Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Screw Terminal Blocks (18)

List_product List_gallery

2P-301R

2 Pins, Pitch 5.0MM, Blue, Right Angle, 300VDC, 10A

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 57 Cái

2P-301R

3P-301R

3 Pins, Pitch 5.0MM, Blue, Right Angle, 300VDC, 10A

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 398 Cái

3P-301R

2P-332-5.0

2Pin, Pitch 5.0

Giá: 4,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

2P-332-5.0

2P-332K-5.0

2Pin, Pitch 5.0MM

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

2P-332K-5.0

2P-350R

2Pin Terminal Block, Right Angle, 10A, Pitch 3.5MM

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 77 Cái

2P-350R

3P-350R

3Pin Terminal Block, Right Angle, 10A, Pitch 3.5MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 206 Cái

3P-350R

2P-126

2 Pins, Housing: PA66 UL94V-0, 300VDC, 10A, Pitch 5.0MM

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 3678 Cái

2P-126

3P-126

3 Pins, Housing: PA66 UL94V-0, 300VDC, 10A, Pitch 5.0MM

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1822 Cái

3P-126

2P-128

2 Pins, Housing: PA66 UL94V-0, 300VDC, 10A, Pitch 5.0MM

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 2859 Cái

2P-128

3P-128

3 Pins, Housing: PA66 UL94V-0, 300VDC, 10A, Pitch 5.0MM

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1399 Cái

3P-128

2P-128-3.5

2 Pins, 26-16AWG, PA66,UL94V-0, 300VDC, 10A, Pitch 3.5-3.81MM

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 478 Cái

2P-128-3.5

3P-128-3.5

3 Pins, 26-16AWG, PA66,UL94V-0, 300VDC, 10A, Pitch 3.5-3.81MM

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 500 Cái

3P-128-3.5

2P-128-2.54

2 Pins, 26-18AWG, PA66,UL94V-0, 300VDC, 10A, Pitch 2.54MM

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 409 Cái

2P-128-2.54

3P-128-2.54

3 Pins, 26-18AWG, PA66,UL94V-0, 300VDC, 10A, Pitch 2.54MM

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 456 Cái

3P-128-2.54

2P-103

Terminals 5.0MM, 300V, 10A, 2 PINs

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 1611 Cái

2P-103

3P-103

Terminals 5.0MM, 300V, 10A, 3 PINs

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 1505 Cái

3P-103

2P-1016

Pitch:10.16mm;Poles:2P, Rated Voltage/Current:650V/57A

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 500 Cái

2P-1016

3P-1016

Pitch:10.16mm;Poles:3P, Rated Voltage/Current:650V/57A

Giá: 11,000 đ/Cái

Còn: 161 Cái

3P-1016
Thegioiic-live-support