Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

SD, MicroSD Card Sockets (9)

List_product List_gallery

11P-SD-V1

11-Pin SD Card Connector, 5V, 0.5A

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 450 Cái

11P-SD-V1

11P-SD-PP-V1

PUSH-PUSH SD Card Connector, 11 Pins

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 300 Cái

11P-SD-PP-V1

SD Card Reader Module

Push-Push, 3.3V, 5V input, Support ARM MCU to Read And Write

Giá: 19,000 đ/Cái

Còn: 98 Cái

SD Card Reader Module

9P-MSD-PP-V1

9-pin MicroSD Card Socket Adapter Push-Push

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 868 Cái

9P-MSD-PP-V1

9P-MSD-PP-V2

9-pin Micro SD Card Socket Adapter Push-Push

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 6192 Cái

9P-MSD-PP-V2

8P-MSD-OL-V1

8-Pin MicroSD Socket, Open-Lock

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 97 Cái

8P-MSD-OL-V1

8P-MSD-OL-V2

8-Pin MicroSD Socket, Open-Lock

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 547 Cái

8P-MSD-OL-V2

8P-MSD-PP-V1

8-Pin Micro SD Card Socket Push-Push

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 256 Cái

8P-MSD-PP-V1

112A-TAAR-R03

8-Pin Micro SD Socket Push-Push Type, Attend

Giá: 14,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

112A-TAAR-R03
Thegioiic-live-support