Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

SMD 0603 5% Resistor (93)

List_product List_gallery

0 Ohm 0603 5%

RES 0 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

0 Ohm 0603 5%

0.5 Ohm 0603 5%

RES 0.5 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 49 Gói(100pcs)

0.5 Ohm 0603 5%

1 Ohm 0603 5%

RES 1 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

1 Ohm 0603 5%

1.2 Ohm 0603 5%

RES 1.2 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

1.2 Ohm 0603 5%

1.5 Ohm 0603 5%

RES 1.5 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

1.5 Ohm 0603 5%

1.8 Ohm 0603 5%

RES 1.8 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

1.8 Ohm 0603 5%

2.2 Ohm 0603 5%

RES 2.2 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

2.2 Ohm 0603 5%

2.7 Ohm 0603 5%

RES 2.7 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

2.7 Ohm 0603 5%

3.3 Ohm 0603 5%

RES 3.3 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 49 Gói (100pcs)

3.3 Ohm 0603 5%

4.7 Ohm 0603 5%

RES 4.7 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

4.7 Ohm 0603 5%

5.6 Ohm 0603 5%

RES 5.6 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

5.6 Ohm 0603 5%

6.8 Ohm 0603 5%

RES 6.8 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

6.8 Ohm 0603 5%

7.5 Ohm 0603 5%

RES 7.5 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

7.5 Ohm 0603 5%

8.2 Ohm 0603 5%

RES 8.2 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

8.2 Ohm 0603 5%

9.1 Ohm 0603 5%

RES 9.1 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

9.1 Ohm 0603 5%

10 Ohm 0603 5%

RES 10 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 48 Gói(100pcs)

10 Ohm 0603 5%

12 Ohm 0603 5%

RES 12 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

12 Ohm 0603 5%

15 Ohm 0603 5%

RES 15 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

15 Ohm 0603 5%

18 Ohm 0603 5%

RES 18 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 49 Gói

18 Ohm 0603 5%

20 Ohm 0603 5%

RES 20 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 48 Gói(100pcs)

20 Ohm 0603 5%

22 Ohm 0603 5%

RES 22 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 96 Gói(100pcs)

22 Ohm 0603 5%

27 Ohm 0603 5%

RES 27 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

27 Ohm 0603 5%

32 Ohm 0603 5%

RES 32 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

32 Ohm 0603 5%

33 Ohm 0603 5%

RES 33 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 48 Gói(100pcs)

33 Ohm 0603 5%

39 Ohm 0603 5%

RES 39 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 48 Gói(100pcs)

39 Ohm 0603 5%

47 Ohm 0603 5%

RES 47 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 49 Gói(100pcs)

47 Ohm 0603 5%

49.9 Ohm 0603 5%

RES 49.9 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

49.9 Ohm 0603 5%

51 Ohm 0603 5%

RES 51OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 47 Gói(100pcs)

51 Ohm 0603 5%

50 Ohm 0603 5%

RES 50 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

50 Ohm 0603 5%

56 Ohm 0603 5%

RES 56 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

56 Ohm 0603 5%

68 Ohm 0603 5%

RES 68 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 50 Gói

68 Ohm 0603 5%

75 Ohm 0603 5%

RES 75 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

75 Ohm 0603 5%

82 Ohm 0603 5%

RES 82 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

82 Ohm 0603 5%

91 Ohm 0603 5%

RES 91 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Liên hệ đặt hàng

91 Ohm 0603 5%

100 Ohm 0603 5%

RES 100 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 48 Gói(100pcs)

100 Ohm 0603 5%

120 Ohm 0603 5%

RES 120 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 50 Gói (100pcs)

120 Ohm 0603 5%
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support