Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
BA30W-220-24V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 24VAC, Công suất 30W
0 đ/Cái
BA30W-220-18V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 18VAC, Công suất 30W
79,000 đ/Cái
BA30W-220-15V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 15VAC, Công suất 30W
79,000 đ/Cái
BA30W-220-12V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 12VAC, Công suất 30W
79,000 đ/Cái
BA30W-220-9V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 9VAC, Công suất 30W
79,000 đ/Cái
BA20W-220-36V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 36VAC, Công suất 20W
69,000 đ/Cái
BA20W-220-24V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 24VAC, Công suất 20W
69,000 đ/Cái
BA20W-220-18V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 18VAC, Công suất 20W
69,000 đ/Cái

Slide Switch (11)

List product List gallery

SS12D10 Slide Switch

DC50V 0.5A, -20 ℃~60℃

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

SS12D10 Slide Switch

MSK-38 Slide Switch

Slide switch 0.5A

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

MSK-38 Slide Switch

SS-12D11

ON-OFF Switch, 2A

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

SS-12D11

SS-23D32

3-MODE SLIDE SWITCH, 100(MΩ), DC 0.1A 120V, -25~85℃

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 681 Cái

SS-23D32

SS-22F32

TOGGLE SLIDE SWITCH, 100(MΩ),DC 0.1A 120V, -25~85℃

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 579 Cái

SS-22F32

SK-23D07 Slide Switch

Công tắc gạt 8 chân, 30MΩ MAX, 0.5(A), 500MΩ MIN.at DC500V

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

SK-23D07 Slide Switch

SS-12F44G5 Slide Switch

50VDC 1A

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 946 Cái

SS-12F44G5 Slide Switch

MSK-12C02

Công tắc MSK-12C02, 7pin, Rating: DC 50V, 0.3A

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 786 Cái

MSK-12C02

MSS-22D18

Công tắc, size 3.5x9.1MM

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 8998 Cái

MSS-22D18

SS-12F23 Slide Switch

Horizontal slide Switch, 50VDC, 0.5A

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 1097 Cái

SS-12F23 Slide Switch

SS-12D07VG4 Slide Switch

50VDC 0.5A

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 5436 Cái

SS-12D07VG4 Slide Switch
Thegioiic live support