Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

SMD 0603 5% Resistor (64)

List_product List_gallery

0 Ohm 0603 5%

RES 0 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 47 Gói(100pcs)

0 Ohm 0603 5%

0.5 Ohm 0603 5%

RES 0.5 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 49 Gói(100pcs)

0.5 Ohm 0603 5%

1 Ohm 0603 5%

RES 1 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

1 Ohm 0603 5%

3.3 Ohm 0603 5%

RES 3.3 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 49 Gói (100pcs)

3.3 Ohm 0603 5%

10 Ohm 0603 5%

RES 10 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 48 Gói(100pcs)

10 Ohm 0603 5%

18 Ohm 0603 5%

RES 18 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 49 Gói

18 Ohm 0603 5%

20 Ohm 0603 5%

RES 20 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 48 Gói(100pcs)

20 Ohm 0603 5%

22 Ohm 0603 5%

RES 22 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 96 Gói(100pcs)

22 Ohm 0603 5%

27 Ohm 0603 5%

RES 27 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

27 Ohm 0603 5%

32 Ohm 0603 5%

RES 32 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

32 Ohm 0603 5%

33 Ohm 0603 5%

RES 33 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 48 Gói(100pcs)

33 Ohm 0603 5%

39 Ohm 0603 5%

RES 39 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 48 Gói(100pcs)

39 Ohm 0603 5%

47 Ohm 0603 5%

RES 47 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 49 Gói(100pcs)

47 Ohm 0603 5%

49.9 Ohm 0603 5%

RES 49.9 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

49.9 Ohm 0603 5%

50 Ohm 0603 5%

RES 50 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 50 Gói(100pcs)

50 Ohm 0603 5%

51 Ohm 0603 5%

RES 51OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 47 Gói(100pcs)

51 Ohm 0603 5%

68 Ohm 0603 5%

RES 68 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 50 Gói

68 Ohm 0603 5%

100 Ohm 0603 5%

RES 100 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 48 Gói(100pcs)

100 Ohm 0603 5%

120 Ohm 0603 5%

RES 120 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 50 Gói (100pcs)

120 Ohm 0603 5%

150 Ohm 0603 5%

RES 150 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 44 Gói(100pcs)

150 Ohm 0603 5%

180 Ohm 0603 5%

RES 180 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói (100pcs)

Liên hệ đặt hàng

180 Ohm 0603  5%

220 Ohm 0603 5%

RES 220 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 4985 Gói(100pcs)

220 Ohm 0603 5%

330 Ohm 0603 5%

RES 330 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 142 Gói(100pcs)

330 Ohm 0603 5%

470 Ohm 0603 5%

RES 470 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 45 Gói(100pcs)

470 Ohm 0603 5%

560 Ohm 0603 5%

RES 560 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 48 Gói(100pcs)

560 Ohm 0603 5%

680 Ohm 0603 5%

RES 680 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 46 Gói(100pcs)

680 Ohm 0603 5%

820 Ohm 0603 5%

RES 820 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 50 Gói (100pcs)

820 Ohm 0603 5%

1K Ohm 0603 5%

RES 1000 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 38 Gói(100pcs)

1K Ohm 0603 5%

1.2K Ohm 0603 5%

RES 1200 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 29 Gói(100pcs)

1.2K Ohm 0603 5%

1.5K Ohm 0603 5%

RES 1500 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 47 Gói(100pcs)

1.5K Ohm 0603 5%

1.8K Ohm 0603 5%

RES 1800 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 44 Gói(100pcs)

1.8K Ohm 0603 5%

2.2K Ohm 0603 5%

RES 2200 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 36 Gói(100pcs)

2.2K Ohm 0603 5%

2K Ohm 0603 5%

RES 2000 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 4997 Gói(100pcs)

2K Ohm 0603 5%

2.7K Ohm 0603 5%

RES 2700 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 47 Gói(100pcs)

2.7K Ohm 0603 5%

3.3K Ohm 0603 5%

RES 3300 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 43 Gói(100pcs)

3.3K Ohm 0603 5%

4.7K Ohm 0603 5%

RES 4700 OHM 1/10W 5% 0603 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 147 Gói(100pcs)

4.7K Ohm 0603 5%
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support