)

Còn: 33 Gói (100pcs)

1.5K Ohm 0603 1%

2K Ohm 0603 1%

RES 2000 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 35 Gói (100pcs)

2K Ohm 0603 1%

2.2K Ohm 0603 1%

RES 2200 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 27 Gói (100pcs)

2.2K Ohm 0603 1%

3K Ohm 0603 1%

RES 3000 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 32 Gói (100pcs)

3K Ohm 0603 1%

3.3K Ohm 0603 1%

RES 3300 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 26 Gói (100pcs)

3.3K Ohm 0603 1%

4.7K Ohm 0603 1%

RES 4.7K Ohm 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 167 Gói (100pcs)

4.7K Ohm 0603 1%

5.6K Ohm 0603 1%

RES 5600 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 36 Gói (100pcs)

5.6K Ohm 0603 1%

6.8K Ohm 0603 1%

RES 6800 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 42 Gói (100pcs)

6.8K Ohm 0603 1%

10K Ohm 0603 1%

RES 10K OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,500 đ/Gói (100pcs)

Còn: 57 Gói (100pcs)

10K Ohm 0603 1%

12K Ohm 0603 1%

RES 12k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 39 Gói (100pcs)

12K Ohm 0603 1%

15K Ohm 0603 1%

RES 15K OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 41 Gói (100pcs)

15K Ohm 0603 1%

18K Ohm 0603 1%

RES 18k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 43 Gói (100pcs)

18K Ohm 0603 1%

20K Ohm 0603 1%

RES 20k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 35 Gói (100pcs)

20K Ohm 0603 1%

22K Ohm 0603 1%

RES 22k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 37 Gói (100pcs)

22K Ohm 0603 1%

33K Ohm 0603 1%

RES 33k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 45 Gói (100pcs)

33K Ohm 0603 1%

47K Ohm 0603 1%

RES 47k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 29 Gói (100pcs)

47K Ohm 0603 1%

56K Ohm 0603 1%

RES 56k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 44 Gói (100pcs)

56K Ohm 0603 1%

68K Ohm 0603 1%

RES 68k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 40 Gói (100pcs)

68K Ohm 0603 1%

100K Ohm 0603 1%

RES 100k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 215 Gói (100pcs)

100K Ohm 0603 1%

120K Ohm 0603 1%

RES 120k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 30 Gói (100pcs)

120K Ohm 0603 1%
Thegioiic-live-support