Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

SIMCOM Modules (38)

List_product List_gallery

SIM800C Module V2

DUAL-BAND GSM/GPRS MODULE, thay SIM900A, có Antenna

Giá: 299,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM800C Module V2

SIM800A Module

SIM800A DUAL-BAND GSM/GPRS MODULE, 5 ~ 18VDC, Size 50x48 mm

Giá: 319,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM800A Module

ATK-SIM800C

GSM/GPRS Module thay thế ATK-SIM900A

Giá: 755,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

ATK-SIM800C

SIM800L Module

Smallest GPRS GSM Module, MicroSIM Card, Quad-band TTL Serial Port

Giá: 180,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM800L Module

SIM800A

SIM800A DUAL-BAND GSM/GPRS MODULE

Giá: 138,000 đ/Cái

Còn: 19 Cái

SIM800A

SIM800C EVB Module

DUAL-BAND GSM/GPRS MODULE, thay SIM900A, có PCB Antenna

Giá: 279,000 đ/Cái

Còn: 12 Cái

SIM800C EVB Module

SIM900A-V4

SIM900A module ,SMS, GSM, GPRS, MMS, wireless data transmission

Giá: 315,000 đ/Cái

Còn: 2 Cái

SIM900A-V4

SIM808 Module V2

SIM808 module GSM GPRS GPS, IPX SMA, GPS Antenna for Arduino Raspberry Pi

Giá: 529,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

SIM808 Module V2

SIM808 Module

SIM908 GSM GPRS GPS, MMS, SMS transmission module

Giá: 899,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM808 Module

SIM800DS Module

Module GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz

Giá: 360,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM800DS Module

SIM900A-V3

SIM900a module, SMS, GSM, GPRS, MMS wireless data transmission

Giá: 360,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM900A-V3

SIM900A-V2

SIM900A module, SMS, GSM, GPRS, STM32 Wireless Data DTMF MMS

Giá: 379,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM900A-V2

SIM900 Arduino Shield

SIM900 Quad-band GSM/GPRS shield for Arduino

Giá: 490,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM900 Arduino Shield

SIM928 Module

SIM928 GSM, GPS, SMS, support GNSS (global satellite navigation system), STM32

Giá: 1,499,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM928 Module

BOARD SIM800H TINKERER

Module SIM800H, UART 3.3V hoặc 5V

Giá: 790,000 đ/Cái

Còn: 2 Cái

BOARD SIM800H TINKERER

SIM800H Quad-band GSM/GPRS

Quad-band 850/900/1800/1900MHz

Giá: 145,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM800H Quad-band GSM/GPRS

SIM928A

Quad-Band GSM 850/900/18001900MHz, GSM/GPRS,GPS

Giá: 395,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM928A

SIM28

GPS module, Receiver type 22 tracking/66 acquisition-channel GPS receiver GPS L1, C/A Code

Giá: 150,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM28

ATK-SIM900A

GSM, GPRS, STM32

Giá: 699,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATK-SIM900A

SIM900A

GSM/GPRS Dual-band 900/1800MHz

Giá: 185,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM900A

SIM08

GPS, Simcom

Giá: 228,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM08

SIM20C

Frequency bands support 915MHZ

Giá: 320,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM20C

SIM900D

Quad-Band 850/900/1800/1900Mhz

Giá: 350,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

SIM900D

SIM908-C

Quad-Band 850/900/18001900MHz

Giá: 525,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM908-C

SIM18

GPS Module SIM18

Giá: 250,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

SIM18

SIM900S

Dual-Band 900/ 1800MHz

Giá: 290,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

SIM900S

SIM5320E

Dual-Band UMTS/HSDPA 900/2100MHz

Giá: 590,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM5320E

SIM305/SIM345 GSM GPRS Module

SIM305/SIM345 GSM GPRS Module

Giá: 400,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM305/SIM345 GSM GPRS Module

SIM700 GSM GPRS EDGE Module

Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz

Giá: 500,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM700 GSM GPRS EDGE Module

SIM5215 WCDMA HSxPA Module

Dual-Band UMTS/HSDPA 900/2100MHz

Giá: 790,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM5215 WCDMA HSxPA Module

SIM5216 WCDMA HSxPA Module

Dual-Band UMTS/HSDPA 900/2100MHz

Giá: 790,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM5216 WCDMA HSxPA Module

SIM5218A

Tri-Band UMTS/HSPA850/1900/2100 MHz

Giá: 119,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM5218A

SIM908

Quad-Band 850/900/18001900MHz

Giá: 370,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM908

SIM900B

GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz performance for voice

Giá: 290,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

SIM900B

SIM900

SIM900 delivers GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz performance for voice, SMS, Data

Giá: 289,000 đ/Cái

Còn: 31 Cái

SIM900

SIM900-TE-C

Quad-Band 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz GSM/GPRS module

Giá: 415,000 đ/Cái

Còn: 12 Cái

SIM900-TE-C

SIM548C GSM/GPRS+GPS module

Quad-Band GSM/GPRS, 850/900/1800/1900MHz

Giá: 635,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM548C GSM/GPRS+GPS module

SIM300CZ-GSM/GPRS Module

GSM/GPRS 900/1800/1900MHz Module

Giá: 699,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SIM300CZ-GSM/GPRS Module
Thegioiic-live-support