Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

SMD 0603 1% Resistor (50)

List_product List_gallery

2.2M Ohm 0603 1%

RES 2M OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 999 Gói (100pcs)

2.2M Ohm 0603 1%

2M Ohm 0603 1%

RES 2M OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 48 Gói (100pcs)

2M Ohm 0603 1%

1M Ohm 0603 1%

RES 1M OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 138 Gói (100pcs)

1M Ohm 0603 1%

680K Ohm 0603 1%

RES 680k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 50 Gói (100pcs)

680K Ohm 0603 1%

560K Ohm 0603 1%

RES 560k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 49 Gói (100pcs)

560K Ohm 0603 1%

470K Ohm 0603 1%

RES 470k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 50 Gói (100pcs)

470K Ohm 0603 1%

330K Ohm 0603 1%

RES 330k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 49 Gói (100pcs)

330K Ohm 0603 1%

220K Ohm 0603 1%

RES 220k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 48 Gói (100pcs)

220K Ohm 0603 1%

200K Ohm 0603 1%

RES 200k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 49 Gói (100pcs)

200K Ohm 0603 1%

180K Ohm 0603 1%

RES 180k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 48 Gói (100pcs)

180K Ohm 0603 1%

150K Ohm 0603 1%

RES 150k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 48 Gói (100pcs)

150K Ohm 0603 1%

120K Ohm 0603 1%

RES 120k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 47 Gói (100pcs)

120K Ohm 0603 1%

100K Ohm 0603 1%

RES 100k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 37 Gói (100pcs)

100K Ohm 0603 1%

68K Ohm 0603 1%

RES 68k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 48 Gói (100pcs)

68K Ohm 0603 1%

56K Ohm 0603 1%

RES 56k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 49 Gói (100pcs)

56K Ohm 0603 1%

47K Ohm 0603 1%

RES 47k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 43 Gói (100pcs)

47K Ohm 0603 1%

33K Ohm 0603 1%

RES 33k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 47 Gói (100pcs)

33K Ohm 0603 1%

22K Ohm 0603 1%

RES 22k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 47 Gói (100pcs)

22K Ohm 0603 1%

20K Ohm 0603 1%

RES 20k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 48 Gói (100pcs)

20K Ohm 0603 1%

18K Ohm 0603 1%

RES 18k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 49 Gói (100pcs)

18K Ohm 0603 1%

15K Ohm 0603 1%

RES 15K OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 47 Gói (100pcs)

15K Ohm 0603 1%

12K Ohm 0603 1%

RES 12k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 47 Gói (100pcs)

12K Ohm 0603 1%

10K Ohm 0603 1%

RES 10K OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,500 đ/Gói (100pcs)

Còn : 26 Gói (100pcs)

10K Ohm 0603 1%

6.8K Ohm 0603 1%

RES 6800 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 46 Gói (100pcs)

6.8K Ohm 0603 1%

4.7K Ohm 0603 1%

RES 4.7K Ohm 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 36 Gói (100pcs)

4.7K Ohm 0603 1%

5.6K Ohm 0603 1%

RES 5600 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 46 Gói (100pcs)

5.6K Ohm 0603 1%

3.3K Ohm 0603 1%

RES 3300 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 43 Gói (100pcs)

3.3K Ohm 0603 1%

3K Ohm 0603 1%

RES 3000 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 48 Gói (100pcs)

3K Ohm 0603 1%

2.2K Ohm 0603 1%

RES 2200 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 47 Gói (100pcs)

2.2K Ohm 0603 1%

2K Ohm 0603 1%

RES 2000 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 49 Gói (100pcs)

2K Ohm 0603 1%

1.5K 0603 1%

RES 1500 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,500 đ/Gói (100pcs)

Còn : 46 Gói (100pcs)

1.5K 0603 1%

1.2K Ohm 0603 1%

RES 1200 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 47 Gói (100pcs)

1.2K Ohm 0603 1%

1K Ohm 0603 1%

RES 1000 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 58 Gói (100pcs)

1K Ohm 0603 1%

680 Ohm 0603 1%

RES 680 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 49 Gói (100pcs)

680 Ohm 0603 1%

560 Ohm 0603 1%

RES 560 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 46 Gói (100pcs)

560 Ohm 0603 1%

470 Ohm 0603 1%

RES 470 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn : 41 Gói (100pcs)

470 Ohm 0603 1%
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support