Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Slide Switch (11)

List_product List_gallery

SS12D10 Slide Switch

DC50V 0.5A, -20 ℃~60℃

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SS12D10 Slide Switch

MSK-38 Slide Switch

Slide switch 0.5A

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

MSK-38 Slide Switch

SS-12D11

ON-OFF Switch, 2A

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

SS-12D11

SS-23D32

3-MODE SLIDE SWITCH, 100(MΩ), DC 0.1A 120V, -25~85℃

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 712 Cái

SS-23D32

SS-22F32

TOGGLE SLIDE SWITCH, 100(MΩ),DC 0.1A 120V, -25~85℃

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 88 Cái

SS-22F32

SK-23D07 Slide Switch

Công tắc gạt 8 chân, 30MΩ MAX, 0.5(A), 500MΩ MIN.at DC500V

Giá: 2,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SK-23D07 Slide Switch

SS-12F44G5 Slide Switch

50VDC 1A

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 966 Cái

SS-12F44G5 Slide Switch

MSK-12C02

Công tắc MSK-12C02, 7pin, Rating: DC 50V, 0.3A

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 801 Cái

MSK-12C02

MSS-22D18

Công tắc, size 3.5x9.1MM

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 3562 Cái

MSS-22D18

SS-12F23 Slide Switch

Horizontal slide Switch, 50VDC, 0.5A

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 181 Cái

SS-12F23 Slide Switch

SS-12D07VG4 Slide Switch

50VDC 0.5A

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 5472 Cái

SS-12D07VG4 Slide Switch
Thegioiic-live-support